Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (74) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (74) / 1999

Strona 6
Straż miejska

Rok 1998 będący ósmym w działalności Straży Miejskiej nie różnił się zbytnio od poprzednich i był kolejnym rokiem pracy, której celem - najogólniej mówiąc - była poprawa czystości miasta i bezpieczeństwa na ulicach. W swojej codziennej działalności funkcjonariusze podejmowali szereg działań, które podsumowane z końcem roku dały przekrój całorocznej pracy. I tak patrole Straży Miejskiej 738 razy po osiem godzin przemierzały ulice naszego miasta. Działały także wspólne patrole z policją w ilości 213. Wylegitymowanych zostało 2872 osoby, z których 814 ukaranych zostało mandatami, na 264 osoby skierowane zostały wnioski do Kolegium, a reszta interwencji tj. 1794 zakończona została pouczeniami. Stosunek ilościowy pouczeń do ilości nałożonych mandatów obrazuje poniższy wykres z rozbiciem na miesiące - duża przewaga ilościowa pouczeń nad mandatami stanowi wyjście naprzeciw postulatom mieszkańców Jarosławia oczekujących od Straży Miejskiej poprzedzania działań represyjnych pouczeniami. Kwota uzyskana z mandatów w 98 r. wyniosła 27.880 zł, co w stosunku do roku poprzedniego stanowi wzrost o ok. 10 tys. zł. Średnia wysokość mandatu nałożonego w 1998 r. wynosi 34 zł i jest niższa od średniej z 1997 r. (37 zł), co również świadczy o łagodniejszym traktowaniu osób popełniających wykroczenia. Zgłoszonych zostało 258 interwencji od mieszkańców, z których większość została załatwionych w terminie natychmiastowym. Część zgłoszeń, w których mieszkańcy prosili o objęcie nadzorem miejsc szczególnie zagrożonych wymagało częstej obecności funkcjonariuszy a w konsekwencji poświęcenia dużo czasu. Wzrosła znacznie ilość wniosków sporządzonych do Kolegium, z 65 w 1997 r. do 264 w 1998 r.; za samo tylko nieprzestrzeganie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach" sporządzono 69 wniosków. Przytoczone powyżej liczby, to część działalności dwunastoosobowego stanu Straży Miejskiej, która starała się być wszędzie tam, gdzie prosili o to mieszkańcy lub wymagały okoliczności.

* * * *

W styczniowym wydaniu Biuletynu informowałem Czytelników o liście Burmistrza Miasta do Redaktora Naczelnego "Nowin", w którym prosił o wyjaśnienie Czytelnikom niejasności i nieścisłości, które wkradły się do artykułów red. Tomasza Zeleźnego opublikowanych w "Nowinach" w 1998 r. W dniu 13.01.99 redaktor p. Żeleźny złożył wizytę w siedzibie Straży Miejskiej w Ratuszu, celem zapoznania się bliżej z pracą naszej formacji. Został obwieziony po terenie miasta, zobaczył m.in. miejskie wysypisko śmieci. Po powrocie do Ratusza zapoznał się z dokumentacją prowadzoną w Straży Miejskiej, z jej osiągnięciami i problemami oraz zrobił kilka zdjęć. Wizyta przebiegała w sympatycznej atmosferze i co najważniejsze, wyjaśnionych zostało szereg pojawiających się do tej pory wątpliwości. Efektem obecności redaktora był artykuł pt. "Musimy godzić interesy" w "Nowinach" z dnia 20.01.99. Ponadto redaktor obiecał napisać osobno w terminie późniejszym o sposobie wdrażania w życie przez naszą Straż Miejską Uchwały Nr 411/XXXIV/97 Rady Miasta Jarosławia z dn. 25.o4.97 w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Dziękujemy, trzymamy za słowo i życzymy wszystkiego najlepszego w pracy.

* * * *

Współpraca jarosławskiej Straży Miejskiej z policją ma już długą, 8-letnią tradycję. Obecność wspólnych patroli na ulicach wrosła w krajobraz miasta i świadomość społeczeństwa, stając się codzienną rzeczywistością i przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa na ulicach i osiedlach. Realizując kolejną wspólną inicjatywę, w dniu 27.01.1999 r. w godzinach popołudniowo - wieczornych tj. 1500 - 2200, na terenie osiedli: Kombatantów, Niepodległości, 1000-lecia, Słoneczne, Kopernika i Prośbów przeprowadzono działania prewencyjne pod hasłem "Wzorowy porządek". W działaniach wzięło udział 9 dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu i 3 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Wykorzystano 3 samochody policji i 1 straży. Akcją dowodził kierownik referatu dzielnicowych komisarz Furgała. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedli, zapobieganie ekscesom chuligańskim, przeciwdziałanie uszkodzeniom pojazdów i przypadkom zakłócenia spokoju i wypoczynku. Ponadto przeprowadzono kontrolę zabezpieczenia placówek handlowych, piwnic, klatek schodowych, garaży. Sprawdzono stan i sposób zabezpieczenia w blokach mieszkalnych hydrantów, zaworów gazowych i wyłączników energii elektrycznej. Kontrolowano także miejsca zagrożone grupowaniem się osób z marginesu społecznego. W efekcie działań nałożono 9 mandatów na kwotę 200 zł, wylegitymowano 16 osób, pouczono 6 osób, sprawdzono 4 tzw. "dzikie noclegownie" i 3 meliny oraz 7 pojazdów.

Prowadzone działania spotkały się z zainteresowaniem i aprobatą społeczeństwa. Podobne działania będą kontynuowane na terenie wszystkich jarosławskich osiedli, ze zwiększoną częstotliwością w miesiącach wiosennych i letnich, kiedy to wyższe temperatury sprzyjają gromadzeniu się lumpów i rozwydrzonej chuliganerii na osiedlowych ławkach i w zakamarkach. Planowane wspólne działania powinny przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Komendant Straży Miejskiej
Jan Starost
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30