Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2005 » Istvan Kovacs
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Istvan Kovacs

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

dr hab. Istvan Kovacs - Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Polsce. Jest absolwentem historii i polonistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Budapeszcie.

W 1976 roku obronił pracę doktorską pod tytułem "Debiut poetycki Cypriana Kamila Norwida". W 1992 roku złożył pracę habilitacyjną - opisującą udział Polaków w węgierskiej Wiośnie Ludów.

W latach 1990 - 1994 pełnił funkcję radcy ds. kultury w Ambasadzie Republiki Węgierskiej w Krakowie. Następnie w latach 1994-95 był pierwszym Konsulem Generalnym Republiki Węgierskiej. Stanowisko to powierzono mu ponownie w 1999 r. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznanych za poezję, przekłady literatury i poezji polskiej, a także za opracowania historyczne. Istvan Kovacs otrzymał między innymi Order Zasługi RP, który jest nadawany cudzoziemcom, za wybitny wkład we współpracę międzynarodową. Został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem kilku tomików poetyckich, esejów, oraz powieści "Lustro dzieciństwa". W 2001 r. ukazała się obszerna monografia jego autorstwa pt. "Polacy w Węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849". Jeden z jej rozdziałów poświęcony jest płk. Leonowi Czechowskiemu.

Laureat był Prezesem Klubu Konsulów przy Krajowej Radzie Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu w Jarosławiu. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia. Często przyjeżdża do grodu nad Sanem, gdzie bierze udział w licznych wystawach, odczytach, spotkaniach literackich oraz w uroczystościach państwowych i narodowych.

Istvan Kovacs jest fundatorem Kopijnika, który został wykonany dla upamiętnienia pułkownika Leona Czechowskiego.

Znany jest jako niestrudzony krzewiciel przyjaźni polsko-węgierskiej oraz sprawdzony przyjaciel Jarosławia.