Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 13 (97) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 13 (97) / 2000

Strona 4
Laureaci honorowych nagród

Burmistrza Miasta w Roku 2000

"JAROSŁAWA 2000" w dziedzinie nauki otrzymał prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. Jest jednym z inicjatorów i organizatorów powołania w Jarosławiu w 1995 r. zajęć dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej. Warto podkreślić, że rok 2000 jest przełomowym w rozwoju Politechniki Rzeszowskiej w Jarosławiu, w której laureat pełni funkcję Rektora, gdyż obok studentów uczących się w trybie zaocznym 100-osobowa grupa pobiera naukę w trybie stacjonarnym. Dzięki staraniom Rektora młodzież z miasta i regionu może kontynuować naukę na poziomie licencjackim i magisterskim. Jest autorem lub współautorem monografii, skryptów oraz artykułów zamieszczanych w periodykach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosił wiele referatów na konferencjach ogólnopolskich i europejskich. O jego wrażliwości na potrzeby bliźnich świadczy udział w wielu akcjach charytatywnych. Mimo ogromnego zaangażowania w pracę dydaktyczną i naukową znajduje czas na swoje pasje: sport, muzykę i kulturę Wschodu. Za całokształt pracy został odznaczony medalem Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

* * * *


Spośród 30 nominacji, które wpłynęły do Urzędu Miasta od różnych organizacji i stowarzyszeń dostrzeżona została działalność kapłana, który w Jarosławiu pracuje od trzech lat. "JAROSŁAWA 2000" za aktywność społeczną otrzymał Ks. Dziekan dr Edward Chmura. Objął funkcję proboszcza jednej z najaktywniejszych parafii. Wrażliwość na ludzką krzywdę i biedę przejawia się m.in. prowadzeniem Kuchni im. Brata Alberta oraz świetlicy dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Zapewniając młodzieży możliwość kulturalnego spędzenia czasu i duchowej formacji założył Klub Arka Milenium, a także był współorganizatorem Forum Młodzieży. Mając na względzie bezpieczeństwo parafian i mieszkańców miasta w roku 2000 podjął się dużej inwestycji jaką była budowa parkingu przy kościele wraz z renowacją pomników i zagospodarowaniem zieleni. Jego pa sją jest literatura biblijna i sport. Jest dr nauk biblijnych, ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, wykładowcą Ludowego Uniwersytetu Katolickiego w Jarosławiu, dziekanem i proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

* * * *


W dziedzinie aktywności społecznej członkowie Kapituły postanowili uhonorować nagrodą "JAROSŁAWA 2000" p. Jerzego Czechowicza. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Obecnie pracuje jako starszy renowator dzieł sztuki. Znany jest w środowisku jarosławskim jako kolekcjoner widokówek, książek, prasy, zdjęć, medali i odznak związanych z naszym miastem. Jest pasjonatem Jarosławia, w którym się urodził, i który jest jego Domem przez duże "D". W Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia pełni funkcję wiceprezesa i przewodniczącego sekcji ochrony zabytków. Jako człowiek niezwykle czynny, sumienny i bezinteresowny zorganizował wiele wystaw i odczytów popularyzujących historię i teraźniejszość Jarosławia. Na uwagę zasługuje jego niezmierna życzliwość, ujmujący sposób bycia, a także skromność i bezinteresowność. Odznaczony Srebrną Odznaką Prac Konserwacji zabytków oraz medalem Zasłużonego Działacza Kultury.

* * * *


Burmistrz Miasta Jarosławia za działalność w dziedzinie kultury wręczył statuetkę "JAROSŁAWA 2000" p. mgr Wandzie Kogut. Przejście na emeryturę nie zawsze oznacza bierność. Emerytowana nauczycieka języka polskiego z 30-letnim stażem jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Przez 5 lat dzieli się swoją wiedzą ze słuchaczami lokalnego Radia "Ave Maria". W tym okresie napisała i wygłosiła ok. 50 recenzji najnowszych książek katolickich zachęcając do korzystania z tego rodzaju lektury. W dziale literackim i kulturalnym opracowała i przedstawiła ponad 200 popularnonaukowych wykładów najpierw o literaturze polskiej od średniowiecza po romantyzm, następnie o życiu i twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, a obecnie Władysława Stanisława Reymonta w związku z narodowymi obchodami jubileuszy ku czci wielkich twórców literatury polskiej. W pracy społecznej na falach radiowych realizuje również cykl "Poeci naszych czasów" podkreślając treści patriotyczno - religijne. Jako lektorka zaprezentowała wiele powieści i mniejszych form literackich. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania oraz Kuratorium Oświaty.

* * * *


"JAROSŁAWA 2000" w dziedzinie promocji miasta przyznano p. Henrykowi Cebuli. Artysta plastyk, a zarazem nauczyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu znany jest wszystkim mieszkańcom jako człowiek o dużym poczuciu humoru. Jest animatorem życia kulturalnego w naszym mieście. Wielokrotnie uczestniczył w wystawach, wernisażach i plenerach na terenie całej Polski. Jego osiągnięcia prezentowane były w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest człowiekiem rozumiejącym potrzeby ludzi, o czym świadczy działalność charytatywna, w którą angażuje się całym sercem. Od dwóch lat prowadzi galerię "Pirania". Organizuje spotkania z młodzieżą, podczas których popularyzuje szeroko pojętą sztukę. Za swoją działalność otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także wiele wyróżnień i nagród w konkursach krajowych i zagranicznych. Jego hobby poza plastyką to podróże i turystyka. Na pustyni kulturalnej jaką jest byłe województwo przemyskie działalność tego człowieka jest "oazą", dzięki której Jarosław staje się miastem znanym w całej Polsce.

cd. str. 5
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31