Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2010 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Roczna narada Szefów OC z terenu miasta Jarosławia

W dniu 25 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Jarosławia odbyła się doroczna narada szefów OC z terenu miasta Jarosławia, zwołana przez Burmistrza Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia.

W naradzie uczestniczyli: Andrzej Wyczawski - burmistrz miasta,  Jan Biłas - sekretarz, przedstawiciele zakładów pracy, służb i instytucji oraz pracownicy wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Jarosławia.

Witając uczestników  narady burmistrz  podkreślił znaczenie jakie jarosławskie władze  samorządowe przywiązują do kwestii zapewnienia   bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jarosławia. Zwrócił uwagę na konieczność  właściwego podejście do problematyki zarządzania  kryzysowego i obrony cywilnej. W swoim wystąpieniu stwierdził, że obecny zakres podejmowanych działań przez struktury OC jest związany  raczej ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, które są w szczególności  efektem działań  sił natury oraz cywilizacyjnej aktywności człowieka.

Podsumowując złożył podziękowania uczestnikom za liczny udział w naradzie i owocną współpracę na przestrzeni 2009 r., a przedstawicielom najbardziej zaangażowanych zakładów pracy wręczył listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki.  

Sekretarz miasta poinformował uczestników narady o zasadach funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz działaniach podejmowanych przez Zespół w roku ubiegłym.

W dalszej części odprawy naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił informację z realizacji przez Urząd Miasta Jarosławia przedsięwzięć  z zakresu OC i zarządzania kryzysowego w 2009 r. oraz  zamierzenia na rok bieżący wynikające z Kalendarzowego Planu Działania w zakresie bezpieczeństwa,  zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Jarosławia na 2010 rok.

Istotnym elementem narady było szkolenie dla jej uczestników  przeprowadzone przez dr Pawła Łuczkowskiego nt. „Planowanie  i realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego jako jeden z elementów kierowania bezpieczeństwem narodowym".

Dokonując podsumowania naczelnik wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podziękował jego uczestnikom za udział oraz złożył  życzenia dalszej owocnej współpracy na przestrzeni 2010 roku. 

Lesław Strohbach
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
(25.02.2010 | aktualizacja 25.02.2010 13:49)
Fot. Magdalena Rożek
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31