Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia

w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.

Zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń 14 dywizjonu artylerii samobieżnej na marzec 2009 r.

                                 podaje się do publicznej wiadomości

 

że w dniu 26 marca 2009 r. / czwartek /  w godzinach od 8-tej do 15-tej  zostanie przeprowadzony trening powszechnego ostrzegania i alarmowania w Jednostce Wojskowej Nr 3957 w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja nr 80 z użyciem syreny alarmowej.

               

Zgodnie z przyjętym planem przewiduje się uruchomienie sygnału alarmowego w dniu 26 marca 2009 r. /czwartek/:

  • - godzinie 10:00-tej - alarm o skażeniach /przerywany modulowany dźwięk syreny/;
  • - godzinie 10:30-tej - odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;
  • - godzinie 11:00-tej - alarm powietrzny /ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie 1 minuty/;
  • - godzinie 11:20-odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;

 

W czasie trwania treningu możliwe jest uruchomienie dla potrzeb szkoleniowych innych sygnałów alarmowych, wynikających z doraźnych zaleceń koordynatora treningu.

 

Dla celów szkoleniowych podaje się, że po usłyszeniu ALARMU O SKAŻENIACH należy:

 

  • - nałożyć indywidualne środki ochrony;
  • - udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

 

Dla celów szkoleniowych podaje się, że po usłyszeniu ALARMU POWIETRZNEGO :

  • - osoby znajdujące się w domu powinny zabezpieczyć mieszkanie i udać się do najbliższego ukrycia;
  • - osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
  • - prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do najbliższego ukrycia.

 

 

PAMIETAJ !

        JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI              

        OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ    

        OSŁONĄ.

 

Jarosław, dnia 20 marca 2009 r.                                 SZEF OBRONY CYWILNEJ

                                                                                BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

(20.03.2009 | aktualizacja 20.03.2009 09:58)
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30