Strona główna » Dla Turystów » Atrakcje turystyczne » Przewodnik po mieście » Spacer po Śródmieściu Jarosławia - część II
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Spacer po Śródmieściu Jarosławia - część II

Szlak:
nie znakowany
Czas przejścia:
1,5 godz.
Trasa szlaku:
ul. Krakowska - ul. Powstania Styczniowego - ul. Kraszewskiego - ul. Grunwaldzka

 

Kontynuując spacer, wychodzimy z Bazyliki Matki Bożej Bolesnej i dochodzimy do ul. Krakowskiej, a następnie skręcając w prawo i po ok. 50 metrach w lewo, znajdziemy się na ul. Powstania Styczniowego, po czym wchodzimy w ul. Kościuszki. Tutaj po prawej stronie widzimy os. Pułaskiego wybudowane w latach 80-tych XX wieku na terenie dawnych koszar 3 pułku piechoty Legionów. Po lewej stronie znajdują się budynki Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. W miejscu tym funkcjonowały koszary 39 pułku piechoty Strzelców Lwowskich i koszary Obrony Krajowej im. Tadeusza Kościuszki. W dalszym ciągu ul. Kościuszki widzimy kamienice prywatne z przełomu XIX i XX wieku. Następnie dochodzimy do ul. Kraszewskiego i kierujemy się w prawo. Po lewej stronie pod nr 14 pojawia się kamienica czynszowa z malowidłem graffitowym wykonanym przez Edwarda Kieferlinga. Tuż za kamienicą Park Miejski im. Baśki Puzon z pomnikiem bohaterskiej łączniczki rozstrzelanej przez Niemców w 1944 r. Park usytuowany jest w miejscu dawnego cmentarza greckokatolickiego. W 1520 r. stała tu drewniana cerkiew, a następnie w latach 1789-1838 cerkiew murowana pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, z której zachowało się jedynie prezbiterium. Idąc prosto ul. Kraszewskiego należy zwrócić uwagę na piękne, choć zniszczone, kamienice z ciekawym secesyjnymi motywami. Po prawej stronie w budynku nr 3 Zespół Szkół Spożywczych i Ogólnokształcących z XIX w., niegdyś Urząd Skarbowy C.K. Na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką kierujemy się w lewo, by w dalszym ciągu podziwiać bogato zdobione kamienice czynszowe. Parterowy XIX-wieczny budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20 - willa Adolfa Dietziusa, burmistrza zasłużonego dla rozwoju miasta, podarowana z przeznaczeniem na Dom dla Ubogich i Sierot. Nieopodal znajduje się, ufundowany przez mieszkańców, pomnik Chrystusa Króla postawiony w 1998 r. na pamiątkę zawierzenia Jarosławia i okolic Najświętszemu Sercu Bożemu. W głębi ulicy Świętego Ducha - Zespół Szkół Ogólnokształcących, Drogowo - Geodezjnych i Ochrony Środowiska wybudowany w latach 1901-1903 oraz Zespół Szkół Mechanicznych. Po prawej stronie budynek Kasyna Wojskowego, w którym również mieściło się kino "Oka". Na zapleczu, gdzie był okazały ogród, stał pomnik Franciszka Józefa II. Obecnie na budynku wmurowano tablicę poświęconą pochodzącemu z Jarosławia Michałowi Zielińskiemu, poecie, autorowi m.in. wojskowej piosenki "Serce w plecaku". W dalszym ciągu ul. Grunwaldzkiej po lewej stronie widzimy mały, jednonawowy kościółek pw. Świętego Ducha - wybudowany w 1689 r. w miejscu dawnego kościoła szpitalnego z XV w. Kościół ten stanowił barbakan obronny przed pobliską Bramą Krakowską o czym świadczą otwory strzelnicze pod okapem. Za czasów austriackich został sprzedany i służył jako zbór ewangelicki, oddany katolikom dopiero w 1945 r. W niedalekiej odległości od kościoła w budynku nr 4 z końca XVIII w. miała swoje miejsce poczta dyliżansowa, której stajnie mieściły się na zapleczu. Po przeciwnej stronie przy ul. Grunwaldzkiej 1 budynek dawnego "Hotelu Warszawskiego" - później był tu hotel "Jarek". W czasie powstania styczniowego 1863 r. miała tu swoją siedzibę delegatura rządu powstańczego.

Tutaj kończy się nasz spacer po Śródmieściu. Dodać tylko należy, że u wylotu ul. Grunwaldzkiej widzimy fragmenty dwupiętrowej niegdyś Bramy Krakowskiej i murów miejskich z XVI i XVII wieku, odkryte w 1970 r. i odrestaurowane. Na skwerku będącym centralnym punktem skrzyżowania z ul. Lubelską, ul. Sikorskiego, ul. 3-go Maja i ul. Hetmana Jana Tarnowskiego noszącym nazwę pl. Mickiewicza stał w XVII w. posąg św. Walentego ufundowany przez księżną Annę Ostrogską jako dowód wdzięczności za niedopuszczenie do dalszego rozprzestrzeniania zarazy, która i tak pochłonęła wiele istot ludzkich. Po prawej stronie natomiast widoczny jest wybudowany w 1933 r. gmach Banku Grupa PeKaO S.A., w którym mieściła się Komunalna Kasa Oszczędności. W niedalekiej odległości widzimy również ciekawy budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, który powstał w latach 1899-1900 jako siedziba prężnie działającego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Jego projektantem był Teodor Talowski. Pod koniec lat 90-tych odrestaurowano elewację, odnowiono figury sokoła i młodzieńca. Na ścianie budynku wmurowano odnalezioną w 1981 r. tablicę upamiętniającą wymarsz Legionów z Jarosławia, która przed II wojną światową znajdowała się na cokole przed budynkiem.

 

Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek
w Jarosławiu