Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2009 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Uczniowie jarosławskich szkół odkrywali historię swojego miasta

16 kwietnia 2009 r. o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu miało miejsce ogłoszenie wyników konkursów, ogłoszonych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Tematy tj: „ZNAM HISTORIĘ MOJEGO MIASTA” oraz „JESTEM PRZEWODNIKIEM PO MOIM MIEŚCIE”, miały zachęcić młodzież jarosławskich szkół do podjęcia trudu i znalezienia rzetelnych i ciekawych informacji o mieście Jarosław oraz przedstawieniu ich w interesujący sposób.

Te dwa konkursy zostały ogłoszone już na początku stycznia br.
Pierwszy -  Znam historię mojego miasta" (konkurs literacki), adresowany był do uczniów klas V - VI jarosławskich szkół podstawowych, natomiast drugi: Jestem przewodnikiem po moim mieście" skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych.

Organizatorom Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Jarosławiu zależało bardzo, by w jego obchodach wzięła udział jak największa liczba młodzieży. Służyć temu miały powyższe konkursy, którym przyświecały następujące cele:
- poznanie historii obiektów zabytkowych, a tym samym historii Jarosławia,
- nauka poszanowania spuścizny pokoleń - dziedzictwa kulturowego naszego miasta,
- przybliżenie uczniom zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez włączenie się w  obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków,
- rozwijanie zainteresowań historycznych, turystycznych, fotograficznych i  informatycznych dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników konkursu literackiego "Znam historię mojego miasta" było zaprezentowanie jednego utworu o tematyce związanej z miejscami (zabytkami), osobami lub wydarzeniami historycznymi z dziejów miasta Jarosławia. Do wyboru mieli trzy kategorie opracowania: legendę, wiersz  i opowiadanie.

Na konkurs wpłynęło 37 prac, z których komisja w składzie: przewodnicząca Elżbieta Tracz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Anna Pawela - nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 3 oraz Józefa Frendo - prezes Stowarzyszenia Miłosników Jaroslawia, wybrała 10 prac.

W kategorii legenda:

I miejsce  równorzędnie dla : Łukasza Hołoty z Zespołu Szkół im. JP II w Jarosławiu,
                                                Kornela Binowskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jarosławiu,

II miejsce: Michał Rząsa z Zespołu Szkół im. JP II w Jarosławiu,
III miejsce równorzędnie dla: Marzeny Maciałek ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Jarosławiu,
Aleksandry Mazur ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu.

W kategorii opowiadanie:

I miejsca nie przyznano
II miejsce : Justyna Poziemska ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu, 
III miejsce: Laura Madejowska ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu.

 

W kategorii wiersz:

I miejsce: Daniel Czura ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu, 
II miejsce: Justyna Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu, 
III miejsce: Adrianna Bury ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu. 

 

Konkurs dla gimnazjalistów "Jestem przewodnikiem po moim mieście" obejmował dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat określonego obiektu zabytkowego, drugi, na „zabawie" w przewodnika - grupa lub jej przedstawiciel miała za zadanie oprowadzić po obiekcie wylosowanym przez szkołę.

W dniu 6 kwietnia br. komisja konkursowa w składzie: Zdzisława Bachanek i Jerzy Czechowicz - przewodnicy z Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Zofia Bieńkowska - starszy kustosz Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu oraz pracownicy Urzędu Miasta w Jarosławiu: Zbigniew Zięba  - pracownik Wydziału Inwestycji Miejskich, autor książki "Jarosławskie Cnemtarze" i Jadwiga Stęchły - inspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia, dokonała przeglądu prezentacji multimedialnych, a 7 kwietnia przysłuchiwała się młodym przewodnikom wędrując po jarosławskich zabytkach.

Na konkurs wpłynęło 7 prac, przygotowywanych w grupach kilkuosobowych.
Przystąpiły do niego wszystkie jarosławskie gimnazja, z następującymi, wybranymi obiektami:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 - cerkiew Przemienienia Pańskiego,
Publiczne Gimnazjum Nr 2 - kamienica wiatowa na przykładzie kamienicy Rynek 6 w Jarosławiu,
Publiczne Gimnazjum Nr 3 - Ratusz,
Publiczne Gimnazjum Nr 4 - kolegiata Bożego Ciała,
Publiczne Gimnazjum Nr 5 - Kamienica Orsettich,
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Plastycznych - zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów, 
Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek - dawne opactwo PP. Benedyktynek.

Komisja przy wyborze najciekawszych prac kierowała się: (w przypadku prezentacji multimedialnych) wartością merytoryczną, oryginalnością przedstawienia tematu, interpretacją twórczą oraz wykorzystaniem możliwości programu. Przy umiejętnościach przewodnickich liczyła się: poprawność merytoryczna,  sposób przekazu informacji oraz kontakt z odbiorcą - „turystą".

