Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia

Zaproszenie do udziału w konsultacji społecznej na temat ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015”

 

Na stronie internetowej znajdą Państwo tekst projektu ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015".

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Burmistrz Miasta Jarosławia poddaje pod konsultacje społeczne opracowany przez Firmę Marketingową ,,Hektor" Sp. z o.o. projekt ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015". Jest to propozycja wieloletniego programu działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jej dalszego rozwoju. Lokalny program rewitalizacji został stworzony przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy) i stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego, a także przyczynia się do realizacji najistotniejszych celów miasta. Dokument ten przyczynia się do tego, iż środki finansowe będą wydawane na zaplanowane wcześniej inwestycje, według ustalonej w programie kolejności.

Wszelkie uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 14 kwietnia 2008r. e - mailowo na adres

Andrzej Wyczawski
Burmistrz Miasta Jarosławia
(03.04.2009 | aktualizacja 03.04.2009 14:47)
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30