Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2009 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Absolutoriom za wykonanie budżetu w 2008

W dniu dzisiejszym podczas XLIX sesji Rady Miasta Jarosławia radni miejscy udzielili Burmistrzowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu 2008 r. Przy jednym głosie wstrzymującym się wyrażano w ten sposób akceptację dla gospodarności władz miasta.

Proceduralnie przyznanie absolutorium burmistrzowi/wójtowi/prezydentowi miasta jest wyłączną kompetencją Rady Miasta/Gminy i wiąże się z wcześniejszą opinią właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu. Opinia ta opracowana jest na podstawie analizy szczegółowej sprawozdania z wykonania budżetu przesłanego przez komisję rewizyjną RM Jarosławia oraz odrębnie z analizy sprawozdania szczegółowego Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu 2008 r. Obydwie opinie (tj. w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej RM Jarosław oraz w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie były pozytywne.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej Halina Mańkowska przedłożyła radnym sprawozdanie z prac komisji z analizy budżetu, po czym po krótkiej dyskusji pomiędzy radnymi: Tadeuszem Słowikiem, Haliną Mańkowską, Jarosławem Pagaczem i skarbnik miasta Barbarą Maziarką, zwróciła się do radnych o podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu 2008 r.

Iwona Międlar
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(20.04.2009 | aktualizacja 21.04.2009 07:40)
Skarbnik Barbara Maziarka, zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, burmistrz Andrzej Wyczawski, sekretarz Jan Biłas
Skarbnik Barbara Maziarka, zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, burmistrz Andrzej Wyczawski, sekretarz Jan Biłas
Przewodnicząca komisji rewizyjnej RM Halina Mańkowska
Przewodnicząca komisji rewizyjnej RM Halina Mańkowska
Prezydium RM
Prezydium RM
Przewodniczący RM Janusz Szkodny
Przewodniczący RM Janusz Szkodny
Wiceprzewodniczący RM Jarosław Pagacz
Wiceprzewodniczący RM Jarosław Pagacz
Wiceprzewodniczący RM Marian Kozłowski
Wiceprzewodniczący RM Marian Kozłowski
Wiceprzewodniczący RM Andrzej Lichończak
Wiceprzewodniczący RM Andrzej Lichończak
Marek Leśko
Marek Leśko
Burmistrz podziękował za dobrą współpracę radnym i pani skarbnik
Burmistrz podziękował za dobrą współpracę radnym i pani skarbnik
Marta Batiuk i Szczepan Łąka
Marta Batiuk i Szczepan Łąka
Sekretarz Miasta Jan Biłas
Sekretarz Miasta Jan Biłas
Marek Makar
Marek Makar
Marian Janusz
Marian Janusz
Antoni Lotycz
Antoni Lotycz
Elżbieta Kluz | Fot.  Iwona Międlar
Elżbieta Kluz
Fot. Iwona Międlar
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30