Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 13 (97) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 13 (97) / 2000

Strona 14
Warto zauważyć - osiągnięcia na półmetku kadencji

W lipcu po raz pierwszy zawitało do Jarosławia "LATO Z RADIEM". W strugach deszczu bawiło się kilkanaście tysięcy ludzi w takt muzyki grup: Hi Street," ELENI", "Varius Manx", "Czerwone Gitary". Ulubieńcem najmłodszej widowni był Pan Yapa.

"POŻEGNANIE LATA" zorganizowane na skąpanym (tym razem) w słońcu stadionie MOSiR kończyło cykl imprez plenerowych. Gwiazdą był John Porter i Formacja Nieżywych Schabuff.

Miesiąc grudzień to tradycyjnie przyznawanie i wręczanie Honorowych Nagród Burmistrza Miasta "JAROSŁAWY". Podczas tych uroczystości uhonorowano w ostatnich dwóch latach 8 osób i 7 instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności i promocji miasta poza jego granicami.Uroczystości te były uświetnione koncertami zespołu "POD BUDĄ" (1999) oraz Kabaretu "POD EGIDĄ" Jana Pietrzaka (2000).

* * * * *


Największym wydarzeniem minionych dwóch lat w dziedzinie sportu w naszym mieście była wizyta w dniu 4 listopada br. zdobywcy dwóch złotych medali olimpijskich na niedawnych igrzyskach w Sydney, najlepszego chodziarza świata ROBERTA KORZENIOWSKIEGO. Otrzymał on z rąk Burmistrza klucze do bram miasta. Po uroczystym przemarszu przez miasto w asyście orkiestry dętej, mistrz spotkał się w hali MOSiR z młodzieżą i mieszkańcami.

Sztandarowymi imprezami sportowymi, które na stałe weszły do kalendarza imprez nie tylko naszego miasta ale także regionu, województwa, kraju są odbywane cyklicznie :

- w miesiącu styczniu - Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów im. Mariana LOTYCZA,
- w lutym Plebiscyt na Najlepszego-Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Wychowawcę Młodzieży miasta Jarosławia, Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w tenisie stołowym, które w br. były jednocześnie I Memoriałem Jerzego MATUSZA
- w miesiącach lipiec - sierpień Otwarte Mistrzostwa w pływaniu oraz w siatkówce plażowej,
- po śmierci nieodżałowanego Burmistrza Jerzego Matusza organizowany jest końcem sierpnia Turniej Koszykówki Mężczyzn jego imieniem,
- we wrześniu Ogólnopolski Jarosławski Kongres Brydżowy, Ogólnopolski Maraton Kajakowy rzeką SAN na trasie Przemyśl - Jarosław,
- w miesiącu grudniu Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet im. Leszka GDULI.

* * * * *


Omawiając pracę Rady Miasta, godny uwagi jest fakt, że od początku kadencji w 1998 r. odbyło się 26 posiedzeń, na których łącznie podjęto 379 uchwał. Przekazano do Zarządu Miasta 45 wniosków i interpelacji do realizacji. Oprócz decyzji, o których wspominano wcześniej, należy podkreślić, że Rada uchwaliła strategię rozwoju miasta na lata 2000-2010. W trakcie tej kadencji zostały nadane Honorowe Obywatelstwa Miasta Jarosławia: Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, p. Jerzemu Buzkowi - Prezesowi Rady Ministrów RP, p. Mirosławowi Handke - Ministrowi Edukacji Narodowej, p. Jerzemu Zdradzie - podsekretarzowi stanu w MEN, Księdzu Dziekanowi Władysławowi Drewniakowi, p. Stanisławowi Zającowi - wicemarszałkowi Sejmu RP. Ponadto Rada nadała złote odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia": p. Stanisławowi Lenarowi, p. Elżbiecie Dąbrowskiej, Księdzu Prałatowi Marianowi Rajchlowi, Księdzu mjr Andrzejowi Surowcowi, p. Bronisławowi Hessowi, p. Kazimierzowi Tokarzowi, p. Stanisławowi Zasowskiemu oraz p. Romanowi Zemanowi.

* * * * *


W trzeciej kadencji w latach 1998 - 2000 r. po parafowaniu listów intencyjnych zawarto następujące zagraniczne umowy o współpracy partnerskiej: Orange we Francji, Dingelstädt w Niemczech, Vyskov w Czechach. Rozwinięto także współprace ze słowackim miasta Michalovce, z którym . umowę partnerską zawarto pod koniec II kadencji - w 1998 r. Podpisanie powyższych umów jest istotne dla promocji naszego miasta w regionie i zagranicą. Zgodnie ze strategią województwa podkarpackiego i miasta Jarosławia, kontakty z Michalovcami i Vyskowem wpisują nas w sferę programów oferowanych przez Euroregion Karpacki czy program Phare Crossborder.

Z kolei miasta leżące na terytorium Unii Europejskiej: Orange i Diegelstädt dają możliwość współpracy w ramach bezpośrednich kontaktów bliźniaczych (tzw. Twinning-Community Aid for Twinnings), który wspiera takie rodzaje przedsięwzięć jak: dialog na temat integracji z Unią Europejską, ochrona środowiska edukacja, kultura oraz problem ludzi niepełnosprawnych. Twinning wspierany jest przez Związek Miast Polskich. Poza tym istnieje wiele specjalistycznych programów unijnych tj.: Leonardo da Vinci, Sokrates, Phare CBC, V ramowy program UE, których moduły "obsługują" różne formy współpracy partnerskiej. Podsumowując trzeba stwierdzić, że intensywne działania dwóch lat III kadencji przyniosły duży sukces i najlepsze wyniki od początku funkcjonowania samorządu.

* * * * *


Chociaż funkcjonowanie służby zdrowia nie należy do zadań własnych gminy, jednak możemy pochwalić się pewnymi sukcesami. W kwietniu br. Senator RP Andrzej T. Mazurkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Januszem Szkodnym spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandrem Gradem. Wizyta zaowocowała pozyskaniem z puli ministerialnej dotacji na zakup karetki reanimacyjnej z pełnym wyposażeniem. Dofinansowanie wpłynęło również od Urzędu Miasta Jarosławia i innych gmin. Kolejny wyjazd - w maju br. - Senatora RP Andrzeja T. Mazurkiewicza, Przewodniczącego RM Janusza Szkodnego i radnego Mariana Kozłowskiego do Warszawy dotyczył funkcjonowania Oddziału Ratownictwa w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Podsekretarze stanu MZ: Aleksander Grad i Andrzej Ryś poprali starania jarosławskiej delegacji i obiecali interwencję. Dzieki temu decyzją Sejmiku Województwa Podkarpackiego w/w jednostka została wpisana w program ratownictwa naszego województwa.

ZARZąD MIASTA JAROSłAWIA
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31