Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2010 » Renowacje 2010 - PODSUMOWANIE
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Renowacje 2010 - PODSUMOWANIE

INWESTYCJE WŁASNE

 

 

RATUSZ - IZOLACJA FUNDAMENTÓW - etap III - ZAKOŃCZENIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJACH

 

Wykonane w 2009 roku prace związane z zabezpieczeniem i izolacją pionową murów fundamentowych, łącznie z rozbiórką istniejącego wokół ratusza kanału,  kontynuowano w roku 2010. Zakres przewidzianych robót objął  fundamenty ściany południowej i wschodniej ratusza, wraz z obłożeniem partii cokołowej płytami piaskowca.

Wartość zadania:  217.409 zł
Dotacja WKZ:  40.000 zł

Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Cebulak z Jarosławia

Po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich | Fot. Jadwiga Stęchły
Po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich
Fot. Jadwiga Stęchły
Odbiór prac przez komisję
Odbiór prac przez komisję


KAMIENICA GRUSZEWICZÓW – REMONT ELEWACJI kamienicy Rynek 6 - etap I

 

Podczas kompleksowego remontu elewacji frontowej kamienicy wykonano: naprawę istniejących tynków i detali architektonicznych, wymianę obróbek blacharskich, zmianę witryn sklepowych z metalowych na stylizowane - drewniane, oraz wymianę płyt piaskowcowych partii cokołowej kamienicy. Równocześnie wykonano remont pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej i kominów.

Wartość zadania: 213.942 zł

Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Cebulak z Jarosławia

Fot. Jadwiga Stęchły

 

KONSERWACJA NAGROBKÓW NA TERENIE STAREGO i NOWEGO CMENTARZA

 

Prace konserwatorskie wykonane przy nagrobkach na jarosławskich cmentarzach w roku 2010 objęły cztery obiekty: 

1. Pomnik nagrobny Adolfa Dietziusa (1852-1920) i jego żony Eugenii z Ossolińskich na Nowym Cmentarzu (kw. 13-2)
2.
Pomnik nagrobny Anny Dietzius z domu Hawel ciotki Adolafa Dietziusa (1793-1878) na Starym Cmentarzu (kw. 28)
3. Pomnik nagrobny Antoniego Werbenca
(1835-1895) na Starym Cmentarzu (kw.12)
4.
Grobowiec Stanisławy Żmudzińskiej (1890-1964) na terenie Starego Cmentarza (kw. 5-2). 


Wszystkie nagrobki wymagały oczyszczenia, wzmocnienia, impregnacji i hydrofobizacji. Wiele detali zrekonstruowano na podstawie zachowanych przekazów ikonograficznych (metalowe łańcuchy, napisy, krzyż, ubytki w kamieniu).

Łączna wartość zadania: 59.176,83 zł
Wykonawca: ARS RESTAURO Roman Dawidziak z Rzeszowa
(nagrobek Anny Dietzius i Antoniego Werbenca)

Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Cebulak z Jarosławia (nagrobek Adolfa Dietziusa i Stanisławy Żmudzińskiej)

 

Pomnik nagrobny Adolfa Dietziusa przed konserwacją
Pomnik nagrobny Adolfa Dietziusa przed konserwacją
...po konserwacji
...po konserwacji
Pomnik nagrobny Anny Dietzius przed konserwacją
Pomnik nagrobny Anny Dietzius przed konserwacją
...po konserwacji
...po konserwacji
Pomnik nagrobny Antoniego Werbenca przed konserwacją
Pomnik nagrobny Antoniego Werbenca przed konserwacją
...po konserwacji
...po konserwacji
Grobowiec rodziny Żmudzińskich przed konserwacją
Grobowiec rodziny Żmudzińskich przed konserwacją
...po konserwacji
...po konserwacji
przed konserwacją
przed konserwacją
...po konserwacji
...po konserwacji

 

OZNAKOWANIE JAROSŁAWSKIEGO PARKU KULTUROWEGO

 

Z uwagi na konieczność ochrony krajobrazu kulturowego naszego miasta i utworzony na podstawie Uchwały Nr 542/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 marca 2009 r. Park Kulturowy  wprowadzono oznakowanie parku w postaci tablic informacyjno-edukacyjnych.

