Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2009 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Bezpieczny Internet

We wtorek 10 lutego 2009 r. odbędzie się druga edycja programu „Bezpieczny Internet” realizowanego przez jarosławską filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

Lokalne działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Jarosławiu na rzecz bezpieczeństwa w Internecie zauważone zostały przez Burmistrza Miasta Jarosławia, który postanowił włączyć powyższą inicjatywę do przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Bezpieczny Jarosław" przez  Wydział Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego.

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Jarosławiu w okresie od 3 listopada 2008 r. do 10 lutego 2009 r. podjęła się po raz drugi realizacji projektu promującego bezpieczeństwo w Sieci. Partnerami i współorganizatorami obecnej edycji programu są: Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Jarosławiu, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu.

Na terenie placówek oświatowych, wzorem ubiegłego roku szkolnego, koordynatorami działań związanych z programem, są nauczyciele bibliotekarze.

Podjęte formy realizacji:

 • Projekt profilaktyczny „Bezpieczny Internet" został włączony do działań Urzędu Miasta Jarosławia w ramach programu „Bezpieczny Jarosław". Tym samym stał się częścią tego znaczącego i już rozpoznawalnego w lokalnej społeczności programu miejskiego.
 • 3 listopada 2008 r. w czytelni w PBW w Przemyślu Filia w Jarosławiu odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy ze wszystkich jarosławskich szkół. Jego uczestnicy otrzymali niezbędne w realizacji programu materiały. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Jarosławia z Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego Lesławem Strohbachem i współpracownicy, sierż. Agnieszka Łakota z Wydziału Prewencji KPP i wicedyrektor PPP Joanna Starzecka.

Partnerzy akcji przedstawili konkretne deklaracje dotyczące zasad uczestnictwa w programie (zarówno w zakresie organizacyjnym jak też promocyjnym).

 1. Wydział Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego UM Jarosławia zadeklarował przygotowanie:

 • elementów wpływających na wizualną promocję ważnych treści związanych z bezpieczeństwem w sieci (plakaty, foldery, nalepki),
 • poradnika dla dzieci i młodzieży,
 • poradnika dla rodziców i opiekunów,
 • spektakli profilaktycznych dla uczniów i wykładów tematycznych dla nauczycieli:

„W pustyni i sieci" - 19 lutego 2009 r.: kl. IV-VI szkół podstawowych, klasy I gimnazjum godz. 9:00 (I spektakl), 11:30 (II spektakl),

„Szczęście za rogatką" - 19 marca 2009 r.: kl. IV-VI szkół podstawowych, kl. I gimnazjum godz. 9:00 (I spektakl), 11:30 (II spektakl),

Bezpieczny Internet, bezpieczne dzieci - 26 lutego 2009 r. (czwartek) godz. 10:00 Jakub Śpiewak - pedagog i socjolog, założyciel i prezes Fundacji Kidprotect.pl,

Uzależnienia psychoaktywne - 16 marca 2009 r. (środa), godz. 13:00 Daniel Mróz - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES,

 • szkoleń dla chętnych nauczycieli z zakresu prowadzenia edukacji uświadamiającej właściwe korzystanie z Internetu,
 • konkursów o zasięgu miejskim:

„Konkurs na Bezpieczny Internet - ścienna gazetka szkolna

* Konkurs na Szkolną Podstronę Internetową, promującą treści w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie pn. „Bezpieczny Internet".

 

Wykaz stron internetowych zgłoszonych do konkursu:

2.      Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna w Jarosławiu

      W dniu 01.10.2008 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla nauczycieli informatyki ze szkół ponadgimnazjalnych w Jarosławiu, które prowadzone były przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarosławiu. Pomysłodawcy i koordynatorzy projektu Ewa Raróg i Joanna Starzecka, warsztaty: Halina Sadowska-Lenar, Alina Gral-Wojnacka, Agata Korzeń i Liliana Blok.

      Inicjatorem spotkania była Lucyna Paulo, Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej. Warsztaty od strony merytorycznej i organizacyjnej odbywały się pod monitoringiem Jadwigi Baran- Mazurkiewicz, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

      Głównym celem warsztatów było wypracowanie przez nauczycieli w grupach warsztatowych sposobów na oddziaływania profilaktyczne w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Celem było również wprowadzenie nauczycieli informatyki do pełnienia roli koordynatora działań w obszarze „Bezpieczny Internet" na terenie szkoły, w której pracują. Kolejny cel to zebranie i poszerzenie wiedzy o zagrożeniach płynących z Internetu oraz wymiana doświadczeń zawodowych.

