Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór kandydatów do projektu CZAS NA START – DRUGA EDYCJA

Projekt CZAS NA START – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowanew urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg). 

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia ABC przedsiębiorcy,
  • dotacje,

W ramach projektu UP przysługuje:

  • Dotacja 23.050,00 zł netto x 15 BO
  • Wsparcie pomostowe - 15 BO x 12 miesięcy x 700 zł netto
  • wsparcie pomostowe.
  • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 - 15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 - 15.00 lub lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47

adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

 

Agnieszka Wilczyńska-Gemra
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.01.2020 | aktualizacja 29.01.2020 14:31)