Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Chrońmy to, co najlepsze i najpiękniejsze w Jarosławiu!

18 grudnia 2008 r. odbyła się prezentacja oraz dyskusja dotycząca planowanego utworzenia pierwszego na Podkarpaciu parku kulturowego.
 

Na zaproszenie burmistrza Andrzeja Wyczawskiego do jarosławskiego Ratusza przybyli: prof. Zbigniew Myczkowski - pełnomocnik dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie ds. programów ochrony krajobrazu kulturowego, dr  Grażyna Stojak - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków i jej zastępca Zbigniew Jucha, dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie Anna Fortuna-Marek, właściciele zabytkowych obiektów na terenie planowanego parku kulturowego, a także radni, pracownicy muzeum, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, przewodnicy i dziennikarze.

Park kulturowy jest jedną z form oraz sposobów ochrony krajobrazu. Taką formę ochrony przewiduje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Park kulturowy może utworzyć rada gminy podejmując stosowną uchwałę, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. W uchwale zostaną określone granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia.

Granice „Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu Klasztornego OO. Dominikanów w Jarosławiu" wyznaczać będzie XVII-wieczny układ urbanistyczny naszego miasta, a więc będzie on obejmował stare miasto, zespół dawnego opactwa benedyktyńskiego, zespół kościelno-klasztorny oo. dominikanów wraz z ul. Dominikańską i z systemem fortyfikacji.

W sposób wyczerpujący formę obszarowej ochrony zabytków, którą jest park kulturowy omówił prof. Zbigniew Myczkowski. Zapoznał zebranych ze stroną formalno-prawną, jaką należy uwzględnić podczas postępowania przy tworzeniu parku kulturowego, a także rolę i znaczenie, jakie park może odegrać w promocji miasta i w rozwoju turystyki. Wysoko ocenił dotychczasowe działania w zakresie ochrony kulturowego dziedzictwa Jarosławia. „Jest to pierwszy krok do uzyskania wpisu na listę pomników historii" - stwierdził prof. Myczkowski.

Główna prezentacja przedstawiona przez Adama Sapetę - koordynatora prac i kierownika zespołu z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie miała na celu ukazanie walorów kulturowych i zabytkowych Jarosławia, a także wytycznych i planowanych kierunków działań prowadzących do zintegrowanej ochrony prawnej najważniejszych, historycznych obszarów miasta. Koordynator przedstawił Plan Ochrony Parku Kulturowego w Jarosławiu i tym samym zachęcił do owocnej dyskusji.

Spotkanie w Ratuszu zostało wzbogacone wystąpieniami pracowników muzeum: Zofii Bieńkowskiej i  Krystyny Kieferling, które przedstawiły rozwój urbanistyczny i najcenniejsze zasoby kulturowo-krajobrazowe Jarosławia.

Burmistrz Andrzej Wyczawski wyraził nadzieję, że „fachowo przygotowany dokument i określone w nim priorytety nie pozostaną kolejnym martwym zapisem. Myślę, że park kulturowy będzie funkcjonował i znajdzie zrozumienie wśród właścicieli obiektów zabytkowych i lokalnej społeczności. Plan ochrony parku nie jest wyłącznie po to, by zakazywać, lecz by wytyczać kierunki działań i wskazywać na najcenniejsze elementy jarosławskiego dziedzictwa" .

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(19.12.2008 | aktualizacja 19.12.2008 14:20)
Burmistrz Andrzej Wyczawski przy projekcie parku kulturowego
Burmistrz Andrzej Wyczawski przy projekcie parku kulturowego
Starszy kustosz muzeum Zofia Bieńkowska
Starszy kustosz muzeum Zofia Bieńkowska
Starszy kustosz muzeum Krystyna Kieferling
Starszy kustosz muzeum Krystyna Kieferling
prof. Zbigniew Myczkowski - pełnomocnik dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie ds. programów ochrony krajobrazu kulturowego
prof. Zbigniew Myczkowski - pełnomocnik dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie ds. programów ochrony krajobrazu kulturowego
Dyskusja podczas spotkania z udziałem burmistrza Andrzeja Wyczawskiego
Dyskusja podczas spotkania z udziałem burmistrza Andrzeja Wyczawskiego
Adam Sapeta – z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie
Adam Sapeta – z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie
Burmistrz Andrzej Wyczawski z podkarpackim wojewódzkim konerwatorem zabytków Grażyną Stojak
Burmistrz Andrzej Wyczawski z podkarpackim wojewódzkim konerwatorem zabytków Grażyną Stojak
Temat parku kulturowego wzbudził zainteresowanie dziennikarzy
Temat parku kulturowego wzbudził zainteresowanie dziennikarzy
W prezentacji uczestniczyli m.in. przedstawiciele muzeum,
W prezentacji uczestniczyli m.in. przedstawiciele muzeum,
radni, naczelnicy wydziałów, przewodnicy
radni, naczelnicy wydziałów, przewodnicy
o. Jacek Skupień i Joanna Kociuba przy planszach parku kulturowego | Fot.  Małgorzata Wielgos
o. Jacek Skupień i Joanna Kociuba przy planszach parku kulturowego
Fot. Małgorzata Wielgos
Granice parku kulturowego - zespół dawnego Opactwa benedyktyńskiego
Granice parku kulturowego - zespół dawnego Opactwa benedyktyńskiego
Granice parku kulturowego - zespół kościelno-klasztorny oo. dominikanów wraz z ul. Dominikańską
Granice parku kulturowego - zespół kościelno-klasztorny oo. dominikanów wraz z ul. Dominikańską
Granice parku kulturowego - stare miasto
Granice parku kulturowego - stare miasto
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31