Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (74) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (74) / 1999

Strona 7
Konkurs na stanowisko dyrektora

Zarząd Miasta Jarosławia
ogłasza
konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Baśki Puzon w Jarosławiu.

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr 390/XXXIII/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół podstawowych i miejskich przedszkoli kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

    • kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkole (co najmniej na poziomie studium nauczycielskiego),
    • minimum 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze czasu pracy.

  2. Oferty konkursowe powinny zawierać: - koncepcję pracy dyrektora szkoły, - kwestionariusz osobowy, - dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne, - aktualną ocenę pracy lub opinię pracy, - zaświadczenie o stażu pracy, - zaświadczenie o stanie zdrowia.
  3. Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5" do dnia 23 lutego 1999 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta, Ratusz, Rynek 1, I piętro, pokój 9. Uwaga: decyduje data wpływu.
  4. Kwalifikacja wszystkich złożonych ofert odbędzie się 24 lutego 1999 r. o godz. 10.00 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, III piętro, pokój nr 37.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 3 marca 1999 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jarosławiu, ul. Traugutta o g. 10.00.

WYKAZ ULIC, DRÓG I PLACÓW MIASTA JAROSŁAWIA
z wyszczególnieniem ich przynależności (właścicieli, zarządców)


Drogi krajowe:
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie
Oddział Wschodni w Lublinie
Biuro w Rzeszowie

Rejon Dróg Krajowych w Przeworsku
siedziba kierownictwa - Koniaczów, tel. (016) 623-23-59

Ulice: Grunwaldzka, Krakowska, Ignacego Kraszewskiego, Jana Pawła II , Kruhel Pełkiński, Pełkińska, 3-go Maja.

Drogi wojewódzkie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, tel./fax. (017) 853-28-29

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu
,ul. Poniatowskiego 6
tel./fax. (016) 623-09-40
Ulice: Pruchnicka, Sanowa, Słowackiego, Hetmana Jana Tarnowskiego. Drogi powiatowe: Powiatowy Zarząd Dróg
w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 6
tel. (016) 621-64-49

Ulice: Bandurskiego, Batalionów Chłopskich, Bema, Brodowicze, Brzostków, Cegielniana, Chopina, Cmentarna, Czarnieckiego, gen. Henryka Dąbrowskiego, Długosza, Jana Dobrzańskiego, Dolnoleżajska, Flisacka, Fredry, Głowackiego, Kazimierza Gottfrieda, Grodziszczańska, Grottgera, prof. Grucy, Kamienna, Kasprowicza, Kilińskiego, Konfederacka, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Kulkowa, Limanowskiego, ks. Lisińskiego, Lotników, Lubelska, Łazy Kostkowskie, Jana Mączyńskiego, Morawska, Na Blichu, Okrzei, Orłowicza, Paderewskiego, Panieńska, Pasieka, Pawłosiowska, Pełkińska, Piekarska, Podzamcze, Pogodna, Poniatowskiego, Racławicka, Reformacka, Reymonta, Rybacka, gen. Sikorskiego, Sobieskiego, Siemińskiego, Sienkiewicza, Starosanowa, Stawki, Stojałowskiego, Strzelecka, Szczytniańska, św. Ducha, Traugutta, Wilsona, Zielińskiego, Zwierzyniecka, Żeromskiego, Żwirowa.

Drogi miejskie: Urząd Miasta Jarosławia,
Rynek 1,
tel. (016) 621-20-11

Ulice: Asnyka, Basztowa, Benedyktyńska, Blichowa, Brama Pełkińska, Tadeusza Broniewskiego, Cerkiewna, gen. Chłopickiego, Chrobrego, Cygańska Góra, Czechowskiego, Tadeusza Danilewicza, Adolfa Dietziusa, Dojazdowa, Dominikańska, Drużyniecka, Dziewiarska, Elektrowniana, Farna, ks. Bronisława Fili, Franciszkańska, Garbarze, Boczna Garbarze, prof. Mieczysława Gębarowicza, Grochowska, Grodzka, Górnoleżajska, Harcerska, Harlendera, Jagiełły, Głęboka, Jarowa, Jasna, Anny Janke, Jezuicka, Kasztelańska, Wiesława Kielara, Kazimierza Wielkiego, Klasztorna, Kochanowskiego, Kolaniki, Konarskiego, Konopnickiej, Zbyszka Kopcia, Stanisława Kopystyńskiego, Kossaka, Kosynierska, Krakusa, Krasińskiego, Krótka, Kruhel Pawłosiowski, Krzyżowe Drogi, Legionów, Lelewela, Lipowa, 29-go Listopada, Ludowa, Łączności, Łąkowa, Łokietka, Mały Rynek, Jana Matejki, Mieszka I, Misztale, Mochnackiego, Morgenbessera, Nabielaka, Nad Sanem, Lidii Nartowskiej, Narutowicza, Na Skarpie, Ogrodowa, Boczna Okrzei, Opolska, Ordynacka, Orkana, Ormiańska, Orzeszkowej, Ostrogskich, Piaskowa, Piastów, Plac Bożnic, Plac Inwalidów Wojennych, Plac św. Michała, Plac Mickiewicza, Plac ks. Skargi, Plac im. Sybiraków, Plac im. Więźniów Oświęcimia, Plac Wolności, Podgórze, Polna, Popiela, Powstania Styczniowego, Przemyska, Przygrodzie, Przyklasztorna, Przyjaźni, Przyrynek, Baśki Puzon, Raszyńska, Reja, Rynek, Sandomierska, Boczna Sanowa, Sąsiedzka, Siarczyńskiego, gen. Skrzyneckiego, Słoneczna, Boczna Słonecznej, Skarbowskiego, Solskiego, gen. Sowińskiego, Spółdzielcza, Spytka z Jarosławia, prof. Zbigniewa Strzeleckiego, al. mjr Szczepańskiego, Boczna Szczytniańskiej, kpt. Schrama, Świętojańska, Tatarska, Trybunalska, Marii Turzańskiej, Ustronie, Ujejskiego, Wandy, Wąska, Węgierska, gen. Wieczorkiewicza, Wiejska, Włókiennicza, Wodna, Wolna, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Zacisze, Zamkowa, Zduńska, Zgody, Zielona, Zwierzyniec, Żołnierska.
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30