Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 7
Stanisław Sobocki
Wiceprzewodniczący Rady Miasta ds. Kultury

Działalność ośrodków kultury w Jarosławiu w 2000 r.
(krótkie podsumowanie)

Jarosław jako miasto nie tylko powiatowe jest znanym ośrodkiem kulturotwórczym i kulturoznanym w Polsce południowo - wschodniej. Rok 2000 podobnie jak poprzednie i mam wrażenie następne lata był bogaty w liczne wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym. Trudno jest wyliczyć wszystkie wydarzenia. Najważniejszym chyba to zorganizowanie kolejnego VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej "Pieśń naszych korzeni" Jarosław 20-27.08.2000 r., którego Dyrektorem Artystycznym i współorganizatorem był Marcin Bornus - Szczyciński. Udział w tymże wzięli wykonawcy z licznych krajów europejskich, a podtytuł tegoż festiwalu "Bliżej Rzymu" mówi sam za siebie. Należy podkreślić, że tego typu festiwale są urządzane wyjątkowo i tylko w niektórych wybranych miastach świata. Stąd też liczni uczestnicy obywatele z Polski i z zagranicy. Festiwal ten był wykonany nie tylko w świątyniach miasta ale i powiatu.

Innych zorganizowanych wystaw i występów zespołów lub pojedynczych artystów było bardzo wiele i można by było im poświęcić cały Biuletyn Rady i Zarządu Miasta.

Pragnę w tym moim krótkim podsumowaniu zwrócić uwagę na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury a zwłaszcza jego pracowników z p. Dyrektor T. Piątek, której zasługą było zorganizowanie przy współudziale Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta kilkudziesięciu wystaw tj. niejednokrotnie 23 w miesiącu. Miejscami ekspozycji były: gmach "Sokoła" lub Galeria Rynek 6. Były to wystawy z zakresu malarstwa, fotografii biało - czarnej i kolorowej tematycznie związane lub poświęcone działalności grup specjalistycznych. Również należy tu wymienić wystawy i występy, jakie zorganizowała i udzieliła swego "lokum" Dyrekcja i pracownicy Muzeum w Jarosławiu, a ostatnio dali nam "na gwiazdkę" wystawę "Madonny Europy".

Należy też w tym miejscu zwrócić uwagę na wcale nie bagatelną działalność Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. To Stowarzyszenie a zwłaszcza działalność nowego Prezesa p. J. Frendo, która regularnie realizuje nadal "czwartkowe posiedzenia" popularno - naukowe dotyczące tematyki historii miasta i ziemi jarosławskiej. Zarząd SMJ na swe coczwartkowe zebrania zaprasza młodzież, która garnie się chętnie nie tylko do uczestnictwa na posiedzeniach ale wykazuje duży udział w pracach stowarzyszenia.

Niezależnie od w/w wydarzeń w naszej ziemi jarosławskiej było: 1. Zorganizowanie przez JE Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka i jego rodzinę oraz odbycie w naszym mieście w Opactwie SS. Benedyktynek (a nie w innym mieście) "Zjazdu Rodziny Tokarczuków". Ta działalność to wydarzenie międzynarodowe promujące nasze miasto.
2. 300-lecia klasztoru OO. Franciszkanów Reformatów (17002000)
3. Obchody 125-lecia założenia i działalności Zakładu Naukowego SS. Niepokalanek.

Za to wszystko co zostało poczynione dla poszerzenia kultury polskiej i przyjazdu wielu ludzi z kraju i z zagranicy mam możność w tym miejscu serdecznie podziękować organizatorom tychże w imieniu społeczności jarosławskiej.

Wystawa malarstwa Edwarda Kieferlinga - 13 stycznia 2001 r., Galeria MOK
... Z wielką radością odczytałem zaproszenie na otwarcie wystawy malarstwa Edwarda Kieferlinga - mojego przyjciela! Sedecznie dziękuję p. Krystynie Kieferling oraz Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu za zorganizowanie tejże wystawy. Kim był Ten Edward Kieferling? Nie muszę o tym mówić, to każdy przeczyta w katalogu wydanym z okazji wystawy. W moim wystąpieniu chcę powiedzieć jedynie, co o tym znanym nie tylko w naszym mieście i województwie nie jest wiadomym. Edward był mi przyjacielem od lat 50-tych kiedy podjąłem pracę w jarosławskiej służbie zdrowia.

Poznaliśmy się przez mojego brata Wojciecha - ówczesnego kierownika Pracowni Konserwacji Zabytków. Edward był nadzwyczaj płodnym malarzem olejowym, a tematyka jego prac była bardzo różna, a przede wszystkim to nasze miasto. Wiele Jego prac jest poświęconych środowisku zabytków starego znakomitego miasta handlowego - wolnego i królewskiego Jarosławia.

Niech mi będzie wolno wspomnieć jedynie tematykę tego, co widział i namalował wcale nie ze swojej fantazji: starówka, ratusz, Jarosław w XVII w. w okresie swego największego rozkwitu i inne np. husaria, Jarosław By night itd. itd. Malarstwo Edwarda było bardzo pożądane. Mimo tematyki podobnej każdy obraz stanowił i stanowi odrębne dzieło np. Jarosław, kościół Wszystkich Świętych w dzień i w nocy.

Edward nie miał i nie ma konkurenta w swym malarstwie - obrazy odczytujemy szybko!
Pozwolę sobie przypomnieć, że w 1977 r. w czasie uroczystości V wieków szpitalnictwa w Jarosławiu nie mieliśmy problemów, z czym pojedziemy do Warszawy do Centrum Zdrowia Dziecka. Edzio namalował specjalnie dla nas: stary, XV-wieczny kościół Wszystkich Świętych i rynek jarosławski. Obraz ten do dziś ozdabia Centrum Zdrowia Dziecka. Był okres czasu nie tylko w Jarosławiu, aby być posiadaczem przynajmniej jednego "Kieferlinga", co należało do dobrego tonu. Ja posiadałem tychże kilka.

Dzisiejsza wystawa stanowi duży wkład w to - co słyszymy i widzimy - że nasze miasto stanowi znany ośrodek kultury w Polsce.
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31