Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2009 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Roczna narada Szefów Obrony Cywilnej

W dniu dzisiejszym (27.02.2009 r.) w Urzędzie Miasta Jarosławia odbyła się doroczna narada szefów OC z terenu miasta Jarosławia, organizowana przez burmistrza Andrzeja Wyczawskiego – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia.

W naradzie uczestniczyli: Z-ca   Burmistrza Miasta Jarosławia - Bogdan Wołoszyn,  Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Miasta  i Zarządzania Kryzysowego - Lesław Strohbach, przedstawiciele zakładów pracy, służb i instytucji oraz pracownicy wydziału Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego.

Witając uczestników  narady wiceburmistrz Bogdan Wołoszyn podkreślił znaczenie, jakie władze samorządowe przywiązują do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom miasta Jarosławia.

Zwrócił uwagę na właściwe podejście do  problematyki zarządzania  kryzysowego i obrony cywilnej. W swoim wystąpieniu stwierdził, że obecny zakres podejmowanych przez struktury OC działań, jest związany  raczej ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, które są efektem działań sił natury oraz aktywności człowieka.

W podsumowaniu wystąpienia, złożył podziękowania uczestnikom spotkania za owocną współpracę na przestrzeni 2008 r., a przedstawicielom najbardziej zaangażowanych zakładów pracy wręczył listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki.  

W dalszej części odprawy, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Miasta  i Zarządzania Kryzysowego przedstawił informacje z realizacji przedsięwzięć  z zakresu OC i zarządzania kryzysowego w 2008 r. oraz  zamierzenia na rok bieżący. Poinformował również zebranych o działalności Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w roku ubiegłym.

Przedstawicielka Centrum Opieki Medycznej w  Jarosławiu  przedstawiła syntetyczną informację dot. znaczenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób poszkodowanych przed przybyciem specjalistycznych służb ratunkowych oraz zaapelowała do kierownictw zakładów pracy o prowadzenie szkoleń zatrudnionych pracowników w tym zakresie.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poinformował uczestników narady o działaniach podejmowanych przez Przedsiębiorstwo wspólnie z Urzędem Miasta Jarosławia w zakresie zabezpieczenia mieszkańców w wodę w sytuacji kryzysowej.

Zabierając głos  w dyskusji dot. zaopatrzenia mieszkańców Jarosławia w wodę, wiceburmistrz Bogdan Wołoszyn poinformował o działaniach podejmowanych przez władze samorządowe, zwłaszcza w zakresie modernizacji dwóch studni głębinowych w 2008 r. oraz przeznaczeniu w budżecie miasta na 2009 r. środków finansowych, w wysokości pozwalającej na modernizację dwóch kolejnych studni.

Zamykając naradę wiceburmistrz Bogdan Wołoszyn życzył jej uczestnikom dalszych sukcesów w realizacji  zadań,  mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa  mieszkańców naszego miasta.

Lesław Strohbach
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Miasta
i Zarządzania Kryzysowego
(27.02.2009 | aktualizacja 27.02.2009 15:32)
Fot. Małgorzata Wielgos
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30