Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2005 » Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" jest ogólnopolską organizacją kobiecą. W tym roku obchodzono jubileusz osiemdziesięciolecia działalności Stowarzyszenia w naszym kraju.

Zrzesza ono żony żołnierzy zawodowych, kobiety pełniące zawodową służbę wojskową, żony byłych żołnierzy zawodowych, wdowy po żołnierzach zawodowych i kombatantach. Edukacja, zabawa, pomoc - to oferta Stowarzyszenia. Celem podstawowym jest ugruntowanie trwałości rodziny wojskowej i podnoszenie jej społecznego prestiżu oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Formy działania Stowarzyszenia są różnorodne i dostosowane do oczekiwań lokalnej społeczności dzięki statusowi organizacji pozarządowej.

Przy Jednostce Wojskowej w Jarosławiu od kwietnia 2002 r. działa Koło Terenowe Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa liczące około 70 członkiń. Podobne organizacje działają także w innych krajach podejmując inicjatywy zmierzające do integracji środowiska wojskowego.

Tak też jest w Jarosławiu. Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa szczyci się działalnością na rzecz integracji środowiska osób związanych z wojskiem. W czasie, gdy wielu polskich żołnierzy pełni służbę w Iraku, zaangażowanie i praca społeczna w Stowarzyszeniu jest dla wielu żon, matek i córek żołnierzy potrzebą i zaszczytem. Członkinie Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa" spotykają się nie tylko z okazji świąt i jubileuszy. Prowadzą aktywną działalność społeczną. Propagują profilaktykę prozdrowotną organizując pogadanki z osobami ze środowiska medycznego. W ramach działalności Stowarzyszenia prowadzone są także akcje charytatywne.

Panie działające w tej organizacji realizują zadania nie tylko na rzecz środowiska rodzin wojskowych ale także niezrzeszonych w stowarzyszeniu mieszkańców miasta.