Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 11 (95) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 12.1
Podwyżki dla nauczycieli

Sporo czasu spędziłem ostatnio na szkoleniach i sympozjach w Kaliszu, gdzie miałem okazję spotkać się z wieloma pracownikami samorządów gminnych i powiatowych, odpowiedzialnych za realizację polityki oświatowej. W czasie przerw wymienialiśmy doświadczenia i poglądy. Oczywiście tematem przewodnim była wprowadzona w kwietniu br. ustawa Karta Nauczyciela oraz wprowadzane regulaminy wynagradzania nauczycieli. Oprócz wielu krytycznych uwag pod adresem MEN, pojawiały się różnego rodzaju rozwiązania płacowe samorządów. Z przerażeniem i dezaprobatą przysłuchiwałem się rozwiązaniom płacowym gmin, starających się za wszelką cenę, różnymi drogami prawnymi (a czasem nawet omijając prawo) zabrać nauczycielowi jak najwięcej z obiecanej podwyżki. Zaskarżanie przez związki zawodowe nie uzgodnionych regulaminów do wojewodów i sądów pracy stało się normą w większości przypadków. Np. w Katowicach, aglomeracji zatrudniającej ok. 5000 nauczycieli, Rada Miasta uchwaliła 2% dodatku motywacyjnego, jednocześnie dając z tych pieniędzy dodatek dyrektorom placówek w wysokości 20%. Efektem tych działań był brak środków na dodatek motywacyjny dla ok. 1/10 nauczycieli Katowic.
Zestawienie wartości dodatków zależnych od samorządów daje mi prawo do stwierdzenia, że w wielu gminach w kraju sytuacja nauczycieli po podwyżce nie jest taka różowa, jak przedstawiają to media.
Z Kalisza wracałem zbudowany decyzją naszego Zarządu i Rady Miasta, o przyznaniu naszym nauczycielom 5 % dodatku, jednocześnie wydzielając w budżecie miasta dodatkowa pulę na dodatki dla dyrektorów placówek. Na sesji w dniu 25 września (jednogłośnie!) uchwalono wartość dodatku za wychowawstwo i opiekę nad nauczycielem rozpoczynającym pracę, w wysokości 2-4 % (dotychczas 1,8 %), utrzymano dodatki dla doradców metodycznych (30 %) oraz w 100 % płatne doraźne zastępstwa.
Zarząd Miasta nie miał większych problemów z uzgodnieniem treści regulaminu ze związkami zawodowymi (KZ NSZZ "S" i ZNP), co oznacza, że uchwała Rady Miasta nie zostanie zaskarżona do Wojewody Podkarpackiego, z czym również mają problemy inne gminy w regionie (przykładem może być gmina Adamówka).
Cieszy mnie to nie tylko jako pracownika samorządu, ale przede wszystkim jako nauczyciela, gdyż dotychczasowe zarobki pedagogów kształtujące się na poziomie 80 % średniej krajowej, nie były adekwatne do ich statusu, wykształcenia i ciężkiej pracy wkładanej codziennie w wychowanie młodych pokoleń mieszkańców naszego grodu. Cieszy również fakt, że wyrównanie będzie wypłacone w październiku, w miesiącu, w którym rok rocznie świętujemy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji wszystkim pedagogom życzę wiary w lepszą przyszłość polskiej edukacji oraz szybkiego zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki
Bogdan Wołoszyn
Numery archiwalne
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12