Strona główna » Zabytki » Opactwo Benedyktyńskie
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Opactwo Benedyktyńskie

Dawny zespół kościelno-klasztorny pp. benedyktynek - ufundowany został przez właścicielkę miasta Annę Ostrogską, która w 1611 roku sprowadziła z Chełmna do Jarosławia siostry benedyktynki i osiedliła na wzgórzu z drewnianym kościółkiem św. Mikołaja „przy którym niegdyś była fara i miasto wybudowane", czyli wczesnośredniowieczny Jarosław. Zespół obejmuje kościół, klasztor, kapelanię (gruntownie przebudowaną w poł. XX w.) oraz dom gościnny zw. rezydencją dewotek. Otoczony jest murami i basztami.

Kościół pw. św. Mikołaja bpa i Stanisława bpa został wzniesiony w latach 1615-1624, jako świątynia jednonawowa, z czterema kaplicami po bokach, pełniącymi rolę naw bocznych i początkowo tylko jedną wieżą - południową, drugą dobudowano dopiero w 1635 r. wraz z północnym skrzydłem klasztoru. Przeniesiono wówczas z fasady na elewację południową świątyni kamienny portal renesansowy - jeden z najwspanialszych zabytków Jarosławia . Do końca lat 60. XVII wieku dobudowano także zakrystię i kaplicę św. Stanisława Kostki, wykonano sztukaterie na sklepieniu i polichromię, zakończono budowę  zachodniego skrzydła klasztornego. Po kasacie józefińskiej kościół zamieniony został na magazyn, klasztor na koszary zw. "Anna Kasarnia". Wspaniałe wyposażenie i majątek klasztorny uległy konfiskacie. W czasie I wojny światowej zespół został zniszczony, po czym w latach 30. XX wieku odbudowany pod kierunkiem arch. Mieczysława Dobrzańskiego. W czasie II wojny światowej w klasztorze mieściło się więzienie, a teren opactwa był miejscem straceń. W 1947 roku zespół przekazany został Ministerstwu Kultury i Sztuki, później Szkole Budownictwa w Jarosławiu, firmie "Igloopol", a w 1989 roku Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Od lat 90. XX wieku trwa remont kościoła i klasztoru. Do dawnego opactwa powróciły ss. Benedyktynki, erygowano Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke. Wyposażenie kościoła - ołtarze, ambona, chrzcielnica, prospekt organowy - zostały sprowadzone z pojezuickiego kościoła w Przemyślu.

Adres WWW: www.opactwo.pl

Dawne założenie benedyktyńskie z lotu ptaka
Dawne założenie benedyktyńskie z lotu ptaka
Dawny klasztor benedyktyński w okresie międzywojennym
Dawny klasztor benedyktyński w okresie międzywojennym
Wzgórze benedyktyńskie
Wzgórze benedyktyńskie
Brama prowadząca do dawnego Opactwa i kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena
Brama prowadząca do dawnego Opactwa i kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena
Kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa
Kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa
Dawny klasztor benedyktyński dzisiaj
Dawny klasztor benedyktyński dzisiaj
Portal przy głównym wejściu do kościoła jest najcenniejszym obiektem renesansowym w naszym mieście
Portal przy głównym wejściu do kościoła jest najcenniejszym obiektem renesansowym w naszym mieście
Detale kamiennego portalu
Detale kamiennego portalu
Tablica fundacyjna z datą 1622
Tablica fundacyjna z datą 1622
Widok na prospekt organowy
Widok na prospekt organowy
Ołtarz główny sprowadzony z pojezuickiego kościoła pw. Serca Pana Jezusa w Przemyślu
Ołtarz główny sprowadzony z pojezuickiego kościoła pw. Serca Pana Jezusa w Przemyślu
Ołtarz boczny św. Jana Chrzciciela
Ołtarz boczny św. Jana Chrzciciela
Ołtarz boczny Matki Bożej Ostrobramskiej
Ołtarz boczny Matki Bożej Ostrobramskiej
Sztukaterie kościoła odtworzone na podstawie zachowanych reliktów i przekazów ikonograficznych
Sztukaterie kościoła odtworzone na podstawie zachowanych reliktów i przekazów ikonograficznych
Całe założenie otaczają mury z basztami
Całe założenie otaczają mury z basztami
Pierwotnie opactwo benedyktyńskie z jezuickim założeniem łączyła kładka - pozostał tylko ślad po portalu ujmującym wejście
Pierwotnie opactwo benedyktyńskie z jezuickim założeniem łączyła kładka - pozostał tylko ślad po portalu ujmującym wejście