Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2010 » Dotacje z budżetu miasta 2010
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Dotacje z budżetu miasta 2010

PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE
PLANOWANE DO WYKONANIA W ROKU 2010

OPACTWO BENEDYKTYŃSKIE


Dotacja dla Ośrodka  Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy  Bożej Anny Jenke, ul. Benedyktyńska 5 na  prace remontowe w budynku bramy wjazdowej oraz dawnym klasztorze benedyktyńskim.

Dotacja:  150.000 zł

 

 

Baszta bramna prowadząca do benedyktyńskiego opactwa
Baszta bramna prowadząca do benedyktyńskiego opactwa
Widok na basztę od strony dziedzińca | Fot. Jadwiga Stęchły
Widok na basztę od strony dziedzińca
Fot. Jadwiga Stęchły

Dotacja dla Rektoratu przy Kościele Świętego Mikołaja, ul. Benedyktyńska 5 na remont pomieszczeń pod wieżą południową, prace konserwatorskie konserwacja paschału i chrzcielnicy.

Dotacja: 40.000 zł

 

 

Wieże kościoła Świetych Mikołaja i Stanisława Bpa
Wieże kościoła Świetych Mikołaja i Stanisława Bpa
Chrzcielnica pochodząca z kościoła pojezuickiego w Przemyślu (1 poł. XX w.) | Fot. Jadwiga Stęchły
Chrzcielnica pochodząca z kościoła pojezuickiego w Przemyślu (1 poł. XX w.)
Fot. Jadwiga Stęchły

Dotacja dla Klasztoru SS. Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5  na opracowanie dokumentacji technicznej budynków dawnej rezydencji kapelanów i dewotek w opactwie benedyktyńskim.

Dotacja: 55.000 zł

Dawna rezydencja kapelanów i dewotek z bramą gospodaczą prowadzącą do benedyktyńskiego opatwa | Fot. Jadwiga Stęchły
Dawna rezydencja kapelanów i dewotek z bramą gospodaczą prowadzącą do benedyktyńskiego opatwa
Fot. Jadwiga Stęchły
Dawna rezydencja kapelanów w zespole klasztornym pp. benedyktynek
Dawna rezydencja kapelanów w zespole klasztornym pp. benedyktynek
 KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA 

 

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, Pl. Ks. Piotra Skargi na remont zachodniego skrzydła dawnego kolegium jezuickiego, ob. plebani.

Dotacja: 165.000 zł

Dawne kolegium jezuikie fundowane przez Zofię ze Sprowy | Fot. Jadwiga Stęchły
Dawne kolegium jezuikie fundowane przez Zofię ze Sprowy
Fot. Jadwiga Stęchły

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

 

Dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej na prace konserwatorskie przy elementach wyposażenia zakrystii.

Dotacja: 68.000 zł 

Relikwiarze przed pracami konserwatorskimi.
Relikwiarze przed pracami konserwatorskimi.

KLASZTOR FRANCISZKANÓW  (OFM)

 

Dotacja dla Klasztoru Franciszkanów (OFM) na prace przy ołtarzu głównym w kościele pw. Trójcy Św. (etap II) 

Dotacja:75.000 zł

Fragmenty ołtarza głównego w trakcie prac konserwatorskich.
Fragmenty ołtarza głównego w trakcie prac konserwatorskich.

ZGROMADZENIE SS. NIEPOKALANEK

 

Dotacja dla Zgromadzenia SS. Niepokalanek na prace remontowe klasztoru - izolację części fundamentów. Dotacja: 25.000 zł

Widok klasztoru od strony ogrodu.
Widok klasztoru od strony ogrodu.

CERKIEW PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

 

Dotacja dla  Parafii greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego na prace remontowe elewacji cerkwi i dzwonnicy.

Dotacja: 90.000 zł
Cerkiew i dzwonnica przed remontem.
Cerkiew i dzwonnica przed remontem.

KAMIENICA „KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI" -  RYNEK 11

 

Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia na remont tynków wewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej w wielkiej izbie kamienicy Rynek 11 - siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Dotacja: 33.000 zł
Wnętrze wielkiej izby przed pracami.
Wnętrze wielkiej izby przed pracami.