1. Tablica - Zespół Staromiejski - usytuowana przy ul. Grodzkiej, w obrębie Bramy Krakowskiej

2. Tablica - Zespół kościelno - klasztorny oo. dominikanów - przy kościele oo. dominikanów, obok Bramy Głównej

3. Tablica - Opactwo sióstr benedyktynek - przy Bramie Głównej.

Przedmiotowe tablice o charakterze turystyczno-dydaktycznym  mają na celu wskazanie obszaru podlegającego ochronie konserwatorskiej oraz wskazanie obiektów najcenniejszych pod względem historycznym, architektonicznym
i zabytkowym. Mają służyć promocji  walorów zabytkowych i turystycznych miasta.

Projekt, opracowanie graf. i wykonanie: Szyldy "Team" Tomasz Sroka i Marek Gliwa S.C. z Jarosławia

Tablica informacyjna przed basztą bramną  opactwa benedyktyńskiego
Tablica informacyjna przed basztą bramną opactwa benedyktyńskiego
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW

 

 

OPACTWO BENEDYKTYŃSKIE

 

Dotacja: 150.000 zł na zadanie o wartości: 764.721,56 zł dla Ośrodka  Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke.

W ramach dotowanego zadania wykonano izolację pionową części fundamentów w baszcie bramnej. W budynku klasztoru wykonano remont tynków wewnętrznych oraz wymianę posadzki.

Wykonawca: HYDROTECH Piotr Sereda z Przeworska.

 

Korytarz klasztorny II kondygnacji przed pracami...
Korytarz klasztorny II kondygnacji przed pracami...
... w trakcie robót
... w trakcie robót
Korytarz klasztorny II kondygnacji po remoncie
Korytarz klasztorny II kondygnacji po remoncie

Dotacja: 40.000 zł na zadanie o wartości: 84.360,15 zł dla Rektoratu  przy Kościele Świętego Mikołaja.

 

Dotacja umożliwiła wykonanie remontu pomieszczeń pod wieżą południową kościoła. Wymienione zostały posadzki, naprawiono i wyprowadzono powierzchnie tynków wewnętrznych i pomalowano je.  

Wykonano również pełną konserwację chrzcielnicy oraz lichtarza. Obydwu obiektom przywrócono pierwotne walory plastyczne i estetyczne. Powróciły one do wnętrza kościoła.

Wykonawca: prace remontowo-budowlane - HYDROTECH Piotr Sereda z Przeworska; prace konserwatorskie przy chrzcielnicy i lichtarzu - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Elżbieta i Zdzisław Wróblewscy z Jarosławia

 

Chrzcielnica po konserwacji
Chrzcielnica po konserwacji

Dotacja: 55.000 zł na zadanie o wartości: 111.020 zł dla Klasztoru SS. Benedyktynek.  

 

W ramach dotowanego zadania została wykonana dokumentacja techniczna - projekt remontu budynków dawnej rezydencji kapelanów i dewotek wraz z ich adaptacją na cele oświatowe.

Prace projektowe poprzedzone zostały badaniami architektonicznymi, które stanowiły bazę do sformułowania wytycznych konserwatorskich oraz sporządzenia projektu budowlanego.

Wykonawca: badania architektoniczne i wytyczne konserwatorskie - P. Henryk Iłowski z Jarosławia; projekt budowlany - INWEST Przedsiębiorstwo Wielobranżowe L. Kaczmarczyk s.j. z Mielca

 

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA

 

Dotacja: 165.000 zł na zadanie o wartości: 330.346,01 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie.

Prace remontowo konserwatorskie objęły remont elewacji frontowej zachodniego skrzydła dawnego kolegium jezuickiego, ob. plebani. wraz z wymianą części stolarki okiennej.

Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Cebulak z Jarosławia

Dawne kolegium jezuickie przed remontem elewacji
Dawne kolegium jezuickie przed remontem elewacji
W trakcie prac remontowych
W trakcie prac remontowych
Widok na kolegium po pracach remontowo-konserwatorskich
Widok na kolegium po pracach remontowo-konserwatorskich

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

 

Dotacja: 68.000 zł na zadanie o wartości: 68.126 zł dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej

Wykonane prace stanowią kontynuację konserwacji wyposażenia dominikańskiej zakrystii. Objęły one dwanaście barokowych relikwiarzy ze szczątkami świętych pańskich oraz obrazy z wizerunkami świętych dominikańskich, które dopełniają wystrój zabytkowego wnętrza.

Wykonawca: Konserwacja Zabytków Luboń-Radwański s.c. Agnieszka Luboń Radwańska, Piotr Radwański z Krakowa

 

Relikwiarze po pracach konserwatorskich
Relikwiarze po pracach konserwatorskich

 

KLASZTOR FRANCISZKANÓW  (OFM)

 

Dotacja:75.000 zł na zadanie o wartości: 189.245 zł dla Klasztoru Franciszkanów (OFM), ul. Jana Pawła II 16

W roku 2010 zakończono II etap prac przy ołtarzu głównym w kościele pw. Trójcy Św.- konserwację estetyczną ołtarza.  

Wykonawca: KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI s.c. Zdzisława i Wojciech Kozak z Jarosławia

 

Ołtarz główny po konserwacji
Ołtarz główny po konserwacji
Figura Chrystusa Ukrzyżowanego w trakcie usuwania przemalowań
Figura Chrystusa Ukrzyżowanego w trakcie usuwania przemalowań
Figura Chrystusa Ukrzyżowanego po konserwacji
Figura Chrystusa Ukrzyżowanego po konserwacji

 

ZGROMADZENIE SS. NIEPOKALANEK

 

Dotacja: 25.000 zł na zadanie o wartości: 50.331.74 zł dla Zgromadzenia SS. Niepokalanek.

Prace remontowe klasztoru objęły w ramach dotowanego zadania wykonanie izolacji części fundamentów klasztoru.

Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Franciszek Szubryt z Lipowego k. Limanowej oraz Zakład Remontowo Budowlany Janusz Skrzypek z Jarosławia

 

Klasztor SS. Niepokalanego Poczęcia NMP
Klasztor SS. Niepokalanego Poczęcia NMP

 

CERKIEW PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

 

Dotacja: 90.000 zł na zadanie o wartości: 254.065,59 zł dla  Parafii greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego.

Wykonano remont elewacji cerkwi oraz dzwonnicy, częściowo wymieniono i naprawiono obróbki blacharskie, odsłonięto spod przemalowań i poddano konserwacji piaskowcowy cokół cerkwi, portal główny oraz krucyfiks na elewacji frontowej świątyni.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Zenon Wojtowicz z Przemyśla

Cerkiew w trakcie prac remontowych
Cerkiew w trakcie prac remontowych
Po pracach remontowo-konserwatorskich
Po pracach remontowo-konserwatorskich

 

KAMIENICA „KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI" -  RYNEK 11

 

Dotacja: 33.000 zł na zadanie wartości: 36.111,85 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

W wielkiej izbie kamienicy Rynek 11 - siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia wykonano remont tynków wewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej. W trakcie prac odkryto zamurowane wnęki w ścianach, pełniące pierwotnie funkcję almarii.

Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Cebulak z Jarosławia

 

Wnętrze wielkiej izby przed pracami remontowo-konserwatorskimi | Fot. Jadwiga Stęchły
Wnętrze wielkiej izby przed pracami remontowo-konserwatorskimi
Fot. Jadwiga Stęchły
W trakcie prac odkryte zostały pierwotne almarie
W trakcie prac odkryte zostały pierwotne almarie
Wnętrze po pracach remontowych... | Fot. Małgorzata Młynarska
Wnętrze po pracach remontowych...
Fot. Małgorzata Młynarska
18.11.2010 - otwarcie Stowarzyszenia SMJ po remoncie... | Fot. Bogusław Ryzner
18.11.2010 - otwarcie Stowarzyszenia SMJ po remoncie...
Fot. Bogusław Ryzner