Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2009 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Krótkofalarskie Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne 2009

Na terenie Jarosławia krótkofalowcy są obecni od 39 lat a tradycja spotkań opłatkowy ma już 23 lata.

Tak więc i w tym  roku po raz 24 w dniu 16 stycznia Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Jarosławiu działając w imieniu Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia oraz Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP8ZIV przy Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu zorganizował kolejne spotkanie „Opłatkowo-Noworoczne Jarosławskich Krótkofalowców".

W spotkaniu, które w tym roku odbyło się w restauracji  „U THANGA" wzięło udział ponad 50 osób, w tym niemal wszyscy członkowie oddziału, wielu z nich ze swymi XYL-kami - żonami.

Potwierdzeniem właściwej współpracy jarosławskich krótkofalowców z władzami miasta i powiatu jest ich liczny udział w imprezie. Swym udziałem w spotkaniu zaszczycili: wiceburmistrz Jarosławia Bogdan Wołoszyn SP8HNX, wiceprzewodniczący Rady Miasta Marian Kozłowski, władze powiatu reprezentował przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kłopot, Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan oraz były wieloletni Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Spraw Obrony Starostwa ppłk. rez. Jan Biłas, a także obecny Naczelnik Wydziału Krzysztof Jaśkiewicz SP8FCL, Radę Gminy Jarosław reprezentował Antoni Gwóźdz SQ8GUI, natomiast Komenda Hufca ZHP w Jarosławiu reprezentowana była przez  Komendantkę Jagodę Dryś SP8AYL.

Ponadto już tradycyjnie w spotkaniu wziął udział prezes Banku Spółdzielczego w Jarosławiu Zbigniew Baryła, na pomoc którego krótkofalowcy zawsze mogą liczyć.

Gościem szczególnym był wieloletni Dyrektor kolejno Państwowej Inspekcji Radiowej, Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej Oddziału w Rzeszowie Tadeusz Krawczyk - sprawdzony przez lata przyjaciel jarosławskich krótkofalowców oraz jego syn Marcin Krawczyk obecny Dyrektor Oddziału Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, z którym nasza współpraca układa się równie bardzo pozytywnie.  

Ze strony władz naczelnych Polskiego Związku Krótkofalowców w spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Piotr Skrzypczak SP2JMR - Honorowy Członek naszego Oddziału oraz Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PZK Pan Tadeusz Pamięta SP9HQJ.

Wszystkich uczestników spotkania oraz przybyłych gości powitał Prezes  Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu Pan Zbigniew Guzowski SP8AUP, który na wstępie przedstawił zebranym krótką informację o bieżącej działalności Oddziału, a następnie poinformował, że na wniosek naszego Oddziału oraz władz miasta Jarosławia Zarząd Główny  przyznał Prezesowi Zarządu Głównego Piotrowi Skrzypczakowi SP2JMR Złotą Odznakę Honorową - dodając, że taki wniosek dla urzędującego prezesa w historii Związku jest po raz pierwszy, ale i sytuacja, w której prezes wybrany jest na kolejną kadencję po raz trzeci jest również po raz pierwszy w historii naszego Związku. 

Oficjalnego wręczenia Złotej Honorowej Odznaki najwyższego wyróżnienia związkowego dokonał w imieniu Zarządu Głównego Sekretarz Generalny Związku Tadeusz Pamięta SP9HQJ.

W dalszej części Prezes Oddziału Zbigniew Guzowski SP8AUP poinformował, że  Zarząd Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców  wspólnie z Burmistrzem Miasta Jarosławia przyznał specjalne medale - nagrody, które otrzymali - za promocję jarosławskiego krótkofalarstwa w strukturach Obrony Cywilnej Jan BIŁAS, za popularyzację i propagowanie idei krótkofalarstwa na łamach Gazety Jarosławskiej redaktor Hubert Ochmański oraz za duży wkład pracy w rozwój oraz promocję krótkofalarstwa na terenie miasta Jarosławia Marek Banaś  SP8GXQ.

Uroczystego wręczenia przyznanych medali dokonał wiceburmistrz Jarosławia Bogdan Wołoszyn wspólnie z Prezesem Klubu SP8PEF Zbigniewem Guzowskim SP8AUP.

Po części oficjalnej głos zabrał członek naszego Oddziału ks. Grzegorz Bechta SQ8AY, który odprawił stosowne modlitwy i  pobłogosławił przygotowany opłatek, po czym Prezes Oddziału podzielił się nim z wszystkimi uczestnikami spotkania.         