3.      Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

 • Zaoferowała pomoc z zakresu (umawianych) spotkań z młodzieżą szkolną, na których przybliżane były prawne aspekty związane z ponoszeniem konsekwencji za internetową lekkomyślność lub nawet pociągnięciem do odpowiedzialności za dokonanie internetowego przestępstwa.

4.      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Jarosławiu

 • W oparciu o konsultację merytoryczną PPP w Jarosławiu opracowała ankietę dla rodziców. Ankietą objęto rodziców dzieci ze szkół:
 • § podstawowych: dwóch klas piątych na terenie szkoły (191 ankiet)
 • § gimnazjalnych: dwóch klas drugich i trzecich (108 ankiet)
 • § ponadgimnazjalnych: dwóch klas pierwszych licealnych (248 ankiet)

      W sumie badaniem objęto 16 szkół, z których spłynęło 491 ankiet. Powodem przygotowania zestawu pytań do rodziców nie była chęć diagnozowania świadomości rodziców na temat „Co Twoje dziecko robi w sieci?", ale prowokowanie do zwrócenia uwagi, że Internet wypełnia ważną część czasu dziecka, a tym samym odgrywa istotną rolę w jego wychowaniu.

      Organizatorzy nie chcieli zawstydzać, ani rozliczać rodziców, czy wytykać ich bezradność. Intencją było jednak przypomnienie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, również to wirtualne, spada przede wszystkim na rodziców. Głównym celem projektu jest prowadzenie odpowiednich akcji w szkołach, które podejmą się zabezpieczania elementów pedagogizacji rodziców na temat bezpieczeństwa w Internecie w swoim środowisku (np. szkolenia).

 • PBW w Przemyślu Filia w Jarosławiu sporządziła bibliografię w wyborze nt. „Bezpiecznego Internetu".
 • Przygotowała również konspekty lekcji i scenariusze zajęć z zakresu bezpieczeństwa w sieci do wykorzystania na poszczególnych przedmiotach: biblioteka szkolna, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, języki obce, język polski, lekcje wychowawcze, matematyka, muzyka, nauczanie zintegrowane, plastyka, szkoła specjalna, technika.

Czynności w szkołach zgłaszających się do udziału w projekcie:

 • Wybór koordynatora w szkole (bibliotekarz lub inny nauczyciel).
 • Wybór inicjatyw.
 • Wypełnienie karty zgłoszenia inicjatyw.
 • Pedagogizacja rodziców na zebraniach, wypełnienie ankiet.
 • Włączenie się do ogłoszonych konkursów.
 • Wizualna promocja akcji poprzez plakaty, foldery i nalepki.
 • Uczestnictwo w spektaklach profilaktycznych i szkoleniach dla chętnych nauczycieli.

Faza końcowa:

 • Zebranie i opracowanie zgłoszeń inicjatyw, które zostały przeprowadzone w szkołach na terenie miasta Jarosławia (do 30 stycznia 2009 r.).
 • W II edycji „Bezpiecznego Internetu" uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu miasta Jarosławia- 8 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych.
 • Finał miejskiego projektu profilaktycznego wpisuje się w międzynarodowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu - 10 lutego 2009 roku.
 • Podsumowanie podjętych działań uświetni ogłoszenie wyników konkursów połączone z wręczeniem nagród ufundowanych przez Starostę Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia.

Koncepcja i opracowanie projektu: Beata Michałuszko: nauczyciel bibliotekarz-kierownik PBW w Przemyślu Filia w Jarosławiu, Dorota Grząba: nauczyciel bibliotekarz PBW w Przemyślu Filia w Jarosławiu.

 

Warto przypomnieć, że I edycja odbyła się 11-15 lutego 2008 r.

Całość, na terenie miasta, koordynowała Biblioteka Pedagogiczna, a w poszczególnych placówkach nauczyciele bibliotekarze, zapraszając do współpracy najczęściej nauczycieli informatyki i polonistów. Uczestniczące w tym projekcie szkoły, zgłaszały podjęte zadania na kartach inicjatyw, niektóre dołączyły również zdjęcia.

      Projekt wdrożyły: 4 szkoły podstawowe, 5 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjalnych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Szkoły najczęściej realizowały promocję Bezpiecznego Internetu poprzez: gazetki ścienne, pogadanki z rodzicami (w czasie wywiadówek) i wręczanie ulotek, realizację tematów na lekcjach przedmiotowych w zaproponowanych zakresach tematycznych.

Beata Michałuszko
Kierownik PBW w Przemyślu Filia w Jarosławiu
(05.02.2009 | aktualizacja 06.02.2009 13:54)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30