Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 10 (107) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 10 (107) / 2001

Strona 15
Projekty edukacyjne MEN "Janko Muzykant"


Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie i nauczyciele szkół powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego zrzeszeni w Rejonie Jarosławskim Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie uczestniczyli w realizacji projektów w ramach grantów Ministerstwa Edukacji Narodowej ph. "Janko Muzykant". W ubiegłym roku grant uzyskały dwa projekty, w tym aż sześć, co stawia jarosławskich nauczycieli na czele grupy autorów w skali kraju. Łącznie projektami było objętych prawie 800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, pracę z dziećmi prowadziło ponad 60 nauczycieli kilku szkół oraz 15 wolontariuszy zatrudnionych poza szkołami. Wszystkie projekty przysporzyły na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży 21000 zł, które przyznało Krajowe Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie.
Ponadto uzyskano jeszcze około 7000 zł w formie konkretnej pomocy rzeczowej od sponsorów, którymi w większości były samorządy lokalne powiatowe, miejskie i gminne oraz firmy działające na terenie miejscowości, z których wywodzili się uczestnicy.
Projekty zostały przygotowane pod kierunkiem: mgr Teresy Krasnowskiej rejonowego koordynatora PSSzPZ zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 6 , Jadwigi Piątek nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 6, Anny Sawickiej - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 11, Krystyny Burak - pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych, Genowefy Forczek nauczycielki Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących, Anny Kalisz nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie oraz Barbary Płońskiej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Rudzie Różanieckiej.
Celem wszystkich podjętych działań było stworzenie możliwości zdolnym, dzieciom pochodzącym ze wsi i z małych miast rozwinięcia indywidualnych zainteresowań i wskazanie korzyści z twórczego, aktywnego zagospodarowywania czasu wolnego. Działania koncentrowały się w obszarach:
  • rozwijania zainteresowań regionem swojego zamieszkania (projekt "Małe jest piękne przedstawiamy swoją miejscowość"), w efekcie powstały przewodniki turystyczne po czterech miejscowościach - Tapinie, Rokietnicy, Mołodyczu i Siennowie opracowane przez dzieci pod kierunkiem ich nauczycielek,
  • poszukiwania ludzi, którzy pochodząc z małych miejscowości osiągnęli życiowy sukces talentem i własną pracą (projekt "Z zapiecka do sławy"), powstała wkładka do gazety jako podsumowanie wizyty dzieci w Krakowie i propozycje przeniesienia różnych rozwiązań z Krakowa do małych miejscowości, ale także z małych miejscowości do wielkich aglomeracji,
  • stwarzanie okazji swobodnego kontaktu ze sztuką ludową i własnej aktywności plastycznej (projekt "Nie święci garnki lepią", "Przyroda inspiracją naszych działań") efektem są prace plastyczne prezentowane na wystawach w MOK w Jarosławiu, WOK w Jarosławiu oraz w Rudzie Różanieckiej, są to zarówno prace z gliny wytwarzane pod kierunkiem garncarza i plastyków w Baranowie nad Wieprzem jak również prace malarskie, graficzne powstałe na kilku plenerach,
  • wskazywania na możliwości dbania o swoje zdrowie poprzez ruch na świeżym powietrzu ("Biegiem po zdrowie", finał odbył się jako masowy bieg przełajowy nad zalewem w Radymnie, a uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele, rodzice i władze samorządowe,
  • rozwijania różnych zainteresowań młodzieży i stwarzania oferty na zagospodarowanie wolnego czasu w sposób pożyteczny dla siebie samego i innych (projekt "Twórczo spędzamy wolny czas"), którego efektem były wycieczki nie tylko turystyczno rekreacyjne, ale także szlakami nauki, kultury i sztuki oraz stworzenie własnego programu artystycznego.
W ocenie uczestników, zawartej w arkuszach ewaluacyjnych, mieściły się różne sformułowania, wszystkie zawierały jednak wspólną myśl - szkoda, że projekty kończą się, bo było to bardzo duże przeżycie, ale może za rok znowu uda się uczestniczyć w tego typu zajęciach. Uczestnicy podkreślają także, że warto było, bo nauczyli się wiele, poczuli się wartościowymi ludźmi zaprzyjaźnili z różnymi osobami nie tylko ze swojej szkoły, dostrzegli, że wokół żyją ludzie chętni do wspierania działań dzieci i młodzieży, że nauczyciele mają także swoje pasje, które propagują w środowisku. Dla nauczycieli pracujących w projektach, była to okazja do współpracy z uczniami różnych szkół na zasadach dobrej woli oraz możliwość zrealizowania ciekawych pomysłów, które nie mogą być realizowane w szkołach ze względu na ograniczenia finansowo czasowe.
W dniu 12 listopada odbyło się wspólne świętowanie zakończenia wszystkich projektów, które stało się okazją do tego, aby pokazać walory współpracy w sieci. Wielka impreza na około 300 osób z atrakcjami, podziękowaniami i prezentacjami nie tylko dla ducha, ale także wzmacniającymi ciało specjałami kuchni regionalnej, przygotowanymi przez uczestników projektu i ich rodziców z różnych miejscowości.