Następnie podano wszystkim uczestnikom lampkę szampana, przy której to przybyli Goście Honorowi złożyli wszystkim krótkofalowcom najserdeczniejsze życzenia noworoczne, a ponadto Prezes Zarządu Głównego serdecznie podziękował Władzom naszego Oddziału oraz Władzom Miasta Jarosławia za dostrzeżenie jego wysiłków w promowaniu polskiego krótkofalarstwa i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie mu tak wysokiego wyróżnienia a Dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej Oddziału w Rzeszowie Marcin Krawczyk przy okazji składania życzeń noworocznych poinformował zebranych o szczegółach nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacji amatorskiej. 

Następnie przy kawie lub herbacie, porcji ciasta oraz innych przygotowanych na tą okazję przysmakach uczestnicy spotkania długo dyskutowali o przyszłości polskiego a w nim jarosławskiego krótkofalarstwa  szczególnie o kolejnych zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia o Puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosławiu oraz o Puchar Kuratora Województwa Podkarpackiego.

Ważnym tematem była dyskusja o poczynaniach jakie trzeba podjąć przygotowując się do obchodów 40-lecia naszego Klubu SP8PEF, które wypadają w czerwcu 2010  roku .

Pobyt w Jarosławiu Prezesa ZG PZK oraz pierwszy raz Sekretarza Generalnego był ponadto znakomitą okazją do odwiedzenia nowego lokalu klubu jarosławskich krótkofalowców i przeprowadzenia z klubowej radiostacji kilku kurtuazyjnych łączności z polskimi krótkofalowcami.

Znaki umieszczone przy nazwiskach zastępują nazwisko krótkofalowca w czasie prowadzenia łączności radiowych i nie mogą się powtórzyć wśród krótkofalowców na całym świecie.

Tadeusz Lewko SP8IE
Sekretarz Oddziału
(28.01.2009 | aktualizacja 29.01.2009 08:07)
Od lewej: Piotr Skrzypczak SP2JMR Prezes ZG PZK, Zbigniew Guzowski SP8AUP Prezes OT PZK w Jarosławiu, Tadeusz Chrzan Starosta Jarosławski, Bogdan Wołoszyn wiceburmistrz Jarosławia, Marian Kozłowski wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia, Stanisław Kłopot Przewodniczący Rady Powiatu
Od lewej: Piotr Skrzypczak SP2JMR Prezes ZG PZK, Zbigniew Guzowski SP8AUP Prezes OT PZK w Jarosławiu, Tadeusz Chrzan Starosta Jarosławski, Bogdan Wołoszyn wiceburmistrz Jarosławia, Marian Kozłowski wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia, Stanisław Kłopot Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Pamięta SP9HQJ odznacza Piotra Skrzypczaka SP2JMR Prezesa ZG PZK
Tadeusz Pamięta SP9HQJ odznacza Piotra Skrzypczaka SP2JMR Prezesa ZG PZK
Gratulacje Prezesa ZG PZK po wręczeniu  Honorowej Odznaki Związku Zbigniewowi Wendyczowi SP8RHO Członkowi jarosławskiego Oddziału
Gratulacje Prezesa ZG PZK po wręczeniu Honorowej Odznaki Związku Zbigniewowi Wendyczowi SP8RHO Członkowi jarosławskiego Oddziału
Bogdan Wołoszyn - wiceburmistrz Jarosławia wręcza Janowi Biłasowi przyznaną nagrodę
Bogdan Wołoszyn - wiceburmistrz Jarosławia wręcza Janowi Biłasowi przyznaną nagrodę
Medal przyznawany przez Zarząd Klubu Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
Medal przyznawany przez Zarząd Klubu Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
Ksiądz Grzegorz Bechta SQ8AY członek Oddziału
Ksiądz Grzegorz Bechta SQ8AY członek Oddziału
Prezes Klubu Zbigniew Guzowski SP8AUP, Prezes Zarządu Głównego PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, Sekretarz Generalny PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Prezes Klubu Zbigniew Guzowski SP8AUP, Prezes Zarządu Głównego PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, Sekretarz Generalny PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Bogdan Wołoszyn wręcza Markowi Banasiowi SP8GXQ nagrodę
Bogdan Wołoszyn wręcza Markowi Banasiowi SP8GXQ nagrodę
Marcin Krawczyk Dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej Oddziału Okręgowego w Rzeszowie oraz jego ojciec wieloletni emerytowany dyrektor tego urzędu | Fot.  Anita Banaś SP8TCQ, Pamięta SP9HQJ, Piotr Lotycz SQ8MXL
Marcin Krawczyk Dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej Oddziału Okręgowego w Rzeszowie oraz jego ojciec wieloletni emerytowany dyrektor tego urzędu
Fot. Anita Banaś SP8TCQ, Pamięta SP9HQJ, Piotr Lotycz SQ8MXL
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31