Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 13
Z historii uslug przewozowych

Legalne świadczenie jakichkolwiek usług, obwarowane jest zazwyczaj stosownymi przepisami i regulaminami branżowymi. Przykładem takich uregulowań jest chociażby zamieszczona w Biuletynie (czerwiec 2000) Uchwała Rady Miasta Jarosławia, określająca strefy taryfowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami. Ciekawostką dla Czytelników może być zatem informacja, że przepisy regulujące zasady świadczenia usług w tej branży, zawarte w regulaminie oraz taryfie dla fiakrów i dorożkarzy miasta Jarosławia, obowiązywały w naszym mieście już przed około stu laty.

Wysokość opłaty za usługę uzależniona była od wielu czynników. Wynikała ona m.in. z rodzaju wynajętego pojazdu, którym mogła być dwulub jednokonna dorożka kryta, lub "wózek niekryty". Innym bardzo ciekawym kryterium był rodzaj jazdy, mogący być jazdą "zwykłą" lub "szczegółową". Na czas jazdy zwykłej "w obrębie miasta bez zatrzymywania się i bez postoju lub dalszej jazdy" oprócz czasu jej trwania, wpływ miała pora dzienna lub nocna usługi. Rozliczeniową jednostką czasową był kwadrans, przy czym pierwszy był droższy od kolejnych. "Czas niedochodzący któregokolwiek kwadransu" liczony był jako cały kwadrans. Dla jazd szczegółowych z góry określona była trasa i koszt przejazdu, a jedyne jego zróżnicowanie wynikało z pory dziennej lub nocnej świadczenia usługi. Do tego typu usług należały na przykład "jazdy od lub do dworca kolei i od lub do pomieszkania gościa podczas odchodu lub przybycia pociągu, bez różnicy odległości pomieszkania gościa i zużytego czasu, z lekkim pakunkiem". Za pakunek cięższy umieszczony na koźle lub z tyłu powozu obowiązywała odpowiednia dopłata. Innym rodzajem jazdy szczegółowej była jazda na trasie "z dworca kolejowego, lub miasta do koszar artyleryi na Głębokiej, do klasztoru SS. Niepokalanek i do objektów wojskowych w Pawłosiowie". Za wymienioną w taryfie opłatę, do pojazdu parokonnego wsiąść mogły cztery osoby dorosłe, do jednokonnego zaś dwie osoby dorosłe i jedno dziecko, lub jedna osoba dorosła i dwoje dzieci. Jako jazdę w porze nocnej określono usługę świadczoną w godzinach od 22°° do 5°°. Jazda rozpoczęta w porze dziennej, a ukończona w nocnej rozliczana była według taryfy nocnej, i odwrotnie rozpoczęta w porze nocnej, a ukończona w dziennej, według taryfy dziennej. Opłata (tzw. myto) za wyjazd poza rogatkę miasta, uiszczana była przez "gościa". Stosowne wynagrodzenie przysługiwało także za czas "poczekania do powrotu, lub dalszej jazdy". Przestrzeganie zapisów regulaminu podlegało kontroli. Dla jej umożliwienia, każdy fiakier i dorożkarz zobowiązany był do posiadania specjalnej "torebki" z regulaminem dla fiakrów i dorożkarzy, taryfą cen jazdy oraz książeczką zamówień "do której gość winien wpisywać miejsce i czas, na które pojazd zamówiono". Wykroczenia przeciwko przepisom regulaminu podlegały stosownym karom.

Chociaż na przestrzeni dziesięcioleci zaprzężone w konie dorożki zastąpione zostały przez pojazdy mechaniczne, niektóre zasady świadczenia usług przewozowych, jak chociażby jazda w porze nocnej i dziennej, opłata za czas postoju, czy też wspomniane na wstępie strefy taryfowe, pozostają aktualne do czasów współczesnych. Szczegółowe zapisy regulaminu oraz stworzenie możliwości kontroli ich przestrzegania, świadczyć mogą natomiast o prestiżu i wysokiej jakości usług tej branży, już w początkach ich powstania.

Zbigniew Zięba

Aktualizacja opłat
z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz sygnałami ze strony wieczystych użytkowników w przedmiocie ostatniej aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, Zarząd Miasta Jarosławia uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz.U.Nr 46 poz. 543 gmina zobligowana jest do aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w przypadku zmiany jego wartości.

Od czasu ostatniej aktualizacji opłaty ceny gruntu uległy znacznemu wzrostowi, fakt ten w niektórych przypadkach jest przyczyną znaczącej podwyżki opłaty.

W przypadku gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ostatnia aktualizacja opłat była dokonana w 1995 r., natomiast w przypadku pozostałych gruntów opłaty zaktualizowano w 1997 r.

Nie bez znaczenia pozostaje również okoliczność nie doszacowania wartości nieruchomości podczas tej aktualizacji. Podstawę do naliczenia opłaty stanowi wartość gruntu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Ustalając wartość gruntu rzeczoznawca majątkowy miał na względzie aktualne ceny gruntu występujące w wolnorynkowym obrocie nieruchomości.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 1% - 3% wartości gruntu. Stawka procentowa uzależniona jest od przeznaczenia gruntu.

Zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe.

Każdy wieczysty użytkownik zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami może w terminie 30 dni, od dnia otrzymania wypowiedzenia złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego organu, wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

Podkreślić należy, że aktualizacja opłat jest obowiązkiem Gminy nałożonym przez ustawę o gospodarce nieruchomościami.

Pomimo, że ustawodawca uprawnił gminę do corocznej aktualizacji, Gmina Miejska Jarosław nie skorzystała z tej możliwości. Zaoferowana wysokość opłat podobnie jak w latach ubiegłych, pozostanie na obecnym poziomie przez najbliższy okres.

ZARZĄD MIASTA
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31