Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2010 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Ocena zagrożeń spowodowanych intensywnymi opadami śniegu

W dniu 19.02.2010 r. w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia, z inicjatywy Burmistrza Miasta odbyła się narada nt. „Oceny zagrożeń spowodowanych intensywnymi opadami śniegu na terenie miasta oraz działań służb w przypadku wystąpienia nagłej odwilży”.
Fot. Małgorzata Młynarska

Naradę prowadził  Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski wraz z z-cą Stanisławem Misiągiem oraz sekretarzem Janem Biłasem.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiego i Powiatowego Zarządu Dróg, z-ca Komendanta Powiatowego Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Prezesi PWiK sp. z o.o. i  PGKiM sp. z o.o., kierownik ZOM, Komendant Straży Miejskiej, Naczelnicy Wydziałów Dróg oraz  Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego.

Na wstępie spotkania burmistrz Wyczawski przedstawił jego temat, którym były problemy  związane z dużymi ilościami  śniegu zalegającego na jarosławskich ulicach i chodnikach oraz zagrożenia w przypadku  wystąpienia nagłej odwilży. Zwrócił się z wnioskiem do  uczestników spotkania  o podjęcie skoordynowanych działań związanych z koniecznością sukcesywnego usuwania zalegającego śniegu z ulic i chodników.

Zastępca burmistrza  poprosił zarządców dróg obecnych na spotkaniu o przystąpienie do usuwania śniegu. Jednocześnie zadeklarował, że Urząd Miasta Jarosławia bezzwłocznie przystąpi  do oczyszczania administrowanych przez siebie dróg i chodników. Na pytanie kierowane przez przedstawicieli zarządców dróg określił miejsce składowania wywożonego śniegu oraz wskazał  pracowników Wydziału Dróg jako koordynatorów tych prac. Na prośbę burmistrza, z-ca Komendanta Powiatowego Policji zadeklarował udzielenie  przez funkcjonariuszy policji pomocy w zakresie właściwego zabezpieczenia ruchu drogowego w mieście w trakcie wykonywania tych prac. Do podjęcia podobnych działań, zwłaszcza w obrębie Starego Miasta, zobowiązał się Komendant Straży Miejskiej.

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił krótką informację dotyczącą stanu wody na rzece San oraz przepływu informacji o ewentualnych zagrożeniach z tym związanych. Podkreślił, że w chwili obecnej nie występuje  zagrożenie  powodziowe,  obecnie (19 lutego) stan wody w Sanie jest niski i wynosi 90 cm, a rzeka na odcinku Jarosławia jest wolna od kry.

Na zakończenie spotkania burmistrz Wyczawski zwrócił uwagę jego uczestnikom na zagrożenie związane z lokalnymi podtopieniami budynków i piwnic przez wodę z topniejącego  śniegu,  a następnie   podziękował za udział w spotkaniu.

Lesław Strohbach
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
(19.02.2010 | aktualizacja 19.02.2010 13:56)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31