Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2008 » Dotacje z budżetu miasta 2008
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Dotacje z budżetu miasta 2008

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PLANOWANE DO WYKONANIA W ROKU 2008.

Cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego (1. poł. XVIII w.)

 

Dotacja: 50.000 zł

Z uwagi na pęknięcia, mocne zawilgocenie i zasolenie dolnych partii murów świątyni przystąpiono w roku 2007 do prac remontowych. Prace planowane do wykonania w roku 2008 stanowią kontynuację robót. Obejmują one wykonanie przepony poziomej murów z jednoczesną naprawą pęknięć ścian, założeniem tynków renowacyjnych i ich pomalowaniem.

Dotychczas wykonano większość prac przy murach nawy od wnętrza (bez założenia tynków), dotacja przeznaczona jest na określone wyżej prace w części sanktuarium (prezbiterium) i kruchty.

Kolegiata pw. Bożego Ciała (k. XVIw., XVIIIw.)

 

Dotacja: 200.000 zł

W latach 2006-2007 wykonano przy kolegiacie prace ziemne - izolacyjne. Na rok 2008 planowane są prace remontowo-konserwatorskie przy więźbie dachowej i elewacjach kościoła. Do wykonania robót skłania katastrofalny wręcz stan zachowania tynków i mocno zniszczona więźba. Jej część powoduje rozpieranie ścian zewnętrznych kościoła. Wobec powyższego dotacja obejmuje prace polegające na wymianie części elementów konstrukcyjnych więźby, impregnacji całości, wykonaniu i montażu ściągów stalowych dla wzmocnienia więźby i ścian świątyni, a także remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i ślusarki.

Opactwo pobenedyktyńskie - kościół pw. św. Mikołaja i Stanisława wraz z budynkiem klasztornym i wieżą bramną (1. poł. XVII w.)


1. Dotacja: 200.000 zł na wniosek Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańkiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

 

Planowany do wykonania zakres prac stanowi kontynuację robót prowadzonych w budynku klasztornym od 2005 roku. Obejmuje on osuszenie i zabezpieczenie przed wilgocią kolejnego odcinka ścian fundamentowych i przyziemia dawnego skrzydła klasztornego, prace remontowe pomieszczeń mieszkalnych (naprawę zniszczonych tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek w korytarzach i na klatkach schodowych) i częściowy remont budynku bramnego.


2. Dotacja: 30.000 zł na wniosek Rektoratu kościoła św. Mikołaja

 

Planowane prace obejmują część remontu pomieszczeń północnej wieży kościoła adoptowanych na pokój organisty, pokój prób dla chóru i pokój gościnny, a mianowicie: remont tynków wewnętrznych, wymianę podłóg i posadzek oraz wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej.

Kościół oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej (1. poł. XVII w., 1. poł. XVIII w.)

 

Dotacja: 70.000 zł z przeznaczeniem na konserwację malowideł ściennych zakrystii

 

Zakrystia przy kościele Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu została dobudowana w latach 1709-1713 po pożarze gotyckiego kościoła w 1704 roku. W 1. poł. XVIII wieku staraniem Towarzystwa Jezusowego została bogato wyposażona  i ozdobiona malowidłami ściennymi z symbolicznymi przedstawieniami Starego i Nowego Przymierza oraz wizerunkami świętych. 

Zachowane kompleksowo barokowe wyposażenie zakrystii obejmujące ołtarz, lawaterz, komody i szafki na sprzęt i szaty liturgiczne, wzbogacone malowanymi na wysokim poziomie obrazami i snycerską dekoracją rzeźbiarsko-ornamentalną, dopełnione malowidłami ściennymi stanowi ewenement w skali Podkarpacia i Polski południowo-wschodniej. Jest to jedna z nielicznych zakrystii, w których bez większych zmian zachowało się XVIII-wieczne wyposażenie i wystrój , i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Niestety malowidła w wyniku działań czynników fizyczno-chemicznych, biologicznych, mechanicznych i przekształceń plastyczno-estetycznych uległy zniszczeniu. Planowane prace mają na celu likwidację przyczyn i skutków zniszczeń wraz z przywróceniem malowidłom pierwotnych walorów artystycznych i estetycznych.

Kościół oo. franciszkanów (OFM) p.w. Trójcy Świętej (1. poł. XVIII w.)

Dotacja: 35.000 zł z przeznaczeniem na konserwację witraży kościoła

Witraże w XVIII-wieczym kościele oo. franciszkanów (OFM) w Jarosławiu zostały ufundowane w 1909 roku. Obecny ich stan zachowania - wybrzuszenia poszczególnych pól witrażowych, pęknięcia szkieł i profili ołowianych, liczne ubytki - skłaniają do podjęcia prac konserwatorskich, obejmujących pełną konserwację (techniczną i estetyczną) witraży wraz z montażem szyb osłonowych. Będą one stanowiły ochronę witraży przed ingerencją czynników zewnętrznych, a jednocześnie zabezpieczenie termiczne wnętrza kościoła.