Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Wyróżnieni za dobro

We wtorek, 16 grudnia 2008 r., podczas uroczystej Gali w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu uhonorował Miasto Jarosław Statuetką Dziękczynną za pomoc w tworzeniu systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Ziemi Jarosławskiej.

Burmistrz Andrzej Wyczawski odbierając statuetkę od Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu Mariusza Mitusia powiedział: Dla nas ta statuetka będzie jeszcze większą zachętą do wytężonej pracy i współpracy ze Stowarzyszeniem. Bardzo chcielibyśmy się przyczynić do realizacji wielu celów Stowarzyszenia, bo czym byłby Jarosław gdyby nie Państwo.

Była to uroczystość podsumowująca jubileusz 25-lecia istnienia Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu oraz jubileusz 15-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Podczas tej uroczystości, aż 54 statuetki trafiło do osób, instytucji, firm, stowarzyszeń, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju Stowarzyszenia.

Statuetki zostały przyznane w następujących kategoriach: Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta RP. MEDAL FIDELITER ET CONSTANTER - dla osób, które tworzyły zorganizowany ruch rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wypróbowani przyjaciele Koła - to wyróżnienie otrzymały osoby, które działają w różnych instytucjach i mają znaczny wpływ na codzienne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracownicy - tę nagrodę  otrzymały osoby, które identyfikują się z misją Stowarzyszenia, w większości przypadków pracują w nim od samego początku, poszukują nowych możliwości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. STATUETKI DZIĘKCZYNNE trafiły do osób związanych ze światem samorządu, polityki, związków zawodowych i Kościoła, które stale współpracują z Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu oraz  do osób z różnych środowisk czynnie wspierających działania podejmowane i realizowane przez Stowarzyszenie, a także do osób świata biznesu. PRACODAWCA BEZ BARIER - tą statuetkę otrzymały firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Przed wręczeniem odznaczeń i wyróżnień uczestnicy uroczystości obejrzeli film, przypominający historię działalności jarosławskiego Koła Stowarzyszenia, który ukazywał chwile radosne, ale i te trudne.

Po części oficjalnej, wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wystawili wraz ze swoimi instruktorami i opiekunami przepiękną sztukę pt. „Królewna Śnieżka". Galę poprowadziła  Bernadetta Szczypta z Radia Rzeszów.

W ciągu 25-letniej działalności Stowarzyszenia, władze miasta oraz radni wielokrotnie pokazali, że los dzieci niepełnosprawnych nie jest im obojętny. Całkiem niedawno, a mianowicie 1 września 2008 r.  Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż budynku na osiedlu Witosa 18, z 99% bonifikatą, w którym od 12 lat funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Wcześniej, Rada Miasta przekazała na rzecz Koła budynek przy ulicy Konfederackiej, który został odkupiony od Starostwa Powiatowego za 300 tys. zł, a następnie został nieodpłatnie użyczony na okres 10 lat. Obecnie działa tam Zakład Aktywności Zawodowej, w którym pracę znalazło 40 osób niepełnosprawnych. Dzięki przychylności radnych miejskich, Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w budynku po żłobku przy ul. 3-go Maja, gdzie dziś mieści się biuro Stowarzyszenia, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz  Środowiskowy Dom Samopomocy. Budynek został wydzierżawiony nieodpłatnie na okres 25 lat. Ponadto Gmina Miejska Jarosław sprzedała Stowarzyszeniu działkę położoną przy ul. Wilsona 18, pod budowę Grupowego Domu Rodzinnego za 2% wartości.

W roku 2008 Gmina Miejska Jarosław przekazała na rzecz Stowarzyszenia 75 tys. zł na dowóz dzieci do ośrodka oraz 5 tys. na „Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych".  W ciągu ostatnich 4 lat Stowarzyszenie otrzymało 23 tys. zł dotacji na realizacje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Stowarzyszenie i jego podopieczni przez 25 lat wpisali się na stałe w środowisko naszego miasta.

Magdalena Rożek
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(17.12.2008 | aktualizacja 18.12.2008 08:41)
Królewna Śnieżka w wykonaniu aktorów z OREW
Królewna Śnieżka w wykonaniu aktorów z OREW
Uhonorowani Statuetką Dziękczynną
Uhonorowani Statuetką Dziękczynną
Burmistrz Andrzej Wyczawski podczas wystąpienia
Burmistrz Andrzej Wyczawski podczas wystąpienia
Laureaci - Pracodawca Bez Barier
Laureaci - Pracodawca Bez Barier
Od prawej: wicestarosta Jacek Stańda, ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec, burmistrz Andrzej Wyczawski, starosta Tadeusz Chrzan | Fot.  Magdalena Rożek
Od prawej: wicestarosta Jacek Stańda, ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec, burmistrz Andrzej Wyczawski, starosta Tadeusz Chrzan
Fot. Magdalena Rożek
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31