Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat kierowany do właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości na terenie miasta Jarosławia

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia
 

     Mając na uwadze estetyczny wygląd naszego miasta, wzorem lat ubiegłych zwracam się do właścicieli, zarządców
i administratorów nieruchomości o przystąpienie do pozimowego porządkowania terenów.

     Ze szczególnym apelem zwracam się do zarządców terenów użytku publicznego (dróg, skwerów, placów zabaw) o dokonanie oceny stanu ich wyposażenia w kosze uliczne do zbierania odpadów. Proszę o skierowanie uwagi na stan techniczny i ilość tych urządzeń a w razie potrzeby o podjęcie stosownych działań w celu uzupełnienia brakujących koszy oraz wymiany względnie naprawy urządzeń uszkodzonych.  

     Zachęcam przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za czystość i właścicieli terenów prywatnych do wygrabienia trawników, uprzątnięcia zalegających na nich odpadów oraz przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych  zieleni. 

     Z góry serdecznie dziękuję za zaangażowanie, wniesiony wkład pracy oraz troskę o czysty i estetyczny wygląd naszego miasta.  

                                                                                                             ANDRZEJ WYCZAWSKI

                                                                               BURMISTRZ

                                                                                 MIASTA JAROSŁAWIA

Jarosław, dn. 30-03-2009 r.

Joanna Majdańska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(30.03.2009 | aktualizacja 01.04.2009 15:05)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31