Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Znane słowo „solidarność” wypełniono nową treścią - jakże piękną, chrześcijańską, współczesną…

Tak o ruchu solidarnościowym mówił 12 grudnia br. ks. prałat Marian Rajchel w 27. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Mszy św. koncelebrowanej w kościele pw. św. Mikołaja i św. Stanisława przewodniczył ks. bp Adam Szal, który nawiązał do „Pieśni konfederatów barskich": Nigdy z królami nie będziem w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi.

Kaznodzieja ks. Marian Rajchel przeprowadził krótką, ale jakże wymowną lekcję historii przypominając ważne daty od bitwy pod Legnicą (1241) i Grunwaldem (1410) zaczynając poprzez obronę Jasnej Góry i  śluby Jana Kazimierza (1656), odsiecz wiedeńską (1683), rozbiory Polski, obie wojny, aż do wyboru Papieża Polaka i niepodległości odzyskanej w 1989 r. „Solidarność" to był wspaniały ruch, społeczny, autentyczny, nie sterowany z góry. Cały świat podziwiał i cały świat korzystał - mówił ks. Marian Rajchel. Wspominał też stan wojenny: Takiej mocy dobra diabeł nie mógł przegapić. I natychmiast dochodzi do sądów, do zbrodni, do ścigania, aresztowania, do zamordowania tej ludzkiej solidarności. Udało się zdusić ducha narodu i zapobiec eksplozji dobra na chwilę... A może na dłużej...

Przewodniczący NSZZ „Solidarność" Ziemia Przemyska Andrzej Buczek przypomniał, że w naszym regionie 23 osoby zostały aresztowane i skazane wyrokami sądu, około 100 osób internowano w Uhercach, Łupkowie, Załężu, a kobiety w Gołdapi.  Podziękował kapłanom za ich pomoc, wsparcie i opiekę. Poinformował też, że 10 października 2008 r. XXII Krajowy Zjazd Delegatów przyznał ks. prałatowi Marianowi Rajchlowi medal „Zasłużony dla NSZZ Solidarność".

Po Mszy św. ks. bp Adam Szal przewodniczył modlitwom o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, a delegacje Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, NSZZ „Solidarność", władz miasta i powiatu oraz młodzieży złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem kapelana „Solidarności". Wspólnie odśpiewano znaną patriotyczną pieśń „Ojczyzno ma". Był także wieczór wspomnień.

W godzinach popołudniowych natomiast w auli Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej soliści Miejskiego Ośrodka Kultury, recytatorzy grupy Plast-ter oraz Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław" przedstawili program artystyczny „Prawdo, jesteś jedna...". Głęboko patriotyczne przesłanie spotkało się z zachwytem publiczności. Wszystkim wykonawcom i osobom zaangażowanym w przygotowanie spektaklu podziękował Adam Międlar - prezes  Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Zwrócił się z prośbą o przekazywanie młodemu pokoleniu prawdy o stanie wojennym i najnowszej historii naszego narodu.
W uroczystości uczestniczyli internowani, a wśród nich Kazimierzem Ziobro - wicemarszałek województwa podkarpackiego, poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Marian Kozłowski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, starosta Tadeusz Chrzan, członkowie NSZZ „Solidarność" i Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, a także mieszkańcy Jarosławia.

Organizatorami byli: Burmistrz Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, NSZZ „Solidarność", Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(14.12.2008 | aktualizacja 14.12.2008 13:49)
Poczty sztandarowe pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki
Poczty sztandarowe pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki
Msza św. koncelebrowana w kościele pw. św. Mikołaja i św. Stanisława
Msza św. koncelebrowana w kościele pw. św. Mikołaja i św. Stanisława
Przewodniczył jej ks. bp Adam Szal
Przewodniczył jej ks. bp Adam Szal
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska Andrzej Buczek
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska Andrzej Buczek
Modlitwy o beatyfikację kapelana "Solidarności"
Modlitwy o beatyfikację kapelana "Solidarności"
Delegacja Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
Delegacja Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia Marian Kozłowski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia Marian Kozłowski
Zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn i starosta Tadeusz Chrzan
Zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn i starosta Tadeusz Chrzan
Składanie wiązanek kwiatów
Składanie wiązanek kwiatów
Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Adam Międlar
Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Adam Międlar
Solistki MOK
Solistki MOK
Jerzy Gągoł
Jerzy Gągoł
Program nosił tytuł "Prawdo - jesteś jedna"
Program nosił tytuł "Prawdo - jesteś jedna"
Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław”
Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław”
Uczestnicy programu artystycznego...
Uczestnicy programu artystycznego...
... w auli OKiFCh | Fot.  Zofia Krzanowska
... w auli OKiFCh
Fot. Zofia Krzanowska
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31