Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu dot. dowozu dzieci niepełnosprawnych

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 334/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01. 12. 2016 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2017 roku powierza się organizacji pozarządowej: „Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu", ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław, spełniającej oczekiwane wymagania.

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w wymaganym okresie wynosi 113.902,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy dziewięćset dwa złote).

Burmistrz Miasta Jarosławia


 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.12.2016 | aktualizacja 29.12.2016 14:24)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31