 

Zatem:

I MIEJSCE zostało przyznane dla Publicznego Gimnazjum Nr 4 w składzie: Dominika Koralewicz, Aleksandra Nieprzecka, Agnieszka Pieczonka, Jagoda Telichowska, Tymoteusz Tracz - obiekt: Kolegiata Bożego Ciała.  Pod kier. Beaty Pajda.

II. MIEJSCE dla Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w składzie: Katarzyna Bąk, Małgorzata Kamińska, Radosław Ciemierkiewicz Aleksandra Kubecka, Oliwia Szkoła - obiekt: Dawne Opactwo PP. Benedyktynek. Pod kier. S. Justyny Romaniuk.

III. MIEJSCE dla Publicznego Gimnazjum Nr 3 w składzie: Justyna Mucha, Paulina Wojnar, Denis tyczyński, Krzysztof Barszcz, Joanna Dzimira, Katarzyna Haloszka - obiekt: Ratusz.  Pod kier. Pod kier. Anny Pawela, Beaty Bałendo i Tomasza Wyszatyckiego.

 

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia i nagrody od Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek dla osób, które wykazały „talent  przewodnika".
Są to: Klaudia Mach z Publicznego Gimnazjum Nr 2 i Małgorzata Kamińska z Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek.

Ilość zgłoszonych prac na konkursy związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, świadczy, że temat związany z sięganiem do historii miasta Jarosławia nie jest młodym ludziom obcy. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęć udziału w konkursach, zaangażowanie i gratulujemy przygotowanych prac i prezentacji. Zdobyte doświadczenie na pewno zaowocuje w najbliższej przyszłości. Dziękujemy również opiekunom za inspirację młodzieży do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu oraz poświęcenie czasu na przygotowanie uczniów. Życzymy wielu sukcesów pedagogicznych.

Małgorzata Wielgos
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(17.04.2009 | aktualizacja 21.04.2009 08:43)
Podczas ogłoszenia wyników konkursów związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo. Imprezę poprowadził Zbigniew Zięba – pracownik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędy Miasta w Jarosławiu, autor książki „Jarosławskie Cmentarze”.
Podczas ogłoszenia wyników konkursów związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo. Imprezę poprowadził Zbigniew Zięba – pracownik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędy Miasta w Jarosławiu, autor książki „Jarosławskie Cmentarze”.
W skład komisji wchodzili (od prawej): Zbigniew Zięba - pracownik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta, Zdzisława Bachanek - z-ca prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Jadwiga Stęchły - inspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta oraz Józefa Frendo - prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.
W skład komisji wchodzili (od prawej): Zbigniew Zięba - pracownik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta, Zdzisława Bachanek - z-ca prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Jadwiga Stęchły - inspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta oraz Józefa Frendo - prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.
Konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży…
Konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży…
… która chętnie i z dużym zainteresowaniem słuchała prezentacji swoich kolegów.
… która chętnie i z dużym zainteresowaniem słuchała prezentacji swoich kolegów.
Dla uczestniczek, które zaprezentowały się najlepiej w roli przewodniczek po Jarosławiu Małgorzaty Kamińskiej i  Klaudii Mach, Zdzisława Bachanek z-ca prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek przygotowała wyróżnienia.
Dla uczestniczek, które zaprezentowały się najlepiej w roli przewodniczek po Jarosławiu Małgorzaty Kamińskiej i Klaudii Mach, Zdzisława Bachanek z-ca prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek przygotowała wyróżnienia.
Podczas ogłoszenia wyniku konkursu „Znam historię mojego miasta” zostały odczytane najlepsze prace w kategorii wiersz i opowiadanie.
Podczas ogłoszenia wyniku konkursu „Znam historię mojego miasta” zostały odczytane najlepsze prace w kategorii wiersz i opowiadanie.
Małgorzata Kamińska podczas prezentacji Opactwa ss. benedyktynek. (II miejsce w konkursie „Jestem przewodnikiem po moim mieście”).
Małgorzata Kamińska podczas prezentacji Opactwa ss. benedyktynek. (II miejsce w konkursie „Jestem przewodnikiem po moim mieście”).
Historię Ratusza przybliżyli nam uczniowie z PG Nr 3 w jarosławiu (III miejsce).
Historię Ratusza przybliżyli nam uczniowie z PG Nr 3 w jarosławiu (III miejsce).
Uczennice z Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Jarosławiu, nagrodzone I miejscem w konkursie "Jestem przewodnikiem po moim mieście”.
Uczennice z Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Jarosławiu, nagrodzone I miejscem w konkursie "Jestem przewodnikiem po moim mieście”.
Na zakończenie została odczytana, nagrodzona I miejscem, legenda autorstwa Łukasza Hołoty pt. „Tatarski jeniec”. | Fot.  Małgorzata Wielgos
Na zakończenie została odczytana, nagrodzona I miejscem, legenda autorstwa Łukasza Hołoty pt. „Tatarski jeniec”.
Fot. Małgorzata Wielgos
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30