Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2005 » Ewa Bednarczyk
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ewa Bednarczyk

OCHRONA ZDROWIA

Ewa Bednarczyk od 1986 r. jest Przewodniczącą Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Jarosławiu. Od 1999 r. pełni funkcje zastępcy członka Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Jest członkiem Zespołu redakcyjnego "Tacy Sami". Była między innymi: Prezesem Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Jarosławiu, koordynatorem Podkarpackiego Centrum Wolontariatu Oddział w Jarosławiu, członkiem Zarządu Funduszu Pomocy Dzieciom Chorym i Biednym.

Laureatka organizuje dla podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych między innymi spotkania integracyjne z cyklem porad, szkoleń i informacji z zakresu możliwości korzystania z leczenia, rehabilitacji niewidomych i słabo widzących. Służy pomocą w zakresie starań o uzyskanie sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, a także mobilizuje do nauki na wszystkich poziomach, uprawiania sportu i turystyki przez osoby dysfunkcją wzroku. Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami.

Z inicjatywy Ewy Bednarczyk dzięki pozyskaniu pomocy finansowej i rzeczowej dla podopiecznych zainstalowano dla bezpieczeństwa niewidomych i słabo widzących instalację dźwiękową na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście. Laureatka to wspaniały organizator integracyjnych koncertów kulturalno-oświatowych, tj. "Widzieć sercem i muzyką", "Dzień Białej Laski", podczas których mogą zaprezentować się artyści niewidomi i słabo widzący. Nawiązała kontakt z Włoskim i Słowackim Związkiem Niewidomych w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.