Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009 » Fakty, Wydarzenia, Rocznice
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

8 października br. Dzień Edukacji Narodowej został połączony z otwarciem nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. ks. bp Marian Rojek, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny, zastępcy przewodniczącego rady; Marian Kozłowski i Jarosław Pagacz wraz z radnymi, wicestarosta Jacek Stańda, Przewodniczący ZR Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” Andrzej Buczek, Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jarosławiu Andrzej Mamak, dyrektorzy i nauczyciele jarosławskich placówek oświatowych, uczniowie oraz obecni i byli pracownicy. Po przemówieniu dyrektor Anny Chuchli i oficjalnym przecięciu wstęgi w nowo wybudowanej sali gimnastycznej zostały przyznane medale, nagrody, wręczono kwiaty dyrektorom i zasłużonym nauczycielom za wybitne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz całokształt pracy pedagogicznej. Odznaczenia, jakie trafiły do rąk najbardziej aktywnych nauczycieli jarosławskich placówek to m.in.: Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Jarosławia. W uznaniu zasług dla rozwoju jarosławskiej oświaty i wychowania Burmistrz Miasta Jarosławia nadał również w roku 2009 Honorowe Odznaczenie „Za Zasługi Dla Oświaty Jarosławskiej”. Na zakończenie uroczystości burmistrz Andrzej Wyczawski i zastępca Bogdan Wołoszyn złożyli życzenia nauczycielom, wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - Nikogo nie trzeba przekonywać jak wielką rolę w edukacji społeczeństwa odgrywa postawa, wiedza, oddanie i rzetelne wykonywanie pracy przez nauczycieli, wychowawców i pedagogów. To dzięki Państwa ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły i szlifować talenty. Za te wysiłki, dzięki którym młodzi ludzie będą godnie wypełniać rolę obywatela, pracownika, rodzica, pragniemy dziś serdecznie Wam podziękować – powiedział burmistrz.

Rafał Żelazo
Fot. R. ŻELAZO (2), M. ROŻEK (3)
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31