Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2002 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

W kierunku współpracy turystycznej miast

W ramach struktury organizacyjnej Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki istnieją międzynarodowe komisje skupiające ekspertów z różnych dziedzin życia społeczno - gospodarczego.

Obecnie funkcjonuje 6 międzynarodowych komisji, każda z nich jest koordynowana i kierowana przez którąś ze Stron Krajowych. Strona Polska przewodniczy i organizuje prace Międzynarodowej Komisji ds. Turystyki. 22 marca 2002 roku w Wielkiej Izbie w Kamienicy Rynek 6 w Jarosławiu odbyło się posiedzenie tej Komisji, podczas którego obecni byli przedstawiciele Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier. Gospodarzem spotkania był pan Andrzej Wyczawski Członek Zarządu Miasta Jarosławia, posiedzenie prowadzili pani Agata Sarna - Przewodnicząca Komisji (Kierownik Oddziału Turystyki Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego) oraz Dawid Lasek - Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego.

Nie przypadkowo to spotkanie zostało zorganizowane w Jarosławiu - od niedawna mieście członkowskim Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty reprezentującego Polskę w Euroregionie Karpackim. Głównym tematem spotkanie była oprócz przedstawienia nowej edycji mapy turystycznej Euroregionu Karpackiego prezentacja projektu powołania "Eurokarpackiej Sieci Miast". Projekt ten zakłada utworzenie organizacji skupiającej miasta Euroregionu Karpackiego, której celem będzie współdziałanie samorządów miejskich polskiej, słowackiej, ukraińskiej, węgierskiej i rumuńskiej części Euroregionu na rzecz ich zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego.
Jednym z wiodących obszarów współpracy miast Euroregionu będzie w ramach sieci turystyka miejska. Wymiana doświadczeń, informacji, wspólna promocja - w szczególności w krajach Unii Europejskiej, realizacja projektów, kreacja produktów turystycznych, to tylko niektóre z metod działania w ramach sieci. Jarosław dobrze wpisuje się w szereg działań z zakresu turystyki. Przypomnieć należy udział m. in. w przygotowaniu I Międzynarodowej Konferencji Tematycznej: "Krajowe i regionalne aspekty budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Euroregionie Karpackim". Uczestnictwo w otwarciu pierwszej Polsko - Słowackiej Transgranicznej Trasy Rowerowej Komańcza - Medzilaborce. Docelowo cały obszar Euroregionu Karpackiego pokryty będzie siecią oznakowanych tras rowerowych - Jarosław również włącza się w te działania. Podpisy burmistrza Jana Gilowskiego i członka Zarzadu Miasta Andrzeja Wyczawskiego widnieją również pod Polsko- Słowacką Deklaracją wyrażającą poparcie dla aktywizacji wspólnych działań w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy. Deklaracja podpisana została w Palocie na Słowacji.

Promocja turystyki miejskiej, tworzenie wspólnych produktów turystycznych, rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania turystyką to jedne z głównych celów projektu powołania wyżej wymienionej Eurokarpackiej Sieci Miast skupiającej miasta Euroregionu zainteresowane ścisłą, wielopłaszczyznową współpracą. W przypadku Strony Polskiej są nimi Rzeszów, Stalowa Wola i Jarosław. Przy czym każde z miast zajmować się będzie poszczególną tematyką, a w przypadku Jarosławia jest to turystyka miejska.

Dawid Lasek
Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego
Kierownik Programu PHARE SPF 2000 na Euroregion Karpacki
(22.03.2002 | aktualizacja 30.11.2007 16:30)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31