Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2012 » Dotacje z budżetu miasta 2012
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Dotacje z budżetu miasta 2012

DOTACJE z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach planowane do wykonania w roku 2012

 

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie na prace remontowe dawnego kolegium jezuickiego (remont elewacji północnej i izolacja części fundamentów).

Dotacja: 100.000 zł

Elewacja północna dawnego kolegium jezuickiego przed remontem. | Fot. J. Stęchły (23)
Elewacja północna dawnego kolegium jezuickiego przed remontem.
Fot. J. Stęchły (23)
Wschodnia elewacja przed robotami budowlanymi.
Wschodnia elewacja przed robotami budowlanymi.

BAZYLIKA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej na wykonanie izolacji części fundamentów kościoła.

Dotacja: 244.000 zł

Kościół i klasztor oo. dominikanów
Kościół i klasztor oo. dominikanów

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Dotacja dla Klasztoru Franciszkanów  (OFM) na prace konserwatorskie malowideł ściennych prezbiterium kościoła Św. Trójcy.

Dotacja: 80.000 zł

Wnętrze prezbiterium kościoła Świętej Trójcy.
Wnętrze prezbiterium kościoła Świętej Trójcy.
Malowidła sklepienia przed pracami konserwatorskimi.
Malowidła sklepienia przed pracami konserwatorskimi.
Obraz Matki Bożej Sykstyńskiej przed pracami.
Obraz Matki Bożej Sykstyńskiej przed pracami.

KLASZTOR SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P.

Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. na wykonanie izolacji   części fundamentów klasztoru.

Dotacja: 27.000 zł

Klasztor Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Klasztor Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

DAWNA REZYDENCJA DEWOTEK

Dotacja dla Klasztoru SS. Benedyktynek na remont więźby i pokrycia dachowego budynku tzw. gościnnego - dawnej rezydencji dewotek - w dawnym opactwie benedyktyńskim.

Dotacja: 29.000 zł

Dawna rezydencja dewotek.
Dawna rezydencja dewotek.
Fragment elewacji bocznej - stan zachowania obróbek blacharskich.
Fragment elewacji bocznej - stan zachowania obróbek blacharskich.

IKONOSTAS Z CERKWI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Dotacja dla Parafii Greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego na konserwację części ikonostasu (predelli oraz ikon: Chrystusa Pantokratora, Matki Bożej Hodegetrii i Przemienienia Pańskiego).

Dotacja: 26.000 zł

Ikonostas z przełomu XVII i XVIII w.
Ikonostas z przełomu XVII i XVIII w.
Część centralna ikonostasu z predellą.
Część centralna ikonostasu z predellą.
Ikony "Chrystusa Pantokratora"...
Ikony "Chrystusa Pantokratora"...
oraz "Matki Bożej Hodegetrii" przed pracami konserwatorskimi.
oraz "Matki Bożej Hodegetrii" przed pracami konserwatorskimi.

DAWNY ZESPÓŁ GAZOWNI MIEJSKIEJ

Dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.z.o.o. na remont dachów na budynkach dawnego zespołu gazowni miejskiej, obecnie siedziby MZK.

Dotacja: 50.000 zł

Budynek administracyjny z dawnego zespołu Gazowni Miejskiej.
Budynek administracyjny z dawnego zespołu Gazowni Miejskiej.
Budynek dawnej kuźni. Stan przed robotami.
Budynek dawnej kuźni. Stan przed robotami.

KAMIENICA PRZY UL. GRODZKIEJ 17

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grodzkiej 17 na remont więźby i pokrycia dachu kamienicy przy ul. Grodzkiej 17.

Dotacja: 70.000 zł

 

Kamienica przy ul. Grodzkiej 17.
Kamienica przy ul. Grodzkiej 17.

KAMIENICA PRZY UL. SŁOWACKIEGO 1

Dotacja dla P. Lucyny Gruntowicz  na prace  konserwatorskie i roboty budowlane elewacji kamienicy przy ul.  Słowackiego 1 (od strony ul. Grunwaldzkiej).

Dotacja: 60.000 zł

 

Elewacja od strony ul. Grunwaldzkiej przed pracami konserwatorskimi i budowlanymi.
Elewacja od strony ul. Grunwaldzkiej przed pracami konserwatorskimi i budowlanymi.