Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji działań pożytku publicznego w 2016 r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im wsparcia na realizację działań publicznych Powiatu Jarosławskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; kultury fizycznej i sportu oraz promocji powiatu. Kompletne oferty z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016 r.
 
W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie wszelkiego rodzaju działań a w szczególności zadań wskazanych jako priorytetowe w zgodnych z obszarem tematycznym wskazanym w „Rocznym programie współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
 
Szczegóły TUTAJ
Kancelaria Burmistrza Miasta
(16.12.2015 | aktualizacja 16.12.2015 13:11)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31