Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (74) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (74) / 1999

Strona 11
Jarosławy '98

Roman Wawrzynkiewicz - od sześciu lat związany jest z samodzielną sekcją piłki nożnej Jarosławskiego Klubu Sportowego. Obecnie jest kierownikiem I drużyny seniorów. Przez 26 lat pracował w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Jego zasługą jest awans I drużyny do trzeciej ligi oraz II drużyny do V ligi. Dzięki jego zaangażowaniu w naszym mieście nadal funkcjonuje sekcja piłki nożnej na odpowiednim poziomie sportowym, promująca Jarosław na terenie Polski południowo - wschodniej.

Zbigniew Guzowski - współzałożyciel i długoletni prezes Międzyzakładowego Klubu Krótkofalowców przy Urzędzie Miasta Jarosławia. Jest organizatorem corocznych zawodów krótkofalarskich o Puchar Burmistrza Miasta, w którym uczestniczą stacje zagraniczne. Doprowadził do I Ogólnopolskiego Spotkania Kobiet Krótkofalowców, który zaowocował powołaniem Klubu Kobiet Krótkofalowców. Wspólnie z władzami miasta przyznaje dyplomy za nawiązywanie łączności radiowej z krótkofalowcami z terenu miasta. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika Polskiego Związku Krótkofalarskiego na teren byłego województwa przemyskiego.


Informacje o laureatach nagród Burmistrza Miasta pochodzą z prezentacji podanych podczas Święta Miasta
ROZWIĄZANIE QUIZU HISTORYCZNEGO
opublikowanego w grudniu 1998 r.

1c. Kościół pw. Św. Ducha służył początkowo jako kościół szpitalny.
2c. Fundatorką dawnego Opactwa Benedyktynek była Anna Ostrogska,
3b. Obecny kościół farny funkcjonował pod wezwaniem św. Jana.
4c. W 1375 r. przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim Jarosławiowi nadał Władysław Opolczyk.
5a. Nie istniejący dziś zamek Tarnowskich i Jarosławskich zlokalizowany był w miejscu cerkwi greko-katolickiej.
6b. Pamiątkowa tablica wmurowana w elewację gmachu dawnego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" upamiętnia 20 rocznicę wymarszu jarosławskiej kompanii legionowej.
7a. Zegar na wieży jarosławskiego ratusza sprowadzony został z Wiednia.
8a. W 1600 i 1625 roku Jarosław ulegał zniszczeniom wskutek pożarów.
9a. Jarosław dostał się pod panowanie Austriaków w wyniku pierwszego rozbioru Polski.
10c. Kamienica Rynek 5 należała w przeszłości do rodziny Attavantich.
NAGRODY WYLOSOWALI:
- pościel z kory p. Maria Kajdzik

- maszynkę do rozdrabniania jarzyn Stanisława Czajka

- komplet kubków kolorowych Ryszard Pająk z Węgierki.

Po odbiór nagród prosimy zgłosić się w Wydziale Obsługi Rady Miasta, II piętro, pokój 28.

Wszystkim uczestnikom quizu dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

Redakcja
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30