Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Interpelacje - Sesja Rady Miasta Jarosławia z 06.09.2004 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jan Walter:
 1. Poinformował, że wpłynęły:
  • protest mieszkańców Jarosławia w sprawie wyprowadzenia ruchu kołowego z Rynku,
  • pismo w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej, które powinno być przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miasta.
 2. Zapytał na jakiej podstawie zostały naliczone karne odsetki PWSZ w Jarosławiu za korzystanie z budynku położonego przy ul. Kasprowicza, w którym znajduje się Rektorat.
 3. Oczekuje na wyjaśnienia dotyczące niskiego wykonania budżetu, zwłaszcza na drogach.
 4. Wyraził zdziwienie, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami LU Polska, w którym uczestniczyła tylko "wybrana" grupa radnych i poprosił o wyjaśnienie tego faktu.
 5. Zaproponował podjęcie działań mających na celu udzielenie pomocy radnemu Zbigniewowi Możdżeniowi w realizacji Programu ,,Na kupieckim szlaku".
 6. Zawnioskował, aby lokalne przedsiębiorstwa podobnie jak miasto, partycypowały w kosztach remontu ulic.
Radny p. Mieczysław Biliński zabrał głos w sprawie Programu "Bezpieczny Jarosław". Zwrócił szczególną uwagę, że w celu realizacji w/w programu należy:
 • powołać wspólną Radę Programową,
 • utworzyć biuro,
 • zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników.
Radny p. Zbigniew Możdżeń współautor projektu pn. "Na kupieckim szlaku".
 1. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy:
  • miasto Jarosław jest zainteresowane tworzeniem Biura Stowarzyszenia oraz aplikowaniem o środki unijne?
  • w roku bieżącym będzie wydrukowana druga ulotka zawierająca Program "Na kupieckim szlaku", który stanowi załącznik do uchwały Rady Miasta Jarosławia?
Radny p. Jacek Stańda w imieniu Klubu PO wystąpił w sprawie wyprowadzenia ruchu kołowego ze Starówki i poprosił o:
 • rozważenie możliwości udzielenia pomocy przedsiębiorcom np. poprzez obniżenie podatków,
 • zmianę funkcji parkingu przy Placu Bóżnic.
Radny p. Antoni Lotycz podziękował Burmistrzowi Miasta za zrealizowanie jego wcześniejszej interpelacji dotyczącej renowacji pomnika Baśki Puzon.

Radny p. Janusz Ważny ponowił swój wniosek o dokonanie inwentaryzacji wszystkich reklam zlokalizowanych na obiektach, które podlegają Urzędowi Miasta np. ogrodzenie stadionu, oraz ustalenia właściciela reklam i nałożenia stosownych opłat z tego tytułu, celem zwiększenia wpływów do budżetu.

Radny p. Andrzej Lichończak zgłosił wniosek o powtórny remont schodów znajdujących się na Małym Rynku.

Ponadto wnioski zgłosili mieszkańcy miasta Jarosławia:
 • p. Marian Flak, który zakwestionował rozwiązania przyjęte w projekcie planu w zakresie przebiegu zachodniego odcinka drogi dojazdowej do wyznaczonych w projekcie planu terenów zabudowy mieszkaniowej MN.
 • p. Tadeusz Rokoszyński w sprawie zagwarantowania przez Miasto stosownej ceny za wykup działek będących jego własnością.
 • p. Ewa Romankiewicz w sprawie przydziału lokalu komunalnego dla jej rodziny.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wacław Spiradek
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31