Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2001 » Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Gazowniczy w Jarosławiu
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Gazowniczy w Jarosławiu

EKOLOGIA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Gazowniczy w Jarosławiu - obchodził w tym roku 35-lecie działalności. Od chwili powołania w dniu 1 sierpnia 1966 r. prowadzi nadzór nad eksploatacją gazociągów przesyłowych wysokoprężnych, nadzoruje i eksploatuje sieć gazową dystrybucyjną w terenowych rozdzielniach oraz magistralne gazociągi wysokoprężne i tłocznie gazu. Zakład aktualnie eksploatuje 4.000 km sieci gazowej dystrybucyjnej, obsługuje 72 tysiące odbiorców gazu w 11 miastach i 272 wioskach. Dostosowując swoją działalność do wymagań ekologii dokonano wymiany całej sieci dystrybucyjnej zasilającej odbiorców w mieście Jarosław oraz wykonano pierścieniowe zasilanie wszystkich stacji redukcyjnych. Systematycznie wymieniane są urządzenia grzewcze w kotłowniach osiedlowych na terenie czterech miast powiatowych dotychczas opalanych paliwem węglowo-koksowym na kotły zasilane ekologicznie czystym, wysokometanowym gazem ziemnym. Należy podkreślić, że Oddział wspiera również imprezy organizowane na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz działalność Koła Związku Niewidomych w Jarosławiu. W ramach obchodzonych świąt branżowych oraz organizowanych konferencji promuje nasze miasto przez umieszczanie herbu, plakatów i zdjęć.