Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 10 (107) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 10 (107) / 2001

Strona 17
Punkt widzenia


Nawiązując do artykułu zamieszczonego w Gazecie Jarosławskiej i Okolicznej "Miasto bankrutem" i posługując się metodą autora pragnę zacytować znaczenie słowa "bankrut" wg Słownika Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1997:
"1. Człowiek, który zbankrutował, którego upadłość została ogłoszona sądownie,
2. niewypłacalny dłużnik,
3. człowiek, który stracił znaczenie i wpływy, zawiódł całkowicie zaufanie, nie wypełnił przyjętych zobowiązań".
Skoro "miasto jest bankrutem" należałoby oczekiwać uzasadnienia, a takiego w artykule - mimo, że jest obszerny trudno się doszukać. Podane zostały zasady konstrukcji budżetu i opisane dwie kategorie źródeł dochodów: te, które pochodzą z budżetu centralnego lub od wojewody (niezależne od Rady) oraz wpływy własne. Aby uniknąć "bankructwa" należałoby podnieść dochody lub ograniczyć wydatki. Pomyślmy więc, jak zareagują mieszkańcy, gdy radni podniosą np. podatek od nieruchomości, środków transportu, czynsz za lokale mieszkalne, opłatę za pobór wody, czy też za uczęszczanie dziecka do przedszkola....
Drugi istotny element budżetu to wydatki. Życzenia wynikające z artykułu zmierzają ku temu, by (jak za czasów zaboru) Jarosław stał się typowym galicyjskim miasteczkiem. Wszelkie rozrywki (obliczone przez redaktora w br. na 170 tys. - 0,3% budżetu) należałoby wykreślić z kalendarza imprez kulturalnych. Niech więc telewizja i video kształtują nasze umysły.
Nie ulega wątpliwości - co podkreślali rozmówcy cytowani w artykule - że głównym powodem deficytu budżetowego (przyjętego w uchwale Rady Miasta 9 lutego 2001 r.) są zobowiązania finansowe wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela. Nikt natomiast nie wspomniał o ważnych inwestycjach i dokonaniach finansowanych z budżetu miasta. W roku ubiegłym przecież oddano do użytku Zakład Uzdatniania Wody w Muninie. Koszt inwestycji to ponad 37 mln zł, przy czym z budżetu miasta w 2000 r. wydatkowano 4,3 mln zł (plus dotacja 3,1 mln zł), a do końca października 2001 r. 1,7 mln zł. Kolejna istotna inwestycja to kolektor ogólnospławny W wraz z kanalizacją ul. Pełkińkiej i Pogodnej - 3,8 mln zł w ub.r. oraz 2,2 mln zł w ciągu 10 miesięcy bieżącego roku. Ponadto: na remont dróg wydatkowano w 2000 r. ponad 1 mln zł, zaś w tym roku (do 31.10.) 774 tys. zł. Również ponad 1 mln zł kosztowało oświetlenie ulic w ub. r. i taką sama kwotę wydano już w roku 2001. Z kolei dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji wyniosła 880 tys. zł w 2000 r. i 805 tys. w tym roku.
W czerwcu 2001 r. zakończona została budowa bloku komunalnego przy ul. Wrólewskiego dla 30 rodzin. Na jej realizację wydano 803 tys. zł w 2000 r. i 780 tys. zł w 2001 r. Wymienię jeszcze niektóre wydatki inwestycyjne (za 10 miesięcy br.): kanalizacja sanitarna dzielnicy Misztale - 100 tys. zł, kanalizacja sanitarna i deszczowa z drogami wewnątrzosiedlowymi na os. Sterańczaka - 300 tys. zł. Dodam też, że wartość remontów, modernizacji i inwestycji prowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach wynosiła 552 tys. w roku ubiegłym (wymiana stolarki okiennej i remont sanitariatów w SP Nr 6 i Publicznym Gimnazjum Nr 3, pokrycie dachu SP Nr 10, remont dachu w SP 11, docieplenie budynku ZSO Nr 2) i 350 tys. do końca października 2001 r. (wymiana okien i wykładziny w salach lekcyjnych SP Nr 10, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, modernizacja sanitariatów w SP Nr 4, remont dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 10 i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu Nr 8 oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1, a także na rozbudowę Gimnazjum Nr 5). Wspomnieć należy również o innych istotnych sprawach realizowanych przez gminę miejską jak np. gospodarka mieszkaniowa czy opieka społeczna.
Deficyt w budżecie naszego miasta odnotowano w 2000 r. W wielu samorządach problem pojawił się już w 1999 r. i powiększył się trzykrotnie w następnym roku, o czym pisała Wanda Urbańska we "Wspólnocie" Nr 42/606 z 20.10.2001. Podaje też, że dla uzupełnienia brakujących środków finansowych samorządy zaciągały kredyty i pożyczki oraz obligacje. "Nie jest jeszcze znana skala i kierunki ograniczeń wydatków z budżetu dla zmniejszenia deficytu w 2001 r., ale wydaje się, ze jednostki samorządu terytorialnego będą musiały powiększać zadłużenie dla wykonania nałożonych na nie zadań" - kończy analizę stanu finansów W. Urbańska.
Czy więc można mówić o bankructwie i nie wy- pełnionych obietnicach? Oczywiście "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" (tak skomentowała Redakcja mój poprzedni artykuł w maju br.).

Rzecznik prasowy burmistrza
Zofia Krzanowska

PS. Powyższa odpowiedź została opubikowana w GJ 14.11.2001. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy systematycznie czytają lokany tygodnik wyjaśnienie zostało zamieszczone w Biuletynie.

Sukcesy Studium Medycznego


Cecylia Dyjak słuchaczka Medycznego Studium Zawodowego w Jarosławiu jako jedyna przedstawicielka wszystkich szkół medycznych województwa podkarpackiego została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarstwa. Finał odbędzie się w Zabrzu w dniach 2 - 5 grudnia 2001 r. Jednocześnie informuję, że Medyczne Studium Zawodowe włącza się aktywnie do ogólnopolskiej akcji "Czytamy dzieciom". W związku z tym w ramach realizacji przedmiotu "Promocja Zdrowia" słuchaczki naszego Studium czytają bajki chorym dzieciom w Oddziale Dziecięcym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

p.o. Dyrektor Studium
mgr Anna Muzyczka

Numery archiwalne
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30