Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Szkoła bez barier

Pod hasłem „Blaski i cienie integracji”, 10.12.2008 r. w Urzędzie Miasta Jarosławia, odbyła się konferencja zorganizowana przez Szkołę Podstawową Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza.

Honorowy patronat nad konferencją objął Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski, który dokonał uroczystego jej otwarcia oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.

Celem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych z warunkami i efektami nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych razem z dziećmi sprawnymi.

 Na temat Integracja -  jak ją rozumieć i wprowadzać? głos zabrały: Maria Rusin - St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Jadwiga Baran-Mazurkiewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jarosławiu oraz Alina Ryzner - nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu.

W drugiej części spotkania, przykłady dobrej praktyki w zakresie prowadzenia kształcenia integracyjnego, przedstawili  liderzy integracji z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu,  z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej w Pustkowie oraz z  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu.

W programie konferencji znalazło się także niezwykle ważne wydarzenie dla szkoły -  poświęcenie i oddanie do użytku urządzeń, służących dzieciom niepełnosprawnym.

Warto zaznaczyć, że szkoła swój obecny wygląd zawdzięcza pracom wykonanym w ramach inwestycji, obejmującej przystosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jej całkowity koszt wyniósł 357 tys. zł, z czego Gmina Miejska Jarosław przeznaczyła 217 tys. zł, a Województwo Podkarpackie 140 tys. zł.

Kwota ta pozwoliła na wykonanie szybu windowego wewnętrznego wraz z windą osobową, zakup i montaż drzwi w salach lekcyjnych, przystosowanie pomieszczeń wc na trzech kondygnacjach z wyposażeniem oraz wykonanie zewnętrznego i wewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych.

 Na uroczystość przybył Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski  i wiceburmistrz Bogdan Wołoszyn, jak również przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Samorządu i Radni.

Poświęcenia windy dokonał o. Józef Kiełbasa - proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu, natomiast burmistrz symbolicznego przecięcia wstęgi. Towarzyszyli mu Anna Korczewska - dyrektor szkoły, Elżbieta Lemek z Kuratorium Oświaty, Maria Szentag z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Paweł Mielniczuk inspektor nadzoru. Przy tej okazji, jako pierwsi skorzystali z windy - działa doskonale.

Na zakończenie uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny z okazji Święta Szkoły.

 Niewątpliwie zorganizowanie konferencji przez Szkołę Podstawową Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu było trafną decyzją. Szkoła zyskała bardzo wiele, nie tylko pod względem materialnym. Wyrazem tego są słowa  dyrektor Anny Korczewskiej: Mamy nadzieję, że w naszym mieście stworzony zostanie system zapewniający ciągłość kształcenia dla dzieci o specjalnych potrzebach i obejmie on wszystkie etapy edukacji. Wnioski z konferencji świadczą o tym, że uczestnicy odczytali cele konferencji. Dostrzegli sens integracji jako szansę dla całej społeczności danej szkoły, a nie tylko jako szanse pojedynczych niepełnosprawnych dzieci. Dla nas organizatorów jest to najlepsze podziękowanie za trud organizacyjny.

Małgorzata Wielgos
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(11.12.2008 | aktualizacja 11.12.2008 15:04)
Burmistrz Andrzej Wyczawski, wiceburmistrz Bogdan Wołoszyn oraz Anna Korczewska-dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza podczas konferencji w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia.
Burmistrz Andrzej Wyczawski, wiceburmistrz Bogdan Wołoszyn oraz Anna Korczewska-dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza podczas konferencji w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia.
Uroczyste poświęcenie windy i przecięcie wstęgi przez o. Józefa Kiełbasę.
Uroczyste poświęcenie windy i przecięcie wstęgi przez o. Józefa Kiełbasę.
Burmistrz Andrzej Wyczawski podczas przecięcia wstęgi.
Burmistrz Andrzej Wyczawski podczas przecięcia wstęgi.
Pierwsza próba windy.
Pierwsza próba windy.
Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły.
Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły.
Fot. Magdalena Rożek
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31