Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (84) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (84) / 1999

Strona 5
Tabela rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2000 r.
wg Uchwały Nr 246/XIII/99 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 grudnia 1999 r.

Wyszczególnienie

rok 1999

rok 2000

Od budynków mieszkalnych lub ich części (z wyjątkiem piwnic)

0,38 zł/ m2 pow. użytk.

0,41 zł/ m2 pow. użytkowej

Od piwnic budynku mieszkalnego o wysokości powyżej 2,20 m

0,19 zł/ m2 pow. użytk.

0,21 zł/ m2 pow. użytkowej

Od budynków lub ich części związanych z działalnością gosp. inną niż rol- nicza i leśna oraz części bud. mieszk. zajętych na prow. działalności gosp.

13,47 zł/ m2 pow. użytk.

14,36 zł/ m2 pow. użytkowej

Od budynków lub ich części zajętych na prow. działalności gosp. w zak- resie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

6,26 zł/ m2 pow. użytk.

6,68 zł zł/ m2 pow. użytkowej

Od garaży wolnostojących (z wyj. garaży związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)

4,49 zł/ m2 pow. użytk.

4,79 zł/ m2 pow. użytkowej

Od komórek przeznaczonych na przechowywanie opału i artykułów gosp. domowego (warzywa, owoce, ziemniaki, przetwory), stodół, obór i stajni

2,25 zł/ m2 pow. użytk.

2,40 zł/ m2 pow. użytkowej

Od pozostałych budynków

4,49 zł/m2 pow. użytk.

4,79 zł/ m2 pow. użytkowej

Od budowli

2 %wartości

2% wartości

Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi)

0,46 zł/ m2

0,50 zł/ m2

Od 1 m2 powierzchni gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze

0,03 zł/ m2

0,04 zł/ m2

Od 1 m2 powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych

2,61 zł/ m2

2,79 zł/ m2

Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych

0,06 zł/ m2

0,07 zł/ m2
U c h w a ł a nr 247/XIII/99
rady Miasta Jarosławia z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2000 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 96, poz. 1129)
§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
 1. Od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:
  1. od 2 ton do 4 t włącznie - 458 zł
  2. powyżej 4 t do 6 t włącznie - 628 zł
  3. powyżej 6 t do 8 t włącznie - 860 zł
  4. powyżej 8 t do 10 t włącznie - 1.182 zł
  5. powyżej 10 t do 12 t włącznie - 1.614 zł
  6. powyżej 12 ton - 2.081 zł
 2. Od ciągników balastowych - 2.081 zł
 3. Od przyczep i naczep:
  1. o ładowności powyżej 5 t do 10 t włącznie - 402 zł
  2. o ładowności powyżej 10 t do 15 t włącznie - 806 zł
  3. o ładowności powyżej 15 t do 20 t włączne - 1.208 zł
  4. o ładowności powyżej 20 t - 1.609 zł
 4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
  1. do 15 miejsc - 540 zł
  2. powyżej 15 do 30 miejsc - 1.075 zł
  3. powyżej 30 miejsc - 1.609 zł


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 19/III/99 z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 1999 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i ma zastosowanie do podatków należnych od roku podatkowego 2000 i podlega ogłoszeniu.
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30