Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2010 » Inwestycje własne 2010
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Inwestycje własne 2010

PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE
PLANOWANE DO WYKONANIA W ROKU 2010

 

RATUSZ - IZOLACJA FUNDAMENTÓW (kontynuacja prac)

 

Rozpoczęte w 2009 roku prace związane z zabezpieczeniem i izolacją pionową murów fundamentowych, łącznie z rozbiórką istniejącego wokół ratusza kanału, będą kontynuowane w roku bieżącym. Podstawowym ich celem jest likwidacja przyczyn zawilgocenia. W 2010 roku zakres przewidzianych robót obejmie fundamenty ściany północnej i wschodniej ratusza, po czym partia cokołowa obłożona zostanie płytami z piaskowca.

Elewacje ratusza po pracach remontowo-konserwatorskich
Elewacje ratusza po pracach remontowo-konserwatorskich
Fot. Małgorzata Młynarska

 

REMONT ELEWACJI KAMIENICY RYNEK 6

Kompleksowy remont elewacji kamienicy przewiduje m.in.: naprawę istniejących tynków i detali architektonicznych, malowanie elewacji, wymianę obróbek blacharskich, zmianę witryn sklepowych z metalowych na drewniane, stylizowane, wymianę płyt piaskowcowych partii cokołowej kamienicy.

Elewacja frontowa kamienicy, stan przed remontem
Elewacja frontowa kamienicy, stan przed remontem
Fot. Jadwiga Stęchły

 

KONSERWACJA NAGROBKÓW NA TERENIE STAREGO i NOWEGO CMENTARZA

 

Kolejnym pomnikom nagrobnym przywrócony zostanie właściwy stan techniczny i estetyczny wygląd. W roku 2010 przewiduje się konserwację czterech nagrobków:

  • 1. Nagrobka Adolfa Dietziusa (1852-1920) i jego żony Eugenii z Ossolińskich na Nowym Cmentarzu (kw. 13-2) - lekarza, radnego, a następnie wieloletniego burmistrza miasta. Wielce zasłużonego dla jego harmonijnego rozwoju. Za jego kadencji powstało wiele nowych ulic, gmachów użyteczności publicznej i szkół, zakładów przemysłowych oraz kamienic czynszowych.
  • 2. Nagrobka Ferdynanda Wenzla (zm. w 1880 r.) na Starym Cmentarzu, (kw. 26-8) radnego pierwszej kadencji Rady miejskiej po wprowadzeniu samorządności w zaborze austriackim, założyciela plant miejskich wzdłuż obecnej ul. Tarnowskiego i zasłużonego przy odbudowie kolegiaty jarosławskiej po pożarze w 1862 r.
  • 3. Nagrobka Antoniego Werbenca (1835-1895) na Starym Cmentarzu (kw.12) - radnego i asesora miasta Jarosławia, który za działalność charytatywną odznaczony został przez papieża Leona XIII Krzyżem zasługi.
  • 4. Nagrobka Anny Dietzius z domu Hawel (1793-1878) na Starym Cmentarzu (kw. 28) ciotki Adolafa Dietziusa, której nagrobek wykonany został w firmie Edwarda Stehlika z Krakowa.

Wszystkie nagrobki wymagają oczyszczenia, wzmocnienia, impregnacji i hodrofobizacjii. Wiele detali należy zrekonstruować na podstawie zachowanych  przekazów ikonograficznych (metalowe ogrodzenie, łańcuchy, litery, krzyże, ubytki w kamieniu).

Pomnik nagrobny Adolfa Dietziusa i jego żony Eugeni z Ossolińskich
Pomnik nagrobny Adolfa Dietziusa i jego żony Eugeni z Ossolińskich
Pomnik nagrobny Anny Dietzius | Fot. Jadwiga Stęchły
Pomnik nagrobny Anny Dietzius
Fot. Jadwiga Stęchły

 

REMONT KAPLICZKI PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ WRAZ Z KONSERWCJĄ RZEŹBY CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO - 2 poł. XIX w.

 

Prace przewidują: skucie zniszczonych tynków, naprawę struktury muru - oczyszczenie, wymianę zmurszałych cegieł, odgrzybienie i izolacje fundamentu - założenie nowych tynków i malowanie w kolorystyce zgodnej z oryginałem. Badania nawarstwień na kapliczce wykazały występowanie kilkunastu przemalowań. Stan zachowania stolarki drzwiowej i okienka skłania do ich wymiany przy jednoczesnym zachowaniu i renowacji okuć. Poza tym wykonany zostanie remont daszku i wymiana pokrycia. Prace porządkowe wokół kapliczki wyeksponują walory estetyczne obiektu. Jednocześnie - w I etapie - wykonana zostanie pełna konserwacja rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego.

 

Kapliczka, stan przed remontem | Fot. Jadwiga Stęchły
Kapliczka, stan przed remontem
Fot. Jadwiga Stęchły
Chrystus Ukrzyżowany, stan przed konserwacją
Chrystus Ukrzyżowany, stan przed konserwacją