Teresa Krasnowska SP 6
Koordynator RejonowyLista nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów "Janko Muzykant"


1. Renata Bajdak - Buła SP Mołodycz
2. Augusta Balicka SP Tapin
3. Dorota Balicka Sp Rokietnica
4. Adam Baran PG w Radymno
5. Witold Batycki SP Ruda Różaniecka
6. Danuta Boratyn SP Siennów
7. Marzena Brodowicz ZSzE Jarosław
8. Ewa Brogowska SP Ruda Różaniecka
9. Krystyna Burak ZSzE Jarosław
10. Cisło Anna SP Ruda Różaniecka
11. Barbara Frankowska SP Ruda Róż.
12. Genowefa Forczek ZSzO i O J-w
13. Wiesław Gilem. ZSz Lubaczów
14. Dorota Gilarska SP Zamiechów
15. Grażyna Głąb ZSzE Jarosław
16. Anna KaliszZSz O i Z Radymno
17. Paweł Kalisz ZSz O i Z Radymno
18. Bożena Kasperska SP Ruda Róż.
19. Marta Kościelecka SP Ruda Róż.
20. Janusz Kołakowski wicestarosta
21. Anna Koneńko ZSzE Jarosław
22. Wacław Kowalski SP nr 11 J-w
23. Teresa Krasnowska SP 6 J-w
24. Bożena Krawczyk ZSzE Jarosław
25. Jan Kuca SP Mołodycz
26. Halina Kudelska ZSz z OI Przemyśl
27. Irena Kudyba SP Ruda Róż.
28. Marta Kurpiel ZSzE Jarosław
29. Jolanta Lautenszleger SP Ruda Róż.
30. Wiesław Luft SP Radymno
31. Anna Lizut SPnr 6 Jaroslaw
32. Anna Łuczyńska SP Mołodycz
33. Barbara Mikuta SP nr 6 Jaroslaw
34. Jerzy Mil Radymno
35. Dariusz Moskwiak SP Szówsko
36. Bogdan Naskręski ZSzE Jarosław
37. Irena Obirek SP Ruda Różaniecka
38. Zbigniew Petynia ZSzOiż Radymno
39. Jadwiga Piątek SP nr 6 Jarosław
40. Iwona Piotrowska SP nr 11 J-w
41. Barbara Płońska SP Ruda Róż.
42. Krystyna Portas SP Mołodycz
43. Zygmunt Sawiński ZSz M J-w
44. Anna Sawicka SP nr 11 Jarosław
45. Urszula Skonieczna ZSzE J-w
46. Tadeusz Słowik Sp nr 11 Jaroslaw
47. Maria Sokołowska ZSz Sobieszyn
48. Michał Sokołowski ZSz Sobieszyn
49. Krystyna Sowińska PG nr 3 J-w
50. Selawana Szołek SP Studzian
51. Zofia Tabin SP Wiązownica
52. Renata Tarnawska SP Zamiechów
53. Lidia Wajda ZSzE Jarosław
54. Grzegorz Wajs SP Ruda Róż.
55. Waldemar Wałecki SP Szówsko
56. Maria Wiatrzyk SP Wiązownica
57. Dorota Wróbel PG Duńkowice
58. Dorota Wróbel SP Ruda Róż.
59. Józefa Ważna SP Ruda Róż.
60. Anna Żołyniak SP Rokietnica
Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31