Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(20.01.2020)
Przypomina się, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm., dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
(20.01.2020)
Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie, po raz trzynasty ogłaszają Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. To pierwszy taki plebiscyt w kraju, którego laureatów wyłaniają jurorzy oraz internauci. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 31 marca 2020 r.
(20.01.2020)
Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.
(20.01.2020)
Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza, że został wydłużony nabór kandydatów do projektu „Czas na start" - druga edycja. Rekrutacja trwa do 22 stycznia 2020 r.
(17.01.2020)
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” skierowanym do organizacji pozarządowych i instytucji działających na lokalnych terenach.
(16.01.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.
(16.01.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.
(16.01.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.
(16.01.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.
(15.01.2020)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
(10.01.2020)
W dniach od 13 do 17 stycznia 2020 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu będzie powadzić rekrutację na certyfikowane kursy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, adresowanego do mieszkańców powiatu: przemyskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego pracujących, nie prowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej.
(09.01.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia wyniki otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2020 roku".
(09.01.2020)
Szkoła Podstawowa w Ostrowie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu jarosławskiego, do udziału w konkursie który odbędzie się 13 marca br.
(09.01.2020)
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja ” zostaje przedłużona do 21.01.2020 r.
(07.01.2020)
Projekt CZAS NA START – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Strona: 1 | 2 | 3  »       [strona 1 z 3 - wszystkich aktualności: 44]
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12