Strona główna » Nasze wydawnictwa » Sierpień, nr 8 (202) / 2009 » Historia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Sierpień, nr 8 (202) / 2009

Historia Jarosławskiego Wędkarstwa
Spotkanie z władzami miasta lata 70.
Spotkanie z władzami miasta lata 70.
Stawki w latach 80.
Stawki w latach 80.
Takie ryby łowili członkowie koła (1974)
Takie ryby łowili członkowie koła (1974)
Rok 1976 zawody młodzieżowe.
Rok 1976 zawody młodzieżowe.
Kolejny udany połów.
Kolejny udany połów.
Fot. ARCHIWUM PZW. (6)

Wszystko zaczęło się w Krakowie 3 lipca 1879 roku, kiedy powstało Krajowe Towarzystwo Rybackie. Jego pomysłodawcą i założycielem był prof. UJ Maksymilian Siła-Nowicki - zoolog, autor wielu badań, prac naukowych, pierwszych przewodników wędkarskich.

Zaledwie dwa tygodnie później, 17 lipca 1879 r. w Jarosławiu założono oddział Krajowego Towarzystwa Rybackiego. Niestety nie zachowały się na temat jego działalności i twórców żadne informacje. Nowa, udokumentowana era rybołówstwa i wędkowania na terenie naszego miasta, to lata dwudzieste XX w. Zrzeszone wędkarstwo skupia się wtedy w strukturze Sportowego Towarzystwa Rybackiego, jedynym zachowanym dokumentem Towarzystwa jest odznaka STR-u, na której widnieje data jego r e a k t y w a c j i w 1927 r. Towarzystwo działa legalnie do wybuchu II wojny światowej.

1945 wznowienie działalności
Pod okupacją niestety działalność Towarzystwa zostaje zawieszona, funkcjonuje zakaz zrzeszania się. Pozwolenia na wędkowanie zdobywa się płatnie otrzymując tzw. karty wędkarskie dla całego okręgu krakowskiego. 1945 r. - to wznowienie działalności STR-u, prezesem jego zostaje płk Andrzej Cieśliński, po jego śmierci cztery lata później, prezesurę w Sportowym Towarzystwie Rybackim obejmuje Wojciech Fecko.
W 1950 r. STR zostaje przemianowane na funkcjonujący do dziś Polski Związek Wędkarski należący do okręgu przemyskiego, a następnie od 1953 r. do okręgu rzeszowskiego.

Kronika wydarzeń
Ponieważ materiał historyczny o najwcześniejszych działaniach wędkarzy skupionych wokół STR-u był skromny, postanowiono założyć kronikę wydarzeń, którą prowadził ją Anatol Begej. Ważniejsze wydarzenia, wyniki zawodów wędkarskich, protokoły z posiedzeń znajdują odzwierciedlenie w tej kronice. Stanowi to cenną wartość potwierdzającą bogatą tradycję i duże zainteresowanie wędkarstwem na naszym terenie. Od roku 1974 r. rozpoczyna się dokumentowanie wydarzeń historycznych Polskiego Związku Wędkarskiego w Jarosławiu. Kronika jest rzeczywistą kartą pamiątkową, odzwierciedlającą prace i aktywność jej działaczy. 26 maja 1974 r. w miejscowości Munina Mała odbyły się zawody gruntowe. Mistrzem Koła w kategorii seniorów został Michał Bring, drugie miejsce zajął Kazimierz Cebulak, trzecie Andrzej Bartoszek. Również w tym roku we wrześniu Zarząd Koła PZW zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do miejscowości Szumy. Wycieczce przewodniczył pracownik Pracowni Konserwacji Zabytków członek Koła Edward Płocica. Na zakończenie sezonu wędkarskiego Zarząd Koła PZW w Jarosławiu w dniu 15 września zorganizował wycieczkę do miejscowości Olszany koło Przemyśla. Wielu kolegów w sezonie miało cały szereg bardzo dobrych wyników, jak np. Anatol Begej odłowił 13 sztuk karpia o łącznej wadze ponad 45 kg. Tradycja wspólnych wyjazdów i organizowanaych zawodów wpisała się na stałe w działalnośc jarosłwskich wedkarzy.

