Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmian.) oraz uchwałą Nr 830/LXXII/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13.10.2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015

Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia

powierzyć realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku podmiotom które spełniły określone w konkursie wymagania:

Zadanie 1.   „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej":

- Jarosławskiemu Klubowi Sportowemu 1909, ul. Bandurskiego 2/11, 37-500 Jarosław w wysokości: 135.00,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),

- Klubowi Sportowemu „Przedmieście" ul. Burmistrza Matusza 10, 37-500 Jarosław w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),

- Jarosławskiemu Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13A, 37-500 Jarosław w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),

- UKS FOOTBALL ACADEMY, ul. Witosa 16/4, 37-500 Jarosław w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

- Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „SAN" Jarosław, Os. Armii Krajowej 11/4, 37-500 Jarosław w wysokości: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych),

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TOP -9" w Jarosławiu , ul. Łazy Kostkowskie 14, 37-500 Jarosław w wysokości: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

Zadanie 2.   Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego":

- Parafialnemu Klubowi Sportowemu „KOLPING"  Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław w wysokości: 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zadanie 3.    „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców":

- Klubowi Uczelnianemu AZS przy PWST-E Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Zadanie 4.   Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt":
- Klubowi Sportowemu „7" Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zadanie 5.   „Szkolenie dzieci i młodzieży w  zakresie piłki siatkowej dziewcząt":

- Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław w wysokości: 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Zadanie 6.    „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego":
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TRAMP" przy ZSTiO w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Zadanie 7.   Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego":

- Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej, ul. ks. Jakuba Makary 1, 37 -500 Jarosław w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zadanie 8.   „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki" :

- Klubowi Sportów Walki „SOKÓŁ" Jarosław, ul. Dolnoleżajska 51, 37-500 Jarosław w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);         
- Parafialnemu Klubowi Sportowemu „KOLPING" Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
- Autonomicznemu Zrzeszeniu „COMBAT AIKIDO" ul. Rynek 20/4, 37-500 Jarosław w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie 9.   „Organizacja Otwartych Mistrzostw Jarosławia Szkół w Piłce Siatkowej Dziewcząt":

- Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Zadanie 10.  „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. Ludwika Melnarowicza":
- Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „SAN" Jarosław, Os. Armii Krajowej 11/4, 37-500 Jarosław w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);        
Zadanie 11.  „Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt": 
- Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zadanie 12. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla diabetyków":

- Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków - Podkarpackiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu, ul. Dąbrowskiego 17/37, 35-036 Rzeszów w wysokości: 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych).
Zadanie 13.  „Organizacja zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Jarosławia":
- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu Jarosław, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Zadanie 14.   „Współorganizacja Jarosławskich Biegów  Długodystansowych":
 - Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 

 

                                                                           BURMISTRZ MIASTA AROSŁAWIA                             

Iwona Międlar
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(11.03.2015 | aktualizacja 07.07.2015 11:10)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29