Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009 » Fakty, Wydarzenia, Rocznice

Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Pro Memoria

20 października br. minister Janusz Krupski w towarzystwie prof. Janiny Marciak-Kozłowskiej uhonorował medalami PRO MEMORIA burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, prezydenta Przemyśla Roberta Chomę, Szkołę Podstawową i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu, Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Dzieci i Młodzieży im. H. i T. Zielińskich oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Awans pośmiertny dla Tadeusza Zielińskiego.

Medal przyznawany jest w uznaniu zasług w pielęgnowaniu najnowszej historii Polski. Uroczystość połączona była z odsłonięciem kamienia - pomnika POLSKA ŻYJE z 1928 r. znajdującego się na terenie klasztoru sióstr niepokalanek w Jarosławiu. 

Medalem PRO MEMORIA nadawanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorowano burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, prezydenta Przemyśla Roberta Chomę, Prywatną Szkołę Sióstr Niepokalanek im. bł. Matki Marceliny Darowskiej, Stowarzyszenie Pomocy Edukacyjnej dla Dzieci i Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Awans pośmiertny nadano Tadeuszowi Zielińskiemu. Uroczystej dekoracji dokonał minister Janusz Krupski - kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w towarzystwie prof. Janiny Marciak-Kozłowskiej. Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. prałat płk Tomasz Anisiewicz, przy ołtarzu modlili się również: ks. prałat Andrzej Surowiec, ks. prałat Edward Chmura, ks. prałat Władysław Janeczko, kapelan klasztoru ks. Kazimierz Gadzała oraz ks. Wiesław Dziwik. Udekorowanie poprzedził spektakl teatralny WOLNOŚĆ w wykonaniu gimnazjalistów opracowany pod kierunkiem polonistki s. M. Felicyty nawiązywał do bolesnej historii Polski i odpowiedzialności narodu polskiego za jej przebieg. - W pięknym Jarosławiu pamięta się o walkach w XIX i XX wieku o niepodległość Polski, ogromną rolę odegrały na tej ziemi siostry niepokalanki. Tradycję kultywują także inni - jak Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i Fundacja Pomocy Edukacyjnej. Nie zapominacie o swojej przeszłości, żyje ona w was i to jest piękne - powiedział Janusz Krupski. - Nie jestem przekonany, czy ten honor należy mi się w pełni, ponieważ wiele działań na rzecz kultywowania najnowszej historii naszego kraju i narodu podejmuję wspólnie z radnymi - powiedział burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Gospodarzem uroczystości był klasztor sióstr niepokalanek w Jarosławiu, wręczenie medali było kontynuacją wcześniejszych wydarzeń - odsłonięcia i poświęcenia kamienia ŻYJE POLSKA 1918-1928. 

Uczestniczyli w niej uczniowie i nauczyciele Prywatnej Szkoły Sióstr Niepokalanek, matka generalna zakonu s. Wawrzyna Chwedoruk, siostra przełożona jarosławskiego klasztoru Elżbieta Kudłacz, burmistrz Andrzej Wyczawski, sekretarz miasta Jan Biłas, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz, radni: Antoni Lotycz, Jan Gilowski Adam Halwa, Alicja Pelc, Bożena Łanowy, Marian Żołyniak, Marian Janusz, poseł Andrzej Ćwierz, Andrzej Buczek - przewodniczący NSZZ „S” Regionu Ziemia Przemyska, kurator oświaty Jacek Wojtas, Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Dzieci i Młodzieży im. H. i T. Zielińskich z prezesem Stanisławem Kiełbowiczem, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia z wiceprezesem Dariuszem Jasiewiczem, Związek Sybiraków z prezes Zofią Garczyńską, Związek Inwalidów Wojennych z prezesem Janem Kisielem, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Julianem Płoskoniem, poczty sztandarowe, Kompania Honorowa Wojska Polskiego. 

Medal Pro Memoria nadawany jest od 2005 roku osobom i instytucjom w uznaniu zasług w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Tadeusz Zieliński został pośmiertnie awansowany jako oficer WP zamordowany w Katyniu. Awans odebrał przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Dzieci i Młodzieży im. H. i T. Stanisław Kiełbowicz. 

Iwona Międlar
S. M. Felicyta - dyrektor Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu.
S. M. Felicyta - dyrektor Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu.
Złożenie kwiatów pod nowo odsłoniętym pomnikiem „Żyje Polska” przez burmistrza Andrzeja Wyczawskiego oraz sekretarza miasta Jana Biłasa.
Złożenie kwiatów pod nowo odsłoniętym pomnikiem „Żyje Polska” przez burmistrza Andrzeja Wyczawskiego oraz sekretarza miasta Jana Biłasa.
Z rąk ministra Tadeusza Krupskiego medale PRO MEMORIA otrzymali m.in. Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski i Prezydent Przemyśla Robert Choma.
Z rąk ministra Tadeusza Krupskiego medale PRO MEMORIA otrzymali m.in. Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski i Prezydent Przemyśla Robert Choma.
Wręczenie medali poprzedził spektakl teatralny WOLNOŚĆ w wykonaniu gimnazjalistów, opracowany pod kierunkiem polonistki s. M. Felicyty. | Fot. I. MIĘDLAR (7)
Wręczenie medali poprzedził spektakl teatralny WOLNOŚĆ w wykonaniu gimnazjalistów, opracowany pod kierunkiem polonistki s. M. Felicyty.
Fot. I. MIĘDLAR (7)