Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Burmistrza Miasta dotycząca podatku od nieruchomości

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że osoby, które aktem notarialnym nabyły na własność mieszkania lub inne nieruchomości, w terminie 14 dni od daty dokonania transakcji mają obowiązek wypełnienia dokumentu IN-1 zawierającego informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz danych o nieruchomości na formularzu ZN-1/A.

Stosowne formularze tj. informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 oraz załącznik ZN-1/A  znajdują się w załączeniu do niniejszego komunikatu, a także w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Rynek 1, parter, pokój nr 2.

Przypomnę, że stawki podatku od nieruchomości zostały określone w Uchwale Nr 204/XXI/07 z dnia 26 listopada 2007 r. i wynoszą:

1) ad gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,01 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) od budowli lub ich części - 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Andrzej Wyczawski
Burmistrz Miasta Jarosławia
(02.02.2009 | aktualizacja 03.04.2009 14:48)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31