Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2008 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia

K O M U N I K A T  w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia

 

          Zwracam się do zarządców, administratorów i właścicieli nieruchomości położonych w granicach miasta Jarosławia o dokonanie przeglądu zarządzanych terenów i w razie potrzeby o przystąpienie do pozimowych porządków.
W szczególności proszę o:

  • uprzątnięcie odpadów i innych zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń po psach,
  • dokonanie przeglądu terenów użyteczności publicznej w zakresie ich wyposażenia w urządzenia służące do gromadzenia odpadów i podjęcie dalszych działań typu: doposażenie w urządzenia w dostosowaniu do potrzeb, konserwacja istniejących urządzeń,
  • wymianę piasku w piaskownicach,
  • uporządkowanie terenów zieleni : wygrabienie trawników, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów (usunięcie posuszu oraz nieestetycznych odrostów),
  • oczyszczenie elewacji budynków i słupów ogłoszeniowych z napisów, plakatów i ogłoszeń.

          Szanowni Państwo ! Wszystkim mam zależy, aby nasz piękny Jarosław był miastem czystym, nieskażonym ekologicznie, uporządkowanym i przyjaznym dla mieszkańców oraz odwiedzających go turystów. Dlatego też, jako gospodarz bardzo proszę o wykonanie prac porządkowych nie później niż do dnia 15 kwietnia br. Zachęcam również do pisemnego składania wszelkich informacji, postulatów oraz propozycji dotyczących porządkowania terenów. Zapewniam, że wszystkie Państwa uwagi zostaną wykorzystane do dalszych działań Urzędu w kierunku poprawy wizerunku naszego Miasta.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, II piętro, pok. nr 19, tel. 016 624 87 21.


BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

 

 

 

Jarosław, dnia 20 marca 2008 r.


 
Burmistrz Miasta Jarosławia
(25.03.2008 | aktualizacja 08.05.2008 11:40)
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12