Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 9 października 2008 r. w sali bankietowej FOX odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli m.in. Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Janusz Szkodny - Przewodniczący Rady Miasta, Jarosław Pagacz i Marian Kozłowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta, Antoni Lotycz - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta, Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg - zastępcy burmistrza miasta, Andrzej Mamak - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu, Jadwiga Piątek - Przewodnicząca Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu, Magdalena Lehnart - p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UM oraz nagrodzeni i wyróżnieni dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy jarosławskich placówek oświatowo wychowawczych.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości przez Magdę Lehnart - p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UM po którym uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Piotra Skargi zaprezentowali część artystyczną przygotowaną przez Danutę Młynarską - Kroczek.

Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty w swoim wystąpieniu powiedział, że  święto edukacji narodowej uświadamia nam wszystkim jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Podziękował serdecznie dyrektorom i wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces nauczania. Poinformował zebranych ,że Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej została wyróżniona Pani Anna Korczewska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, którą osobiście otrzyma z rąk Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 października br.

Dokonał również aktu dekoracji Medalem Komisji Edukacji Narodowej który otrzymały:

Anna Chuchla - dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu

Wanda Czerwiec - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu

Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymały:

Filomena Górecka - Bedla - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

Danuta Młynarska - Kroczek - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

Następnie głos zabrał Andrzej Wyczawski burmistrz Jarosławia, który podziękował nie tylko nauczycielom ale wszystkim pracownikom oświaty za trud i wysiłek jaki wkładają w edukację. Wspomniał, że praca nauczyciela jest bardzo ważną misją- trudną i odpowiedzialną, którą wypełniają, bo kształcenie młodych ludzi jest nadzieją na lepsze jutro. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby stwarzać jak najlepsze warunki w szkołach do pracy nie tylko nauczycielom ale również uczniom. Przekazał życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, szacunku rodziców i uczniów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W dalszej części spotkania Andrzej Wyczawski - burmistrz miasta wraz z Januszem Szkodnym - Przewodniczącym Rady Miasta wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Halina Kic - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9

Wanda Czerwiec - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10

Szajny Janina - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8

Ewa Pawlak - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 12

Bożena Pruc - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4

Ewa Pęcherek - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6

Tomasz Dębicki - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10

Grażyna Kostka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11

Renata Augustynowicz - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Anna Szczygieł - nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1

Marta Wawrzyszko - nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1

Małgorzata Marcinko - nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2

Elżbieta Zygadło - nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2

Beata Bałendo - nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 3

Ewa Widaj - nauczyciel Zespołu Szkół

Renata Szramik - nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 4

Małgorzata Chechłowska - nauczyciel Przedszkola Nr 9

Halina Markowicz - nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 10

Lucyna Mielniczek - nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 10

W uznaniu zasług dla rozwoju jarosławskiej oświaty i wychowania Burmistrz Miasta Jarosławia nadał w roku 2008 HONOROWE ODZNACZENIE „ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY JAROSŁAWSKIEJ" następującym nauczycielom:

Józefa Kaczorowska - emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

Filomena Górecka Bedla - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

Anna Lizut - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6

Małgorzata Głogowska Jucha - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1

Agata Kolasa - Skiba - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 9

Zofia Górska - emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1

Władysława Kozioł - emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1

Urszula Kopacz - emerytowany nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 10

Krystyna Sielska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6

Anna Zielińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7

Helena Lotycz - Pracownik Szkoły Podstawowej Nr 10

Alicja Korecka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11

Stefania Kubejko - nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2

Teresa Iłowska - pracownik Miejskiego Przedszkola Nr 8

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze było okazją do rozmów i wymiany doświadczeń.

Rafał Żelazo
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(10.10.2008 | aktualizacja 19.11.2008 14:19)
od lewej: Janusz Szkodny, Andrzej Wyczawski, Jacek Wojtas
od lewej: Janusz Szkodny, Andrzej Wyczawski, Jacek Wojtas
od lewej: Stanisław Misiąg, Bogdan Wołoszyn, Marian Kozłowski
od lewej: Stanisław Misiąg, Bogdan Wołoszyn, Marian Kozłowski
Andrzej Wyczawski burmistrz miasta składa podziękowania i gratulacje na ręce nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty.
Andrzej Wyczawski burmistrz miasta składa podziękowania i gratulacje na ręce nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty.
Anna Korczewska dyrektor SP NR 11 wyróżniona nagrodą MEN o czym informuje Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty
Anna Korczewska dyrektor SP NR 11 wyróżniona nagrodą MEN o czym informuje Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty
Chuchla Anna - dyrektor PG Nr 2 otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej
Chuchla Anna - dyrektor PG Nr 2 otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej
Janusz Szkodny Przewodniczący RM składa gratulacje Wandzie Czerwiec - dyrektor SP Nr 10
Janusz Szkodny Przewodniczący RM składa gratulacje Wandzie Czerwiec - dyrektor SP Nr 10
Tomasz Dębicki - nauczyciel z SP Nr 10 otrzymuje nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia
Tomasz Dębicki - nauczyciel z SP Nr 10 otrzymuje nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia
Nagrodę z rąk burmistrza otrzymuje Anna Szczygieł - nauczyciel PG Nr 1
Nagrodę z rąk burmistrza otrzymuje Anna Szczygieł - nauczyciel PG Nr 1
Nagrodę burmistrza otrzymuje Halina Markowicz - nauczycielka MP Nr 10
Nagrodę burmistrza otrzymuje Halina Markowicz - nauczycielka MP Nr 10
nagrodę otrzymuje Filomena Górecka - Bedla - dyrektor SP Nr 4
nagrodę otrzymuje Filomena Górecka - Bedla - dyrektor SP Nr 4
Odznakę honorową otrzymuje dyrektor  MP Nr 1 Małgorzata Głogowska Jucha
Odznakę honorową otrzymuje dyrektor MP Nr 1 Małgorzata Głogowska Jucha
dzieci i uczestnicy spotkania podczas artystycznej części | Fot.  Rafał Żelazo
dzieci i uczestnicy spotkania podczas artystycznej części
Fot. Rafał Żelazo
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31