300 członków
W roku 1975, jak podaje kronika PZW koła Jarosław w zebraniu walnym uczestniczyło ponad 300 członków, to rok intensywnej walki z kłusownictwem wędkarskim, do której włączali się także funkcjonariusze służb mundurowych. Zaczyna się równocześnie aktywna praca i dokumentowanie wydarzeń dotyczących wędkarstwa i pracy społecznej w Kole PZW, ponieważ od tego uzależniona jest treść i wartość Kroniki Koła. Podczas jednej z sesji wyjazdowych, w ramach obchodów XXV lecia Polskiego Związku Wędkarskiego odbyło się wręczenie okolicznościowych odznak Okręgu Rzeszowskiego PZW. Otrzymali je: Antoni Begej, Bolesław Bosakowski, Adam Cisowski, Józef Dawiskiba, Stanisław Golas, Stefan Gradowski, Władysław Halejcio, Eugenia Iwańczuk, Zbigniew Jordan, Kazimiera Kosłka, Michał Malec, Wacław Miskiewicz, Władysław Maczuga, Ludwik Moskwa, Stanisław Mruk, Jerzy Marczyk, Edward Mielnicki, Antoni Markiewicz, Grzegorz Nazarkiewicz, Michał Ornatowski, Franciszek Ospelt, Józef Paudura, Julian Płoskoń, Józef Sadowy, Franciszek Sławek, Jan Stankiewicz, Kazimierz Stawarski, Antoni Stec, Bogusław Szling, Józef Walkowicz, Piotr Wójtowicz, Bronisław Wtykło, Zbigniew Wyka, Marian Zegartowski, Tadeusz Zajączkowski, Roman Zeman.

Świetne wyniki
Rok 1976 to świetne wyniki wędkarskich połowów: Roman Baraniecki złowił suma o wadze 35,5 kg, a Władysław Maczuga suma o wadze 22,5 kg. W maju 1976 r. została zorganizowana sekcja PZW przy Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan”. Zarząd Koła PZW zatwierdził nowo powstałą sekcję i już w rok później Zarząd Koła PZW w Jarosławiu zaakceptował powołanie sekcji przy Hucie Szkła w Jarosławiu.

Pięć sekcji klubu
W roku 1978 Koło PZW Jarosław posiada już 5 sekcji w tym 4 sekcje zakładowe i jedną gminną w Pruchniku. Stałym elementem aktywności wędkarzy poza wędkowaniem, walką z kłusownictwem jest zarybianie stawów pożwirowych w Muninie Małej, na stawach akwenu Babionka, rzeki Lubaczówka i rzeki San. Podczas wędkowania, jeden z członków Zbigniew Mosiężny złowił suma o wadze 43 kg. Tym samym pobił rekord w jarosławskim Kole. Jest to niezwykły rekord ponieważ tak dużego suma złowił na sprzęt przystosowany do łowienia świnek albo płoci. Od roku 1979 jarosławski PZW posiada własny sztandar, który został nadany przez Zarząd Główny PZW za nieprzerwaną stuletnią pracę. W 1981 r. Związek otrzymał nową siedzibę. Z uwagi na jej zły stan techniczny, trzeba było włożyć sporo pracy i środków w remont pomieszczeń. Na zawodach okręgowych w lipcu 1983 roku drużyna Koła jarosławskiego zajęła III miejsce. Mistrzem Okręgu w grupie Juniorów został Janusz Czerwiński, a III miejsce zajął junior Jacek Śmiszkiewicz. Drużyna Seniorów zajęła również III miejsce. Do tego sukcesu przede wszystkim przyczyniła się Pani Elwira Lusińska która wśród kobiet indywidualnie zajęła II miejsce.
Na koniec roku 1983 Koło Jarosław liczy 1.621 członków, działa w ramach 5 sekcji. Są to 3 miejsko-gminne i 2 zakładowe.
Na koniec roku 1984 Koło liczy 1.730 członków w tym 25 kobiet.
W dniach 7 i 8 sierpnia w Gdańsku odbyły się XXXV Spławikowe Mistrzostwa Polski Seniorów. Startujący w tych zawodach członek jarosławskiego Koła Andrzej Bartoszek wywalczył Mistrzostwo Polski. Na koniec roku 1985 Koło liczy 1.787 członków w tym 27 pań. Jest to największy ilościowy stan w Kole od czasu jego powstania.

