Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 11
BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA JAROSŁAWIA


Przystąpiono do realizacji strategicznego zadania inwestycyjnego dla rozwoju przestrzenno - gospodarczego państwa, województwa i w szczególności miasta Jarosławia to jest budowy obwodnicy, która umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta.

Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Wschodni Biuro w Rzeszowie w grudniu ubiegłego roku zostały rozesłane zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji pn. budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Zgorzelec - Medyka.

Rozesłano 1200 zawiadomień do właścicieli lub władających nieruchomościami, których interes prawny może być naruszony projektowaną trasą drogi obwodowej. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia udzielają codziennie wyczerpujących informacji dotyczących inwestycji oraz przyjmują ewentualne zastrzeżenia lub uwagi osób będących stronami postępowania z uwagi na fakt, że projektowany przebieg obwodnicy wprowadzony został do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jarosławia już w 1969 roku. Większość ze 150 zgłoszonych wniosków, to oferty dotyczące wykupu nieruchomości.

W celu wnikliwego rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń stron niezadowolonych z projektowanej inwestycji, a także wyjaśnienia zasadności przyjętych rozwiązań, Burmistrz Miasta Jarosławia przy udziale Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych Oddział Wschodni Biuro w Rzeszowie oraz biura projektów "Profil" z Warszawy, przeprowadzą w dniu 31 stycznia br. naradę inwestycyjną, na którą zostaną zaproszone zainteresowane osoby będące stronami postępowania inwestycyjnego.

Jerzy Śliwa - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wznieś serce ponad zło

Niemalże w przededniu Świąt Bożego Narodzenia 20 grudnia 2000 r. w Muzeum Kamienicy Orsettich odbyła się Wielka Galeria Artystyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Małopolskie przy współudziale Urzędu Miasta Jarosławia, Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Muzeum i Zespół AD REM. Otwierając uroczystość p. Tomasz Kulesza - Prezes Stowarzyszenia Małopolskiego nawiązał do rozmów z młodzieżą na temat roku 2000. "Jest to wydarzenie astronomiczne" - mówili niektórzy, "ten rok ma w sobie pewną tajemnicę" - dodawali inni. Na uwagę zasługuje jedna z wypowiedzi: "Dwa tysiące lat temu nastąpiła największa rewolucja - narodził się Jezus Chrystus". "Zgromadziła nas tu jedna idea, będąca ponad podziałami... idea dziecka niepełnosprawnego i potrzebującego. Te dzieci pokazują nam Betlejem" - mówił prezes SM. "Dzisiejszy świat mami nas różnymi atrakcjami, a jakże mało jest miłości. Życzę wszystkim, by Gwiazda Betlejemska zawsze nam świeciła i pokazywała drogę pełną humanizmu" - zakończył.

Następnie odbyła się aukcja prac przekazanych przez dzieci z Państwowego Domu Dziecka, Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego oraz artystów plastyków z Jarosławia. Na aukcji znalazło się również 33 akwarelki będących własnością ks. Prałata Mariana Rajchla. W ubiegłym roku na podobnej aukcji zebrano kwotę 8,5 tys. zł, którą przeznaczono na zakup komputera dla Domu Dziecka oraz na działalność świetlic środowiskowych i dzieci specjalnej troski.

Program słowno - muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Kus i p. Adama Kroczka zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Książąt Czartoryskich. Widowisku towarzyszyła niezwykła wymowa. "Pragnąłem wolności, a dostałem dyscyplinę" - skarżył się słowami poety chłopiec. Małżeństwu, które chciało kupić swemu dziecku jakiś szczególny prezent, ekspedientka odpowiedziała: "Niestety rodziców nie sprzedajemy"... To tylko niektóre zdania skłaniające do refleksji. Całość spektaklu spinały słowa powtarzane przez małego Pana Jezusa: "Kto by przyjął jedno z tych najmniejszych - mnie przyjmuje" oraz przesłanie Matki Bożej: "Do Betlejem nie jest tak daleko...".

Odbył się też koncert kolęd w wykonaniu Zespołu AD REM pod kierunkiem p. Andrzeja Supersona. "Jest taki wieczór, wieczór wigilijny... dla mnie, dla ciebie... który cieszy wszystkich"... "Niech nie dzieli nas w tę noc ni gniew , ni ściana..." "Gdy Pan Bóg schodzi z nieba wie, że u nas jest jak trzeba - raz do roku" "Póki opłatek dzielony łzą ciepłą oczy nam lśni, świat jeszcze nie jest stracony - świat nie do końca jest zły" - zachęcały słowa kolęd i pastorałek.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia p. Janusz Szkodny wyraził uznanie dla autorów i wykonawców części artystycznej. "Starajmy się podejść bliżej do człowieka - zachęcał - Starajmy się odnajdywać to, co dobre i tym najbardziej potrzebującym okażmy pomocną dłoń". Złożył tez życzenia wzajemnej dobroci i miłości.

Tegoroczna Galeria odbywała się pod hasłem: "Wznieś serce ponad zło".

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31