Memoriał Czachowskiego
W celu upamiętnienia zasług długoletniego prezesa koła jarosławskiego, organizowano Zawody o Memoriał Zdzisława Czachowskiego. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1994 r. Zdobywcą pucharu został wtedy Mieczysław Bierut, uczestniczył w nich także mistrz Polski Edmund Gutkiewicz. Wychowankiem Koła jarosławskiego jest mistrz Polski juniorów z 1993 r. i wicemistrz z 1994 r. Daniel Maziarek. Organizując różne zawody wędkarskie, PZW Koło w Jarosławiu nie zamykało się tylko na członków własnego klubu, ale znajdowało tez czas dla nie zrzeszonych w PZW wędkarzy. Tradycją już są organizowane od lat zawody otwarte o puchar burmistrza z okazji Dnia Dziecka. Praca wędkarzy skupiała się nie tylko na połowach ryb, lecz także na polepszaniu warunków wędkowania przez zagospodarowanie terenów połowu, przede wszystkim położonego na obrzeżach Jarosławia akwenu Babionka (prace dotyczyły utwardzania drogi dojazdowej do stawów, ale także budowy pomostu), tzw. starej przystani na rzece San. W roku 1995 zorganizowano prawdopodobnie pierwsze w Polsce międzyszkolne zawody wędkarskie. Uczestniczył w nim wielokrotny mistrz Polski Edward Gutkiewicz, który często wspomagał działalność Koła przez fundowanie nagród dla zwycięzców zawodów.
Stałym elementem działalności wędkarzy jest zarybianie stawów, zalewów i rzek w okolicy. Najczęściej kupowanymi gatunkami ryb są węgorz Monte, karp, amur, karaś, szczupak, tołpyga, jaź, lin, sum. W 1996 r. powstało nowe Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „SAN”, do którego przeniosła się część wędkarzy działających w strukturach PZW Koło Jarosław. Cześć dotychczasowych członków przenosi się do nowo powstałej komórki. W PZW Koło Jarosław działają również kobiety i to osiągając imponujące sukcesy. Rok 1996 to udział Marty Babijczuk w mistrzostwach Polski w Poznaniu, na których zajęła 6. miejsce oraz zwycięstwo w Memoriale Zdzisława Czachowskiego.

Odznaczenia dla zasłużonych
Rok 1998 r. to poza stałymi to udział delegacji PZW Koło Jarosław w klubowych mistrzostwach świata w Hiszpanii. Jarosław reprezentowali: Józef Maziarek, Daniel Maziarek, Mieczysław Bierut, Edward Gutkiewicz.
W 1999 r. w 120. rocznicę powstania Polskiego Związku Wędkarskiego, w walnym zebraniu jarosławskiego koła uczestniczył m.in. Burmistrz Miasta Jarosławia śp. Jerzy Matusz.
Zasłużonym działaczom członek zarządu okręgu PZW w Przemyślu Bogumił Antoniewski wręczał medale, plakietki i dyplomy.
Historia koła PZW Jarosław to także trudne chwile związane z brakiem funduszy na działalność. W roku 1999 z tego powodu nie odbyły się tradycyjne zawody o memoriał Zdzisława Czachowskiego. Przeniesione zostały na następny rok. W lutym 2000 r. na posiedzeniu zarządu Koła zawarto porozumienie pomiędzy kołami PZW - Miasto, a kołem PZW Jarosław - SAN o współpracy i organizacji zawodów wędkarskich. Wspólnie prowadzono także akcje zarybiania akwenu Babionka, walczono z niezrzeszonymi wędkarzami, organizowano prace porządkowe i prowadzono akcję tzw. tygodnia czystości wód.
W kolejnych latach prowadzono prace budowlane przy akwenie Babionka.

POCZET PREZESÓW
Przed wojną: prof. Władysław Kostka
do 1939 płk. Andrzej Cieśliński
1945-1949 płk. Andrzej Cieśliński
Po wojnie:
1949-1952 - Wojciech Fecko
1952-1953 - Józef Pandura
1953-1957 - Mieczysław Fludziński
1957-1959 - Karol Fludziński
1959-1975 - Zdzisław Czachowski - (Prezes Honorowy)
1975-1984 - Józef Cyburt
1984-1992 - Jan Stefański
1992-2004 - Maciej Kroń
2004-do chwili obecnej - Józef Maziarek

W roku 1995 Koło „Jarosław- Miasto” liczyło 1580 czlonków i było jedynym kołem wędkarskim w Jarosławiu. Wobec braku porozumienia członków Koła i Prezesa w 1996 r członkowie naszego Koła należący do służb mundurowych utworzyli własne koło “San”, a w 2004 r ówczesny prezes po przegranych wyborach utworzył kolejne koło PZW.

Największe sukcesy:
Andrzej Bartoszek - mistrz Polski 1985, Daniel Maziarek - wicemistrz Polski i mistrz Polski juniorów 1991-92, trzykrotny mistrz Polski klubowy 1994-95- 96 i wicemistrz świata 1997, Marta Babijczuk - czołowa zawodniczka Grand Prix Polski, szósta zawodniczka Mistrzostw Polski z 1996 r. 

Na podstawie Kroniki PZW
opracowała Iwona Międlar
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30